Op vrijdag 26 februari j.l. heeft de gemeente Kerkrade de jubilarissen van de harmonie- en fanfareverenigingen gehuldigd. In nauwe samenwerking met de Federatie van harmonie- en fanfareverenigingen werd deze eerste gezamenlijke huldiging georganiseerd. Daarbij werden alle jubilarissen die in het afgelopen jaar 2009 hun 25-, 40-, 50- of 60-jarig jubileum vierden in de burgerzaal van het oude raadhuis in de bloemetjes gezet.

In navolging van de jaarlijkse huldiging van de Kerkraadse sporters werden dit jaar voor het eerst de jubilarissen van de Kerkraadse harmonie- en fanfareverenigingen gezamenlijk gehuldigd. Er waren 15 jubilarissen van 25 jaar, 7 van 40 jaar, 2 van 50 en zelfs 3 van 60 jaar. Alles bij elkaar vormen zij de afspiegeling van een kleine 1000 jaar muziekgeschiedenis van Klankstad Kerkrade.

De jubilarissen werden toegesproken door burgemeester Jos Som, die onder andere wees op het belang van vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan onze samenleving en op het belang van de federatieve samenwerking. Ondergetekende belichtte vervolgens het belang van de muziekverenigingen voor Kerkrade en met name de opvang van jongeren. Wethouder van Cultuur Will Terpstra huldigde de jubilarissen tenslotte persoonlijk en bood hen namens de gemeente Kerkrade een aandenken aan.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft de Kerkraadse kunstenaar Wim Steins een bronzen presse-papier ontworpen waarin symbolisch Kerkrade en de muziek te herkennen zijn. Fanfare St.Barbara uit de Heilust zorgde voor de muzikale opluistering van deze feestelijke en druk bezochte bijeenkomst. De reacties na afloop waren zonder uitzondering positief. Deze huldiging moet ook volgend jaar weer op het programma staan.

Toon Peerboom
voorzitter Federatieve Bond van Muziekgezelschappen Kerkradefoto: Na afloop werd een groepsfoto gemaakt van de jubilarissen (foto Jo Pöttgens)


Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2010 »
Bekijk alle nieuwsberichten van Maart 2010 »