Afgelopen woensdag 26 januari tekenden WMC en de Kerkraadse federaties van harmonie/fanfaregezelschappen en van fluit- en tamboerkorpsen een officiële samenwerkingsovereenkomst. Hiermee legt men formeel vast om jaarlijks een of enkele keren overleg te voeren over de voorbereidingen van het aanstaande WMC en de betrokkenheid van de Kerkraadse korpsen daarbij.

WMC en de Kerkraadse federaties hebben besloten een partnership op te richten onder de naam WMC Klankbord. Uitgangspunt is dat WMC en de beide federaties zich verbonden voelen met elkaar en de intentie hebben om nauw samen te werken om daarmee enerzijds WMC te ondersteunen en anderzijds een impuls te kunnen geven aan de Kerkraadse muziekverenigingen. Daarom acht men dit overleg zinvol en wenselijk.

Doel van het overleg is zorgdragen voor het in stand houden en het verbeteren van de band tussen WMC en de Kerkraadse korpsen en het uitdragen van de WMC-gedachte op lokaal niveau en het vergroten van de actieve participatie van de Kerkraadse achterban in de WMC organisatie. Daarnaast zullen WMC-zaken en beleidsplannen besproken worden waarin Kerkraadse korpsen een aandeel en een inbreng hebben. Tenslotte is het de bedoeling door dit overleg de Kerkraadse korpsen een impuls te geven.

Toon Peerboom (voorzitter harmonie/fanfare federatie), Reg van Loo (voorzitter WMC) en Marie-José Nohlmans (voorzitter federatie van fluit- en tamboerkorpsen) ondertekenen de overeenkomst.


Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2011 »
Bekijk alle nieuwsberichten van Februai 2011 »