Harmonie St. Aemiliaan organiseert in 25 en 26 april 2009 de 24e editie van het Roderlandtoernooi op verenigingslokaal ´t Patronaat, Ursulastraat 232 te Kerkrade. De organisatie hoopt, net als bij de voorafgaande edities van het toernooi, solisten variërend van pas startende tot volleerde muikanten te mogen begroeten.

De juryleden zijn dhr. Ad Lamerigts en dhr. Harrie Wolters. De pianiste voor eventuele begeleiding is mevr. Gaby Devies. Wanneer een repetitie met de pianiste gewenst is, kan contact opgenomen worden met mevr. Devies (Tel: 046-4852399). Pianopartijen van de hogere afdelingen dienen uiterlijk één week voor het concours te zijn ingeleverd bij het concourssecretariaat of bij de pianiste.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: jeugd (t/m 12 jaar), vijfde, vierde, derde, tweede, eerste. De plaatsing in een bepaalde divisie is afhankelijk van de plaatsing van de uit te voeren solo(´s) in het NIB-repertorium. De hoogst scorenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist € 7,50 voor duo´s en ensembles € 12,50. Het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u sturen naar: secretariaat Harmonie St. Aemiliaan, Kieskoel 13, 6461 GX Kerkrade. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden en uw inschrijvingen E-mailen aan: secretariaat[at]aemiliaan.nl.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 28 maart 2009. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten.
Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2009 »
Bekijk alle nieuwsberichten van Januari 2009 »