Op zondag 24 maart 2013 overleed op 91 jarige leeftijd ons erebestuurslid Hein Schaefer. Wij zijn dankbaar dat wij met ons kerstconcert in Zorgcentrum Vroenhof samen met zijn familie zijn 60-jarig jubileum konden vieren.
Hein Schaefer kreeg bij zijn 40-jarig jubileum een Koninklijke onderscheiding voor al zijn verdiensten. Hein is vele jaren lid geweest van de vaandelgroep en van de Commissie van donateurs. Tevens heeft hij jarenlang het Steunfonds in stand gehouden en is actief geweest als bestuurslid, administrateur voor de zondagse presentie en decorbouwer bij toneelvoorstellingen. Hij zette zich in voor alle klussen bij de harmonie. Voor de inzet als bestuurslid is hij benoemd tot erebestuurslid.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit gevoelig verlies.
Bestuur, leden, dirigent en commissies Harmonie St. Aemiliaan 


Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2013 »
Bekijk alle nieuwsberichten van Maart 2013 »