In memoriam: Jos Buck

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het plotseling en onverwacht overlijden van Jos Buck op zondag 11 december.

In Jos Buck verliezen we niet alleen de preses en een trouw lid van harmonie St. Aemiliaan, maar voor alles een vriend van de harmonie en een vriend van vele individuele leden. Hij was aanwezig bij alle harmonieactiviteiten. Wij zullen zijn markante stemgeluid en gulle lach ontberen.

Ook herinneren wij ons hem als stimulator van de Commissie van Bijstand en steunpilaar bij het feestcomité 100 jaar St. Aemiliaan.

Jos had altijd een open oor voor onze wensen en problemen en dacht met ons mee in het zoeken naar oplossingen. Ook zijn rijkdom aan ideeën zullen we node missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Marian, de kinderen Léon ,Kim, Danny, Arthur en kleinkind Jolie en de gehele familie. Wij wensen hen veel sterkte met dit gevoelig verlies.

Op verzoek van de familie zal harmonie Sint Aemiliaan de uitvaart van preses Jos Buck a.s. zaterdag 17 december om 14.00 uur in de St. Lambertuskerk (Kerkrade Centrum) muzikaal opluisteren.

Bestuur, dirigent, leden en commissies van Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide.

Lees meer >

Kerstconcert 17 december

Een overzicht van onze komende kerstconcerten

Lees meer >

Nieuwe instrumenten voor de harmonie

Nieuwe instrumenten voor de harmonie aangeboden door sponsoren Peter
Gerrickens sr. en Wiel Caumon, en door de Commissie van Donateurs en het
Damescomitee.

Lees meer >

In memoriam: Jos Dautzenberg

Op dinsdag 25 oktober 2011 overleed Jos Dautzenberg, een zeer gewaardeerde medewerker van onze harmonie.

Met Jos Dautzenberg verliezen wij een harde werker en ondersteuner van onze harmonie. In de vele jaren als bestuurslid was hij bij uitstek de harde werker op praktisch gebied. Hij was tot heden vele jaren lid van de Commissie van Donateurs en ging van deur tot deur tot hij door ziekte dit moest opgeven. Daarnaast verleende hij hand- en spandiensten bij harmoniefeesten en concerten. Op Jos werd nooit tevergeefs een beroep gedaan.

Wij wensen zijn echtgenote Carola, zijn kinderen Claudia en Guido en familie veel sterkte met dit gevoelige verlies.

Bestuur en leden van Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide.
Commissie van Donateurs.

St. Aemiliaan Bleijerheide en St. Joseph Nederweert concerteren samen

Op zondag 16 oktober as. zullen Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide en St. Joseph uit Nederweert gezamenlijk een middagconcert verzorgen in het Patronaat in Bleijerheide Kerkrade.
Het programma dat de beide verenigingen voor en na de pauze brengen, is zeer gevarieerd.
Van licht klassiek, balletmuziek naar folklore en via Spaanse klanken naar swingende muziek.

Lees meer >

Programma 110 jarig jubileum 8 en 9 oktober

Op zaterdag 8 oktober starten wij om 18.00 uur met de Heilige Mis in de Antonius van Paduakerk in Bleijerheide.

Om 19.00 uur begint de interne huldiging met aansluitend de receptie in ‘t Patronaat, alwaar de jubilarissen in het zonnetje worden gezet.

Speciaal willen wij u wijzen op onze jubilarissen, te weten:

  • Tiny Smeijsters 25 jaar lid
  • Rutger Courtens 25 jaar lid
  • Marika Conjaerts 25 jaar muzikant
  • Jo Schäfer 50 jaar commissielid

Lees meer >

Harmonie Aemiliaan concerteert tijdens 60 jarig jubileum WMC

Op vrijdag 23 september speelt harmonie St. Aemiliaan in de Rodahal voorafgaand aan het optreden van de Carlton Main Frickley Colliery Band. U weet misschien nog wel het orkest dat op uitnodiging van harmonie St. Aemiliaan en St. Pancratius zijn eerste optredens had in 1949 en 1950 en in 1951 aan de basis stond van het huidige WMC.

