St. Aemiliaan eert jubilarissen

Op 27 en 28 november viert Harmonie St.Aemiliaan haar jaarlijks patroonsfeest. Traditioneel beginnen we het patroonfeest op vrijdag met een dropping. Op zaterdag luistert de harmonie om 18.00 uur de eucharistieviering op in de kerk van Bleijerheide. Door de verbouwing van het Patronaat zal het gezelschap na de mis naar café Nulland vertrekken, om aldaar eerst de jubilarissen intern te huldigen.
Van 20.00 tot 20.45 uur krijgen de jubilarissen een receptie aangeboden, die ieder de gelegenheid biedt om hen met het jubileum te feliciteren. Aansluitend volgt er dan zoals gebruikelijk een gezellige feestavond.

jubilarissen 2009
Foto Jo Pöttgens
Jubilarissen van links naar rechts:

Jo Kemmerling is 40 jaar lid van harmonie St.Aemiliaan. Hij is als 10 jarige begonnen op de klarinet en is later overgestapt op zijn huidige instrument basklarinet. Tevens was Jo jarenlang lid van de werkgroep feesten, de Familiaan en de muziekcommissie. Tegenwoordig maakt Jo als kalligrafist oorkondes voor de harmonie. Zijn stem zal voor velen niet onbekend in de oren klinken, want als speaker spreekt hij menig concerten en evenement aan elkaar vast. Misschien is hij nog het bekendst als president van de carnavalsrevue van Harmonie St.Aemiliaan. Helaas heeft hij het stokje enkele jaren geleden overgedragen aan Jo Voncken. Tot slot was hij was ook enkele jaren actief als bestuurslid.

Bart Schäfer startte 40 jaar geleden met dwarsfluit in de Bleijerheidse vereniging. Hij volgde muziekles op de muziekschool Kerkrade en behaalde daar zijn HaFa diploma. In 1979 ging hij fluit studeren aan het Brabants Conservatorium. Door persoonlijke omstandigheden was hij echter genoodzaakt om deze studie na een jaar af te breken. Dit bood hem wel de gelegenheid om in 1980 te beginnen als dirigent van het jongerenkoor Viresco. In 1991 nam Bart als dirigent afscheid van dit koor. Van 1985 tot 1987 volgde hij HaFa-directie bij wijlen Piet Stalmeier.
Vanaf 1987 tot heden is hij tweede dirigent van Harmonie St.Aemiliaan, gedurende dezelfde tijd is hij ook voorzitter van de muziekcommissie In de periode 1992-2007 heeft hij als voorzitter van het productieteam aan de wieg gestaan van bijzondere concerten zoals het Concert à la Carte en Rònkweg.
Door de jaren heen heeft hij meerdere dwarsfluitleerlingen opgeleid. Met enkele andere initiatiefnemers heeft Bart ook aan de wieg gestaan bij de oprichting van het jeugdorkest van St.Aemiliaan en hij is ook dirigent geweest van het leerlingenorkest.
De liefde voor muziek ging ook in deze periode verder dan alleen harmonie St. Aemiliaan. Zo was Bart bijvoorbeeld interim dirigent bij Harmonie St. Gerardus- Heksenberg en Harmonie St.Gregorius Haanrade.

Martin Herberichs is 25 jaar lid. Hij is zijn harmonieloopbaan begonnen als bespeler van de grote trom in de drumband. Jarenlang is hij lid geweest van het bestuur, waar hij de belangen van de drumband behartigde. Nadat hij de stok van de grote trom had doorgegeven, is hij nog jaren tambour-maître van de harmonie geweest.
In de afgelopen 25 jaar heeft hij actief in diverse commissies en werkgroepen gezeten. Nog steeds kan er tijdens feesten, concerten en andere activiteiten altijd een beroep op hem gedaan worden.
Ook draagt hij bij marsoptredens het vaandel en zorgt hij er voor dat het vaandel bij concerten altijd aanwezig is.

