Dirk de Caluwe nieuwe dirigent Harmonie St. Aemiliaan

In Dirk de Caluwe heeft de harmonie een persoon gevonden die zowel in muzikaal als sociaal opzicht past bij harmonie St. Aemiliaan. Na een eerste proefrepetitie op 2 mei jongstleden werden op 5 juni jl. met hem verdere afspraken gemaakt over de invulling van het dirigentschap. Met name op het gebied van muzikale doelstellingen, diversiteit in muziekbeleid en jeugdopleiding wordt in de toekomst de nadruk gelegd.

Lees meer >

Repertoire & concertplanning

Het repertoire op de harmonieorkest pagina is vernieuwd. Klik hier om het huidige repertoire te bekijken.

Daarnaast wordt vanaf nu een stukje over concertplanning bijgehouden op deze website. Hier kunt u lezen met welke projecten harmonie Sint Aemiliaan zich de komende jaren bezig zal houden. Klik hier om door te gaan naar concerplanning.