Roderlandtoernooi 2022 [afgelast]

Update 6-april-2022:

Helaas is het Roderlandtoernooi door een te gering aantal aanmeldingen afgelast. Alle deelnemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht.
Muzikanten die toch graag willen musiceren tijdens een concours verwijzen wij graag door naar het Chris Goossens solistenconcours in Ohé en Laak. Dit concours vindt plaats op zaterdag 23 april en zondag 24 april. Inschrijven kan nog via de website http://harmonie-laak.nl/chris-goossens-solisten-concours/

Oorspronkelijk bericht:

Harmonie St. Aemiliaan organiseert op 1 mei 2022 de 34e editie van het Roderlandtoernooi. Het solistenconcours vindt plaats in het verenigingslokaal ’t Patronaat, Ursulastraat 232 te Kerkrade. De organisatie hoopt, net als bij de voorgaande edities van het toernooi, weer solisten van diverse niveaus van veel verenigingen te mogen begroeten.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: introductie-, vijfde, vierde, derde, tweede en eerste divisie. Bij deelname in de introductie divisie (1ste deelname aan een solistenconcours) wordt een advies gegeven voor de divisie bij de volgende deelname en worden punten gegeven alsof er is opgetreden in de geadviseerde divisie. In de introductie divisie en de 5de divisie is het mogelijk om een audio-opname als begeleiding te gebruiken (opgeven bij aanmelding).

De speeltijd voor Solisten en Ensembles is max. 7 minuten voor de divisies Introductie, 3, 4 en 5 en max. 10 minuten voor de divisies 1 en 2. De werkelijke speelduur moet bij aanmelding worden opgegeven.

De hoogst scorende solisten kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

De plaatsing in een bepaalde divisie en de bijbehorende repertoria is afhankelijk van het opleidingsnivo van de muzikanten(zie volgende link http://www.repertoireinformatiecentrum.nl/nederlands/solisten-en-ensembles/repertoria-solisten-en-ensembles.htm).

Muziekstukken die niet in het repertorium staan, dienen door de solist ter beoordeling worden aangeboden aan het Repertoire Informatie Centrum (http://www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/incidentele-beoordeling-van-werken-voor-blaasmuziekconcoursen-via-ric/).
Dit dient tijdig te gebeuren (3 maanden voor het toernooi). De kosten hiervan zijn voor rekening van de solist. Het vernieuwde reglement is hier te downloaden: http://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2017/10/reglement-solisten-en-ensembles-blaasmuziek-2017-2018.pdf

De juryleden zijn Jos Stoffels en Steven Walker. De pianiste voor eventuele begeleiding is Suzanne Welters. Wanneer een repetitie met de pianiste gewenst is, kan contact opgenomen worden met info@suzannewelters.nl. Pianopartijen van de hogere afdelingen (1 en 2) dienen uiterlijk één week voor het concours te zijn ingeleverd bij de pianiste.

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist € 10,- en voor duo’s en ensembles € 15,-.

Inschrijven voor deelname aan het Roderlandtoernooi kan alleen via de onderstaande online formulieren. LET OP! er zijn twee formulieren een voor solisten en een voor ensembles. Speel je solo zowel als ensemble vul het dan beide in, ensemble eenmalig voor jullie allebei.

Het inschrijfgeld kan vooraf aan het toernooi overgemaakt worden op rekeningnummer NL82 RABO 0125 2080 22 t.n.v. “Harmonie St. Aemiliaan” o.v.v. uw naam/naam vereniging + “Roderland 2022”. Het inschrijfgeld kan ook op de dag zelf voldaan worden.

Inschrijvingsformulier voor solisten:
https://forms.gle/Ri1bRk4dNEYeerRq6

Inschrijvingsformulier voor ensembles:
https://forms.gle/oQJKduLz2DxdfvkeA

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 10 april 2022. Deelnemers worden ingedeeld aan de hand van hun betreffende divisie.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten.
De Roderland commissie

 

 

 

 

 

 

Lees meer >