In memoriam: Jos Buck

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het plotseling en onverwacht overlijden van Jos Buck op zondag 11 december.

In Jos Buck verliezen we niet alleen de preses en een trouw lid van harmonie St. Aemiliaan, maar voor alles een vriend van de harmonie en een vriend van vele individuele leden. Hij was aanwezig bij alle harmonieactiviteiten. Wij zullen zijn markante stemgeluid en gulle lach ontberen.

Ook herinneren wij ons hem als stimulator van de Commissie van Bijstand en steunpilaar bij het feestcomité 100 jaar St. Aemiliaan.

Jos had altijd een open oor voor onze wensen en problemen en dacht met ons mee in het zoeken naar oplossingen. Ook zijn rijkdom aan ideeën zullen we node missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Marian, de kinderen Léon ,Kim, Danny, Arthur en kleinkind Jolie en de gehele familie. Wij wensen hen veel sterkte met dit gevoelig verlies.

Op verzoek van de familie zal harmonie Sint Aemiliaan de uitvaart van preses Jos Buck a.s. zaterdag 17 december om 14.00 uur in de St. Lambertuskerk (Kerkrade Centrum) muzikaal opluisteren.

Bestuur, dirigent, leden en commissies van Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide.

Lees meer >

Kerstconcert 17 december

Een overzicht van onze komende kerstconcerten

Lees meer >

Nieuwe instrumenten voor de harmonie

Nieuwe instrumenten voor de harmonie aangeboden door sponsoren Peter
Gerrickens sr. en Wiel Caumon, en door de Commissie van Donateurs en het
Damescomitee.

Lees meer >