Martin Prevo is 25 jaar muzikant. Hij is in 1984 als klarinettist bij Harmonie St. Cecilia Eijgelshoven begonnen. Vanaf 1995 speelde hij als basklarinettist is hij Harmonie St. Michael ’ Eikske Landgraaf. Later is hij overgestapt op tenor saxofoon. In januari 2000 is hij lid van Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide als saxofonist.

Rob Kebeck is op zijn negende jaar begonnen als trompettist bij Harmonie St.Aemiliaan en werd opgeleid door wijlen Joep Quadflieg en door de Kerkraadse muziekschool. Rob is nu 25 jaar lid van de Bleijerheidse harmonie. Tevens was hij ook jaren lid van Herzogenrather Kapelle Strass.

12.5 jaar lid zijn de volgende leden:
Dave Eijkenboom (trompet), Chantal Nitsche (klarinet) Charlotte Wetzels (klarinet) en Lonnie Volavsek (bestuurslid).

Lees meer >

HaFa´s zijn van groot belang voor Kerkrade!

Omdat er in maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn, heeft de Federatieve Bond van Muziekgezelschappen Kerkrade (kortweg de HaFa Federatie genoemd) besloten om het belang van de Kerkraadse HaFa verenigingen bij de deelnemende politieke partijen aan de orde te stellen. Er is een brief gestuurd en die wordt per partij in een gesprek met betrokkenen uit die partijen toegelicht en bediscussieerd. Het doel is om in de verkiezingsprogramma´s en later in het collegeprogramma voldoende aandacht te besteden aan het belang van de HaFa´s voor Kerkrade. Dit artikel is een samenvating van de brief aan de politieke partijen.

Bijdragen van de HaFa´s
De HaFa´s zijn geworteld in de Kerkraadse geschiedenis en spelen een wezenlijke rol in het sociaal-maatschappelijke leven. HaFa´s vangen jongeren op en bieden hen een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast leveren de HaFa-verenigingen een belangrijk aandeel in de samenhang van onze gemeenschap, zeker in tijden dat het economisch slecht gaat.
Kort samengevat zorgen HaFa verenigingen voor muziek en sfeer, opvang en vorming van jongeren, samenhang van de gemeenschap en ze zijn ambassadeur van Kerkrade. De HaFa´s zorgen voor levende muziek bij feestelijke gelegenheden: volksfeesten, aubades, processies, begeleiding communicantjes, optochten en WMC. Zonder die muziek zouden onze feesten minder sfeervol zijn. De HaFa verenigingen zorgen ook voor een vitale bijdrage aan de amateurpodiumkunst in Kerkrade, door het geven van concerten in Theater, Campus, Focus of een van de andere podia in de Klankstad.

Opvang en vorming van jongeren
HaFa korpsen vangen jongeren op, zorgen voor hun muzikale vorming en geven hen een zinvolle en mooie hobby, waar ze hun hele leven plezier aan hebben. Muzikale vorming van kinderen heeft een aantal bijzondere effecten. Het maken van muziek maakt kinderen slimmer en socialer. Dit wordt onderbouwd door een reeks van internationale wetenschappelijke onderzoeken (zie voor details de website: www.muziekmaaktslim.nl), die aantonen dat muziekeducatie leidt tot een significant hoger IQ, betere lees- en uitdrukkingsvaardigheden en spraakontwikkeling en een beter wiskundig en natuurkundig inzicht. Tevens is gebleken dat muziekeducatie leidt tot een hoger (sociaal) acceptatieniveau, een sterker groepsgevoel en meer zelfvertrouwen. Actief muziek maken blijkt ook een geschikt middel om de conflicten van de puberteit te verzachten en bij musicerende mensen zijn de rechter (gevoel) en linker hersenhelft (intellect en spraak) sterker met elkaar verbonden.