Wij zijn er trots op dat wij met dit toporkest uit Engeland deze concertavond gestalte kunnen geven en hopen op een volle Rodahal.

Seizoensafsluiting 2010-2011

Met het concert op het podium op de Markt in Kerkrade startte harmonie St. Aemiliaan de laatste etappe van het seizoen 2010/2011. In Spaanse sfeer met Granada en Fandango konden de terrasbezoekers onder een stralende zon genieten van de warme klanken van ons orkest. 

Lees meer >

Examen Jos Zegers zaterdag 21 mei

Op zaterdag 21 mei fungeert harmonie Sint Aemiliaan als "examen orkest" voor Jos Zegers. Hij studeert directie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het examen vindt plaats in 't Patronaat in Bleijerheide. Om 20.00 uur vindt het concertgedeelte plaats, waarbij de zaal vanaf 19.40 uur open is voor publiek.

Lees meer >

Beachparty op 24 juni, georganiseerd door harmonie Sint Aemiliaan

In navolging van de succesvolle hollywoodparty van vorig jaar, is het nu tijd voor een spectaculaire beachparty.

De beachparty wordt gehouden in verenigingslokaal 't Patronaat. Deze vindt plaats op vrijdag 24 juni en start om 20.30. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door DJ Wim Frijns. De entreekaarten kosten 3 euro per stuk en kunnen besteld worden via: beachparty@aemiliaan.nl. Je hoeft hier alleen het aantal, en de namen van de personen door te geven.

Lees meer >

Concert in Zussen

Na de succesvolle organisatie van Rhythm Factory door onze drumband en de geslaagde optredens van ons jeugdorkest en drumband op de markt te Kerkrade tijdens Koninginnedag gaat onze harmonie op buitenlandtour.

Lees meer >

Roderlandtoernooi 2011

De Bleijerheidse harmonie St. Aemiliaan organiseert op 16 en 17 april 2011 de 26e editie van het Roderlandtoernooi. Het toernooi vindt plaats in het geheel vernieuwde verenigingslokaal ’t Patronaat, Ursulastraat 232 te Bleijerheide. Op zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur (tot +/- 20.00 uur) begroeten we ruim 125 solisten uit de gehele provincie Limburg. Deelnemers kunnen uitkomen in de categorie jeugd (t/m 12 jaar) en de 1e t/m de 5e divisie.

Lees meer >

Percussiefestival “Rhythm Factory”

Op vrijdag 22 april a.s. organiseert de drumband van harmonie St. Aemiliaan een percussiefestival met de titel “Rhythm Factory”.
In ’t Patronaat van Bleijerheide, gelegen aan de Ursulastraat 232 in Kerkrade, vindt dit evenement voor de eerste keer plaats. De opzet van “Rhythm Factory” is om de bezoekers met zoveel mogelijk soorten “Rhythms” in aanraking te laten komen. Deze “Rhythms” komen uit verschillende “Factories” zoals een drumband, djèmbé-groep, slagwerkensembles en een band.

Op vrijdag 22 april a.s. organiseert de drumband van harmonie St.
Aemiliaan een percussiefestival met de titel “Rhythm Factory”.
In ’t Patronaat van Bleijerheide, gelegen aan de Ursulastraat 232
in Kerkrade, vindt dit evenement voor de eerste keer plaats. De
opzet van “Rhythm Factory” is om de bezoekers met zoveel mogelijk
soorten “Rhythms” in aanraking te laten komen. Deze “Rhythms”
komen uit verschillende “Factories” zoals een drumband, djèmbé-groep,
slagwerkensembles en een band.Op vrijdag 22 april a.s. organiseert de drumband van harmonie St.
Aemiliaan een percussiefestival met de titel “Rhythm Factory”.
 
