Robin Hermans schoolprins Kerkrade

In navolging van onze stadsprins Michiel I, is Robin Hermans verkozen tot schoolprins van Kerkrade. Robin is 11 jaar en speelt sinds kort hobo in het "grote" harmonieorkest.

Klik hier voor meer informatie over onze schoolprins!

Trompettist Michiel Dijkman stadsprins Kerkrade

Vier jratelere Zieng Hoeëgheet oes naam van de janse Aemiliaan-famillieë. Vier als harmenie van d'r Sjtadsprins zint sjtoots dróp dat vier derbij kanne zieë bij Zienne Emfank, óp vasteloavendszamsdieg went d'r kingertsóg trukt , óp vasteloavendszóndieg went Zieng Hoeëgheet van Zieng Reziedenz noa 't jemeendehoes trukt um d'r sjlussel van ós sjtad in emfank tse neëme en óp vasteloavendsmondieg  went Zienne jroeëse tsóg durch Kirchroa trukt.

Vier zalle vuur hem träote va Blierhei bis Sjevemet en tseruk zoeë dat hem de oere zalle tute.

Michiel I: Proficiat!

Lees meer >