Oude uniformen goed terecht gekomen in Roemenië

Vandaag kregen wij een dankbrief toegezonden van dhr. Poque, over het feit dat men daar erg gelukkig en trots is op de oude uniformen van St. Aemiliaan.

Lees meer >

Dropping Sint Aemiliaan op 12 november

Op 13 november viert de harmonie St. Aemiliaan haar patroonsfeest. Reeds jarenlang is het traditie om de dag voorafgaand een dropping te organiseren. Zo ook weer dit jaar en nu met een geheel nieuwe opzet.

Download het inschrijfformulier

Lees meer >