In ’t Patronaat van Bleijerheide, gelegen aan de Ursulastraat 232
in Kerkrade, vindt dit evenement voor de eerste keer plaats. De
opzet van “Rhythm Factory” is om de bezoekers met zoveel mogelijk
soorten “Rhythms” in aanraking te laten komen. Deze “Rhythms”
komen uit verschillende “Factories” zoals een drumband, djèmbé-groep,
slagwerkensembles en een band.

Lees meer >

In memoriam

Op maandag 21 maart 2011 verloren wij in Frans Essers een zeer trouw lid van onze harmonie.

Hij was meer dan 40 jaar lid van de commissie van donateurs en bijna 50 jaar lid van onze harmonie.

Hiervan speelde hij ongeveer 10 jaar in de drumband en daarna liep hij trots voorop met het vaandel. Eveneens was Frans 25 jaar lid van het instrumentenfonds waarbij hij in zijn eentje de bijdragende leden bezocht en tevens beheerde hij 25 jaar de stuiveractie. Ook raamaffiches die de activiteiten van de harmonie aankondigden werden steeds door hem verspreid en opgehangen. Naast deze activiteiten was Frans altijd bereid allerlei klussen binnen het harmoniegebeuren op te knappen. Er werd nooit een vergeefs beroep op hem gedaan.

Voor zijn zeer ruime inzet werd Frans benoemd tot lid van verdienste.

Wij wensen zijn echtgenote en gehele familie veel sterkte met dit gevoelig verlies.

Lees meer >

Voorspeelavond

De voorspeelavond vindt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, plaats op vrijdag 8 april. Het thema van deze voorspeelavond is musical. Naast het optreden van het jeugdorkest en de drumband zullen verschillende jonge solisten hun solo ten gehore brengen.

Lees meer >

Carnavalsrevue St. Aemiliaan

Harmonie St.Aemiliaan uit Bleijerheide houdt op vrijdag 25 februari net als andere jaren weer haar carnavalsrevue. De bedoeling is dat iedereen verkleed aan deze zitting deelneemt.

Lees meer >

Kindercarnaval

Op carnavalszaterdag 5 maart steekt het damescomité van Harmonie St.Aemiliaan de handen stevig uit de mouwen en organiseert dan volgens de traditie het steeds druk bezochte “Kinger Carnaval”.

Lees meer >

WMC en Kerkraadse muziekfederaties slaan de handen ineen

Afgelopen woensdag 26 januari tekenden WMC en de Kerkraadse federaties van harmonie/fanfaregezelschappen en van fluit- en tamboerkorpsen een officiële samenwerkingsovereenkomst. Hiermee legt men formeel vast om jaarlijks een of enkele keren overleg te voeren over de voorbereidingen van het aanstaande WMC en de betrokkenheid van de Kerkraadse korpsen daarbi

Lees meer >

Robin Hermans schoolprins Kerkrade

In navolging van onze stadsprins Michiel I, is Robin Hermans verkozen tot schoolprins van Kerkrade. Robin is 11 jaar en speelt sinds kort hobo in het "grote" harmonieorkest.

Klik hier voor meer informatie over onze schoolprins!

Trompettist Michiel Dijkman stadsprins Kerkrade

Vier jratelere Zieng Hoeëgheet oes naam van de janse Aemiliaan-famillieë. Vier als harmenie van d'r Sjtadsprins zint sjtoots dróp dat vier derbij kanne zieë bij Zienne Emfank, óp vasteloavendszamsdieg went d'r kingertsóg trukt , óp vasteloavendszóndieg went Zieng Hoeëgheet van Zieng Reziedenz noa 't jemeendehoes trukt um d'r sjlussel van ós sjtad in emfank tse neëme en óp vasteloavendsmondieg  went Zienne jroeëse tsóg durch Kirchroa trukt.

Vier zalle vuur hem träote va Blierhei bis Sjevemet en tseruk zoeë dat hem de oere zalle tute.

Michiel I: Proficiat!

Lees meer >