Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide huldigt 4 jubilarissen tijdens Aemiliaansfeest.

In de herfst maakt harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide zich elk jaar weer op voor het jaarlijkse Aemiliaansfeest. Dit jaar zal dit plaatsvinden op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november a.s.
Traditioneel zal het feest starten met een dropping op 4 november. Voor het eerst sinds enige jaren zullen de deelnemers met een bus naar een nog onbekende plek gebracht worden om aldaar een dropping/speurtocht te lopen.

Zaterdag 5 november start met een heilige mis om 18.00 uur in de Antonius van Paduakerk in Bleijerheide, die door de harmonie uiteraard zelf zal worden opgeluisterd. Aansluitend vindt in verenigingslokaal ’t Patronaat de huldiging plaats van vier jubilarissen.

Lees meer >