Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide neemt op 25 oktober a.s. deel aan het bondsconcours van de LBM. Het bondsconcours vindt plaats in de Oranjerie in Roermond en onze harmonie zal optreden van 20.00 uur tot 21.00 uur. Wij hopen op die voor onze harmonie zo belangrijke dag veel steun te krijgen van supporters. 

De concourscommissie, bestaande uit Sjef Wallz, Lonnie Volavsek en André Coumans, organiseert daarom busvervoer voor supporters naar Roermond. De kosten voor de busreis inclusief entreekaart bedragen € 20,-- per persoon. Het vertrek is gepland om 17.45 uur bij ‘t Patronaat te Bleijerheide. Na het bekend worden van de uitslag vertrekt de bus rond 23.00 uur terug naar ’t Patronaat. In ‘t Patronaat is dan nog gelegenheid om een drankje te nuttigen

U kunt zich aanmelden voor deze busreis tot uiterlijk 21 september a.s. via email: andrecoumans(a)ziggo.nl of bij een van de overige leden van de concourscommissie.

Wij verzoeken u na aanmelding uw bijdrage van €20,-- zo spoedig mogelijk over te boeken naar de bankrekening van onze harmonie bij de Rabobank: NL82RABO0125208022, onder vermelding van Supporter concours 2015. 

Wij attenderen u hierbij ook alvast op de generale repetitie. Deze zal plaatsvinden in ’t Patronaat op vrijdag 23 oktober a.s., aanvang 20.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 


Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2015 »
Bekijk alle nieuwsberichten van September 2015 »