Sinterklaas teleurgesteld over repertoire jeugdorkest

Vrijdag 4 december was er, net zo als elke vrijdagavond, een repetitie van het jeugdorkest. Rond 20.00uur werd de repetitie onderbroken door de komst van een ontevreden kijkende Sinterklaas met twee pieten.

Sinterklaas kwam de zaal binnen en vertelde dat hij toevallig door de Nullanderstraat liep en muziek hoorde. In eerste instantie stemde hem dit vrolijk, maar toen hij binnen was en dichter bij de zaal kwam, bemerkte hij dat er nota bene op de dag voor pakjesavond door het jeugdorkest van Bleijerheide alleen kerstmuziek werd gespeeld. Dit kon de Sint echt niet begrijpen.
Gelukkig kon Robin de Sint uitleggen dat we ons aan het oefenen waren voor het optreden van kerstavond in de kerk, maar ook hij moest toegeven dat er inderdaad geen enkel sinterklaasliedje op ons repertoire stond.

Sinterklaas teleurgesteld over repertoire jeugdorkest

Sint vertelde dat hij zelf ook over een pietenorkest beschikte, maar dat veel instrumenten door omstandigheden stuk waren geraakt en zijn orkest op het moment niet kon musiceren. Sint liet een filmpje zien, waarbij hij muziekwinkel Hanssen bezocht met de kapotte instrumenten. Een aardige verkoper (Harry Thoren) moest helaas concluderen dat het niet haalbaar was om de instrumenten van de Sint te repareren. Hij adviseerde de Sint om nieuwe instrumenten aan te schaffen. Nadat Sint en Piet 17 nieuwe instrumenten hadden uitgezocht en verkoper Harry de rekening had opgemaakt kon de koop uiteindelijk toch niet doorgaan omdat de verkoper niet kon accepteren dat de Sint met pepernoten wilde betalen.

Ook Gilian wilde zijn bariton niet inruilen voor een pepernoot. Peter Hermans deed betere zaken met de Sint. Hij vroeg voor zijn trombone een grote pepernoot en heeft wel een deal kunnen sluiten.

Sinterklaas teleurgesteld over repertoire jeugdorkest
Eva Marie werd tot drie keer toe persoonlijk uitgenodigd om een praatje te maken met de Sint.

Toch wilde de Sint graag Sinterklaasmuziek horen. Hij had de muziek bij zich. De Sint keek tijdens de klanken van Sinterklaas Kapoentje al een stuk vrolijker. Ouders die binnen kwamen en niet goed genoeg meezongen werden hierop aangesproken. Zie ginds komt de stoomboot vond hij minder goed klinken. Sint nam de dirigeerstok over en legde uit dat er op weg van Spanje naar Nederland vaak noodweer is met onweer, storm en hagel. Onze muziek klonk volgens hem alsof er een klein bootje bij rustig weer over zee kabbelde. De slagwerkers werden flink aan het werk gezet om donderslagen en flinke hagelbuien te creëren en vervolgens dirigeerde Sint het lied "zie ginds komt de stoomboot".

Sinterklaas teleurgesteld over repertoire jeugdorkest

Sint was uiteindelijk erg tevreden over de kwaliteit van ons jeugdorkest. Hij was er van overtuigd dat wij dit laatste lied best op 24 december als openingslied in de kerk zouden kunnen spelen.

Met Dag Sinterklaasje nam het jeugdorkest afscheid van de Sint en zijn Pieten.

Lees meer >

Geen Kerstconcert in Bleijerheide

Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide, Gemengd zangkoor Con Amore en Mandolineorkest Napoli moeten helaas na 31 succesvolle kerstconcerten afzien van een kerstconcert in de St. Antonius van Paduakerk.

De afmetingen van het nieuwe met beelden omlijste altaar en hoofdaltaar zijn zo breed en hoog geworden dat er met name voor de harmonie geen ruimte is om in concertopstelling te musiceren. Bij het maken van de plannen voor het nieuwe altaar heeft niemand zich gerealiseerd dat dit het einde van de sfeervolle kerstconcerten in de kerk van Bleijerheide zou kunnen betekenen. De drie verenigingen vinden het jammer dat deze jarenlange traditie verloren gaat en beraden zich het komend jaar om op zoek te gaan naar andere alternatieven.

De kerstconcerten in verzorgingstehuis Vroenhof door harmonie St.Aemiliaan en Con Amore zullen uiteraard wel doorgang vinden.

