7 jubilarissen tijdens Aemiliaansfeest.

Na de succesvolle deelname aan het LBM Concertconcours op 25 oktober jl. in Roermond, waar in de1e divisie Harmonie een 1e prijs werd behaald, maakt harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide zich op voor het jaarlijkse Aemiliaansfeest op 21 november a.s. Na een heilige mis om 18.00 uur in de Antonius van Paduakerk in Bleijerheide, die door de harmonie uiteraard zelf zal worden opgeluisterd, vindt in verenigingslokaal ’tPatronaat de huldiging plaats van maar liefst zeven jubilarissen, te weten een 60-jarige jubilaris, ere-voorzitter Jo Mijnes, een 50-jarige jubilaris, ere-bestuurslid Cor Kluijtmans en vijf 25-jarige jubilarissen, Jeanine Herberichs, Bart Conjaerts, Hans Zegers, Hans Franssen en Jos Hanssen. Harmonie St. Aemiliaan is bijzonder trots op haar zeven jubilarissen en zij zal hen allemaal op gepaste wijze eren. 

Lees meer >

1e prijs voor St. Aemiliaan tijdens LBM Concertconcours

Tijdens het op 25 oktober 2015 in de Oranjerie te Roermond gehouden LBM Concertconcours heeft onze harmonie een 1e prijs behaald in de 1e divisie harmonie. De jury kende aan St. Aemiliaan 83 punten toe. Veel belangrijker voor de leden was echter de staande ovatie van de volle zaal na het optreden. Het publiek beoordeelde het optreden met een uitbundig applaus. Tijdens het optreden werd onze harmonie gesteund door de aanwezigheid van vele supporters in de zaal, die per eigen auto of met de supportersbus naar Roermond waren gegaan. Met dit optreden heeft onze harmonie aangetoond dat met grotendeels eigen leden, waaronder vele jeugdige leden, in de 1e divisie een goed resultaat kan worden behaald. Het optreden zelf, maar vooral ook de daaraan voorafgaande maandenlange voorbereidingen hebben de onderlinge band tussen de leden verder versterkt. Samen met en onder leiding van dirigent Loek Smeijsters is een prima prestatie geleverd.
 

Lees meer >