Cement van de samenleving
Op sociaal maatschappelijk gebied zijn verenigingen het cement van onze samenleving. Het in stand houden van de verenigingsinfrastructuur is van cruciaal belang om de samenhang van onze gemeenschap ook in de toekomst te borgen. Kerkrade is op weg om kleiner (minder inwoners), ouder (vergrijzing) en armer (inkomens dalen gemiddeld) te worden. Juist in deze omstandigheden zijn verenigingen, en zeker HaFa´s, van groot belang voor de saamhorigheid in de wijken, om cultuurparticipatie van minima te stimuleren en om de gemeenschappen leefbaar te houden. Door te musiceren heb je spelenderwijs sociale contacten: muzikanten zijn gelukkiger dan andere mensen.
HaFa´s dragen de naam Kerkrade Klankstad uit. Dat doen ze als ze een concert verzorgen in binnen- en buitenland, bij deelname aan concoursen en bij concertreizen. De HaFa´s zijn de ambassadeurs en de levende PR voor de Klankstad!

Gevraagd: beleid en waardering
De meest dringende behoefte die de HaFa Federatie heeft is beleid en waardering:

  • Kerkrade heeft geen expliciet HaFa-beleid (als onderdeel van het amateur-kunstbeleid). Wij dringen erop aan om dit te ontwikkelen en zijn bereid daar als Federatie een actieve bijdrage aan te leveren.
  • De HaFa Federatie zou, individueel of als onderdeel van een op te richten Cultuurraad (net als dat het geval is bij de Sportstichting), als adviesorgaan m.b.t. HaFa-beleid voor College en Raad moeten worden erkend.
  • De subsidie voor HaFa´s is pas onlangs en maar ten dele geïndexeerd. Wij bevelen ten zeerste aan om de subsidieaanbeveling van Kunstfactor in de toekomst als leidraad te gebruiken, met een automatische indexering (N.B. Kunstfactor is het landelijke instituut voor de amateurkunsten in Nederland). Daarnaast is er dringend behoefte aan een lesgeldsubsidie voor jonge leerlingen, om te voorkomen dat zij al in de beginfase worden afgeschrikt door de relatief hoge kosten en daarmee verloren gaan voor de muziek.
  • Volgens de huidige subsidieverordening zijn HaFa´s verplicht om mee te lopen in de carnavalsoptochten om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie (art.25). Gezien de kosten en de teruglopende belangstelling van muzikanten (velen gaan met carnaval op vakantie) is deze verplichting in de toekomst moeilijk vol te houden. De Kerkraadse HaFa´s vinden deze verplichting niet terecht en niet in balans met verplichtingen t.a.v. andersoortige verenigingen.
  • Concerten in Theater Kerkrade moeten gestimuleerd worden. Was dit in het verleden (door capaciteitsgebrek in het theater als gevolg van de verbouwing van het Theater Heerlen) geen haalbare kaart, in de toekomst zullen er veel meer lege avonden zijn. Een ruimere financiële bijdrage van de gemeente is daarbij een absolute voorwaarde: laat de HaFa´s zonder (veel) kosten gebruik maken van ons Kerkraadse theater.

Lees meer >

[De Limburger] Jubileum Concert door en voor Josef Suilen

Sint Aemiliaan viert feest met zijn dirigent

Kerkrade - Harmonie Sint Aemiliaan Bleijerheide zet dezer dagen zijn eigen dirigent Josef Suilen in de spotlights. Suilen is al twintig jaar als dirigent aan de Kerkraadse harmonie verbonden en heeft met Aemiliaan niet alleen de nodige buitenlandse concerten gemaakt, maar ook onder zijn leiding de nodige eerste prijzen met lof weggesleept bij concoursen in de superieure afdeling.

Sint Aemiliaan wil de twintig jaar durende verbintenis op zondag 15 november groots vieren met een concertavond in het Parkstad Limburg Theater van Kerkrade. De harmonie staat ook die avond onder leiding van de eigen dirigent. Aemiliaan brengt pop, klassiek en musical. Medewerking wordt verleend door onder andere Paul Souren, Joan Handels, Joyce Robijna, Robbert Suilen en Gé Titulear.

De harmonie verzorgde onlangs een concertreis naar Bad Staffelstein, Zuid-Duitsland. Trombonist Harry Ries reisde mee als solist.

De concertavond begint om 20.00, de entree bedraagt 15 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Buck Office aan de Einderstraat in Kerkrade.

