Bij zijn afscheid als voorzitter van St.Aemiliaan is Jo Mijnes door de harmonie benoemd tot erevoorzitter. Dit gebeurde tijdens de algemene jaarvergadering op zondag 7 maart.
Jo werd bedankt voor zijn 6 jarig voorzitterschap dat hij met veel inzet en bekwaamheid heeft vervuld. Peter Hermans sprak de vergadering toe en bedankte namens de hele harmonie de scheidende voorzitter voor zijn verdiensten tijdens zijn ambtstermijn. Een plaquette als aandenken en tevens de bloemen voor echtgenote Maria werden aangeboden.

Jo verzekerde dat hij ondanks zijn afscheid als voorzitter wel beschikbaar blijft wanneer er een beroep op hem word gedaan. Ook de verplichtingen als saxofonist zal hij blijven vervullen.
Langs deze weg voor alle inzet, moeite en kundig leiderschap ook nog een welgemeend:

Jo Bedankt!


Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2010 »
Bekijk alle nieuwsberichten van Maart 2010 »