24e Roderlandtoernooi

Harmonie St. Aemiliaan organiseert in 25 en 26 april 2009 de 24e editie van het Roderlandtoernooi op verenigingslokaal ´t Patronaat, Ursulastraat 232 te Kerkrade. De organisatie hoopt, net als bij de voorafgaande edities van het toernooi, solisten variërend van pas startende tot volleerde muikanten te mogen begroeten.

De juryleden zijn dhr. Ad Lamerigts en dhr. Harrie Wolters. De pianiste voor eventuele begeleiding is mevr. Gaby Devies. Wanneer een repetitie met de pianiste gewenst is, kan contact opgenomen worden met mevr. Devies (Tel: 046-4852399). Pianopartijen van de hogere afdelingen dienen uiterlijk één week voor het concours te zijn ingeleverd bij het concourssecretariaat of bij de pianiste.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: jeugd (t/m 12 jaar), vijfde, vierde, derde, tweede, eerste. De plaatsing in een bepaalde divisie is afhankelijk van de plaatsing van de uit te voeren solo(´s) in het NIB-repertorium. De hoogst scorenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist € 7,50 voor duo´s en ensembles € 12,50. Het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u sturen naar: secretariaat Harmonie St. Aemiliaan, Kieskoel 13, 6461 GX Kerkrade. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden en uw inschrijvingen E-mailen aan: secretariaat[at]aemiliaan.nl.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 28 maart 2009. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten.

Lees meer >

Terugblik op het jaar 2008

2008 gaat de annalen in als een goed jaar voor harmonie St. Aemiliaan. Naast meerdere kleine concerten stonden een viertal grote concerten op het programma. Zo gaf St. Aemiliaan o.l.v. hun vaste dirigent Josef Suilen twee concerten in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade, waarbij de symfonische blaasmuziek centraal stond. Verder werd o.l.v. Alex Schillings een tweetal bijzonder succesvolle concerten gegeven in het kader van de Ne9ende van Kerkrade.

In 2008 kon St. Aemiliaan Jos Buck als nieuwe preses verwelkomen. Ook de 17 jaar oude uniformen werden, dank zij een bijzonder actief uniformencomité o.l.v.André Coumans, vervangen door nieuwe uniformen.

Optiek Bemelmans en Installatiebedrijf Caumon werden als nieuwe hoofdsponsoren verwelkomd.

Het gemeentebestuur van Kerkrade verraste St. Aemiliaan door te besluiten, dat het verenigingslokaal het Patronaat niet zal worden gesloopt, maar dat het in 2009 helemaal zal worden gerenoveerd.

Lees meer >