Patroonsfeest 2022

Op zaterdagavond 26 november a.s. luistert Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide om 18:00 uur de
Heilige mis op ter gelegenheid van haar patroonsfeest.

Anders dan andere jaren zal de mis plaatsvinden in gemeenschapshuis ’t Patronaat in Bleijerheide.
Na de mis wordt het programma voortgezet en kunnen de jubilarissen met hun genodigden en alle
harmonieleden genieten van een door het damescomité verzorgde koffietafel. Aansluitend zal een
interne huldiging plaatsvinden waarbij de jubilarissen Peter Gerrickens, Chantal Nitsche, Marcel
Renkens (allen 25 jaar lid) en Pim Iding (12,5 jaar lid) in het zonnetje worden gezet en is er
gelegenheid om hen te feliciteren. De feestavond wordt opgeluisterd door Kapel Ainmahl.

Peter Gerrickens
Op 10-jarige leeftijd kwam Peter Gerrickens in contact met muziek en koos hij na enkele theorie- en
blokfluitlessen overtuigend voor de trompet. Peter startte in het jeugdorkest en eenmaal
doorgestroomd naar het harmonieorkest bleef hij het jeugdorkest nog jaren trouw. Als lid van de
jeugdcommissie is Peter nauw betrokken geweest bij de organisatie van feesten en activiteiten voor
de jeugd. Daarnaast verzorgt hij geregeld het geluid bij concerten. Tevens behoort de familie
Gerrickens tot een zeer betrokken familie binnen de vereniging aangezien zij o.a. reeds een geruime
tijd hoofdsponsor is van de harmonie.

Chantal Nitsche
Via haar vader Franz is Chantal lid geworden van de harmonie. Ofschoon haar voorkeur eigenlijk bij
de dwarsfluit lag, heeft ze uiteindelijk net als haar vader toch gekozen voor de klarinet. En ondanks
dat Chantal ook nog diverse andere instrumenten bespeeld heeft, is ze toch altijd trouw gebleven
aan de klarinetgroep, waar ze nog altijd met veel plezier haar partij speelt. Sinds een aantal jaren
organiseert Chantal op een fanatieke wijze de dropping die onderdeel uitmaakt van het
feestweekend.

Marcel Renkens
Marcel was 9 jaar oud toen hij begon met muziek maken bij Harmonie St. Caecilia Kerkrade (Auw
Harmonie). Zijn oom Jos Boon was daar destijds dirigent. Volgens deze oom kon een orkest nooit
klarinetten genoeg hebben en daarom is Marcel op klarinet begonnen.
In 1988 heeft hij de overstap gemaakt naar Harmonie St. Aemiliaan, waarna hij na enkele jaren de
klarinet verwisselde voor de basklarinet. Marcel heeft deel uitgemaakt van het bestuur, was lid van
de feestcommissie en is al geruime tijd archivaris. Daarnaast maakt hij deel uit van de
muziekcommissie.

Pim Iding
Pim Iding speelt kleine trom sinds groep 5 van de basisschool. Een aantal jaren later kwam hij door
een vriend in contact met de harmonie. Sindsdien is Pim al 12,5 jaar actief lid van de vereniging. Eerst
in het jeugdorkest, later ook in het harmonieorkest en de drumband. Naast het musiceren is hij
onlangs medeorganisator geweest van een online Aemiliaan Quarantaine Quiz. Pim heeft nooit
moeite gehad met de vele opbouw- en opruimwerkzaamheden van het slagwerk. De voortdurende
afwisseling tussen de verschillende slagwerkinstrumenten blijft voor hem interessant en dat maakt
hem tot een allround slagwerker.
Harmonie St. Aemiliaan is bijzonder trots op haar vier jubilarissen.

Dropping
Voorafgaand aan het Aemiliaansfeest vindt op vrijdag 25 november de traditionele dropping plaats.
Hieraan kunnen zowel leden als ook niet-leden deelnemen.

Lees meer >