Na het vertrek van Josef Suilen als dirigent heeft de harmonie St. Aemiliaan na een intensieve sollicitatieprocedure een uitstekende kandidaat gevonden hem op te volgen.

In Dirk de Caluwe heeft de harmonie een persoon gevonden die zowel in muzikaal als sociaal opzicht past bij harmonie St. Aemiliaan. Na een eerste proefrepetitie op 2 mei jongstleden werden op 5 juni jl. met hem verdere afspraken gemaakt over de invulling van het dirigentschap. Met name op het gebied van muzikale doelstellingen, diversiteit in muziekbeleid en jeugdopleiding wordt in de toekomst de nadruk gelegd.

Op 20 juni en 27 juni stond hij als dirigent voor ons harmonieorkest.

Na de repetitie van 27 juni werd hij in een extra ledenvergadering met overgrote meerderheid van stemmen gekozen tot nieuwe dirigent. Na ondertekening van het contract voor onbepaalde tijd werd in feeststemming deze gedenkwaardige zondag afgesloten.

Onder groot enthousiasme werd na de inspirerende woorden van de nieuwe dirigent de repetitie afgesloten met een warm applaus, waarna een gezellig samenzijn de conclusie kon worden getrokken dat de harmonie St. Aemiliaan weer compleet is met nieuwe dirigent en voorzitter.

Zijn curriculum getuigt van een brede ervaring in de muziek en harmoniewereld.
 


Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2010 »
Bekijk alle nieuwsberichten van Juni 2010 »