Overlijden Jo Körver

Ons bereikte het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd lid Jo (Juupje) Körver afgelopen dinsdagmiddag is overleden. Jo bespeelde jarenlang de bas in ons harmonieorkest en was altijd aanwezig bij de repetities van de jeugd. Nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan tijdens zijn lidmaatschap. Zelfs na zijn stoppen als muzikant was en bleef hij betrokken bij de harmonie. Er ging geen enkele zondagochtend-repetitie aan hem voorbij.
Onderstaande foto werd gemaakt tijdens de viering van zijn 25-jarig lidmaatschap en zijn 50-jarig muzikantschap in 2014 waar hij met trots aan zijn zijde werd bijgestaan door zijn echtgenote Maria.