[bron: "De Limburger"]

Lees meer >

Niederländische Alphornbläser und ein rotes Tuch

Mitreißender Konzertabend des Symphonischen Orchesters St. Aemiliaan und des Kreisorchesters Lichtenfels / Ein grandioser Harry Ries

Von Birgid Röder

Harry Ries BAD STAFFELSTEIN - Wirbelnde Klarinetten, strahlende Trompeten, mächtige Posaunen und drei Niederländer, die Alphorn blasen: Das Gemeinschaftskonzert des Symphonischen Orchesters St. Aemiliaan aus Kerkrade und des Kreisorchesters Lichtenfels begeisterte die Besucher am Freitag in der Adam-Riese-Halle restlos.

"Musik verbindet--Musik kennt keine Grenzen" lautet das Motto des Abends, der die große Bandbreite der Blasmusik präsentiert. Das Kreisorchester bestreitet den ersten Teil: Gänsehaut bei Puccinis "Nessun Dorma", Träumen bei "Tanz der Vampire" und Mitklatschen bei "Mars de Medici". Dirigent Christian Stenglein hat seine Musikerschar, in unterschiedlichsten Trachten, vom D1-Schüler bis zum "Fast-Profi", zu einer harmonischen Einheit geformt. Die Ehrengäste des Abends, die Musiker aus Kerkrade in Limburg, betreten die Bühne in dezenten dunklen Anzügen, einziger Farbtupfer: das knallrote Einstecktuch des leidenschaftlichen Kapellmeisters Josef Suilen, der dieses Symphonische Orchester bereits seit 20 Jahren führt.

Symphonisches Orchester deshalb, weil das Holz einen großen Raum einnimmt, als Ersatz für die Klangfarbe der Streicher.

Prof. Harry Ries, in Kerkrade geboren: Er hat den Abend initiiert, er moderiert, er verspricht ein "Rüberfunken" zum Publikum, und er hält sein Versprechen. Natürlich nimmt der begnadete Musiker selbst teil, einmal in den hinteren Reihen am Euphonium, dann an vorderster Stelle mit dem grandiosen Posaunensolo in "Colours for Trombone", schließlich mit zwei Mitstreitern beim Alphorn-Trio. Verrückte Rhythmen und die außergewöhnliche Instrumentierung überraschen in "4. Symphonie" von Alfred Reed, in "Oblivion" von Astor Piazolla verzaubert das wunderbare Sopransaxophon.

"Ins Ohr geschmaust"

Die Evergreens in der "Solistenparade" "schmausen sich ins Ohr", von den Trompeten bei "In the Mood" bis zu den Klarinetten beim "Klarinettenmuckl" nutzen die einzelnen Instrumentengruppen die Chance, sich abzuheben, indem Themen unter ihnen in teilweise rasendem Tempo hin- und herfliegen. es jazzt und swingt und die Halle brodelt.

Das Publikum erklatscht sich Zugaben, und schließlich stehen die Lichtenfelser und die Niederländischen Musiker gemeinsam auf der Bühne, spielen den "Klankstadmars" und zum Abschluss, unterstützt vom schallenden Chor der Konzertbesucher, das Frankenlied.

Symphonischen Orchesters St. Aemiliaan aus Kerkrade und des Kreisorchesters Lichtenfels

Eingerahmt ist der gelungene Abend von der Begrüßung durch Bürgermeister Jürgen Kohmann, den Dankesworten von Horst Sünkel, Kreisvorsitzendem des Nordbayerischen Musikbundes, an alle Verantwortlichen und der Verabschiedung durch Stadtrat Walter Mackert, der als Geschenk der Besucher aus den Niederlanden an die Stadt Bad Staffelstein einen "Tröötemann" aus Kerkrade in Empfang nehmen darf.

Mit anspruchsvolle Arrangements, Leidenschaft und überspringender Freude an der Musik haben die beiden Orchester einen großartigen Abend gestaltet. Lieve Kerkrader: De avond met der orkest was een fantastische vertier! Dank je wel en tot ziens!

[bron: http://www.obermain.de/nachrichten/4245/details_38.htm]

Lees meer >