Tijdens de 113e jaarvergadering van Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide op 8 maart jl. trad na 5 jaar voorzitterschap André Coumans af. Vice voorzitter Jos Quaedflieg sprak dankwoorden uit namens de harmonie voor zijn inzet in deze enerverende periode met een tweetal dirigentwisselingen. Thei Iding werd unaniem als nieuwe voorzitter gekozen voor de komende periode van 5 jaar.

Thei werd bijna een jaar geleden gekozen als penningmeester. Via zoon Pim, al vele jaren slagwerker binnen het harmonieorkest, was hij al betrokken bij het wel en wee van de harmonie en onlangs werd ook zoon Roel lid van de harmonie. De nieuwe voorzitter heeft ruime bestuurservaring, onder andere als voormalig bestuurslid bij het WMC Kerkrade en als voormalig bestuurslid van het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie in Kerkrade. Op dit moment is hij ook nog bestuurslid van de Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Kinder Opvang Kerkrade. Mark van den Boomen zal de taak van penningmeester op zich nemen en volgt daarmee Thei Iding op. 

Het volledig bestuur bestaat nu uit:
- Thei Iding, voorzitter
- Reny Thoren, secretaris
- Mark van den Boomen penningmeester
- Jos Quaedflieg viceā€voorzitter

- Mariëlle Wetzelaer, muziek
- Franz Nitsche, beheer/projecten
- Michel Gerrickens, drumband. 

Het jaar 2015 zal voor harmonie St. Aemiliaan een belangrijk jaar worden. Op 25 oktober a.s. wordt namelijk deelgenomen aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.


Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2015 »
Bekijk alle nieuwsberichten van Maart 2015 »