Lees meer >

St. Aemiliaan eert jubilarissen

Op 27 en 28 november viert Harmonie St.Aemiliaan haar jaarlijks patroonsfeest. Traditioneel beginnen we het patroonfeest op vrijdag met een dropping. Op zaterdag luistert de harmonie om 18.00 uur de eucharistieviering op in de kerk van Bleijerheide. Door de verbouwing van het Patronaat zal het gezelschap na de mis naar café Nulland vertrekken, om aldaar eerst de jubilarissen intern te huldigen.
Van 20.00 tot 20.45 uur krijgen de jubilarissen een receptie aangeboden, die ieder de gelegenheid biedt om hen met het jubileum te feliciteren. Aansluitend volgt er dan zoals gebruikelijk een gezellige feestavond.

jubilarissen 2009
Foto Jo Pöttgens
Jubilarissen van links naar rechts:

Jo Kemmerling is 40 jaar lid van harmonie St.Aemiliaan. Hij is als 10 jarige begonnen op de klarinet en is later overgestapt op zijn huidige instrument basklarinet. Tevens was Jo jarenlang lid van de werkgroep feesten, de Familiaan en de muziekcommissie. Tegenwoordig maakt Jo als kalligrafist oorkondes voor de harmonie. Zijn stem zal voor velen niet onbekend in de oren klinken, want als speaker spreekt hij menig concerten en evenement aan elkaar vast. Misschien is hij nog het bekendst als president van de carnavalsrevue van Harmonie St.Aemiliaan. Helaas heeft hij het stokje enkele jaren geleden overgedragen aan Jo Voncken. Tot slot was hij was ook enkele jaren actief als bestuurslid.

Bart Schäfer startte 40 jaar geleden met dwarsfluit in de Bleijerheidse vereniging. Hij volgde muziekles op de muziekschool Kerkrade en behaalde daar zijn HaFa diploma. In 1979 ging hij fluit studeren aan het Brabants Conservatorium. Door persoonlijke omstandigheden was hij echter genoodzaakt om deze studie na een jaar af te breken. Dit bood hem wel de gelegenheid om in 1980 te beginnen als dirigent van het jongerenkoor Viresco. In 1991 nam Bart als dirigent afscheid van dit koor. Van 1985 tot 1987 volgde hij HaFa-directie bij wijlen Piet Stalmeier.
Vanaf 1987 tot heden is hij tweede dirigent van Harmonie St.Aemiliaan, gedurende dezelfde tijd is hij ook voorzitter van de muziekcommissie In de periode 1992-2007 heeft hij als voorzitter van het productieteam aan de wieg gestaan van bijzondere concerten zoals het Concert à la Carte en Rònkweg.
Door de jaren heen heeft hij meerdere dwarsfluitleerlingen opgeleid. Met enkele andere initiatiefnemers heeft Bart ook aan de wieg gestaan bij de oprichting van het jeugdorkest van St.Aemiliaan en hij is ook dirigent geweest van het leerlingenorkest.
De liefde voor muziek ging ook in deze periode verder dan alleen harmonie St. Aemiliaan. Zo was Bart bijvoorbeeld interim dirigent bij Harmonie St. Gerardus- Heksenberg en Harmonie St.Gregorius Haanrade.

Martin Herberichs is 25 jaar lid. Hij is zijn harmonieloopbaan begonnen als bespeler van de grote trom in de drumband. Jarenlang is hij lid geweest van het bestuur, waar hij de belangen van de drumband behartigde. Nadat hij de stok van de grote trom had doorgegeven, is hij nog jaren tambour-maître van de harmonie geweest.
In de afgelopen 25 jaar heeft hij actief in diverse commissies en werkgroepen gezeten. Nog steeds kan er tijdens feesten, concerten en andere activiteiten altijd een beroep op hem gedaan worden.
Ook draagt hij bij marsoptredens het vaandel en zorgt hij er voor dat het vaandel bij concerten altijd aanwezig is.

Martin Prevo is 25 jaar muzikant. Hij is in 1984 als klarinettist bij Harmonie St. Cecilia Eijgelshoven begonnen. Vanaf 1995 speelde hij als basklarinettist is hij Harmonie St. Michael ’ Eikske Landgraaf. Later is hij overgestapt op tenor saxofoon. In januari 2000 is hij lid van Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide als saxofonist.

Rob Kebeck is op zijn negende jaar begonnen als trompettist bij Harmonie St.Aemiliaan en werd opgeleid door wijlen Joep Quadflieg en door de Kerkraadse muziekschool. Rob is nu 25 jaar lid van de Bleijerheidse harmonie. Tevens was hij ook jaren lid van Herzogenrather Kapelle Strass.

12.5 jaar lid zijn de volgende leden:
Dave Eijkenboom (trompet), Chantal Nitsche (klarinet) Charlotte Wetzels (klarinet) en Lonnie Volavsek (bestuurslid).

Lees meer >

HaFa´s zijn van groot belang voor Kerkrade!

Omdat er in maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn, heeft de Federatieve Bond van Muziekgezelschappen Kerkrade (kortweg de HaFa Federatie genoemd) besloten om het belang van de Kerkraadse HaFa verenigingen bij de deelnemende politieke partijen aan de orde te stellen. Er is een brief gestuurd en die wordt per partij in een gesprek met betrokkenen uit die partijen toegelicht en bediscussieerd. Het doel is om in de verkiezingsprogramma´s en later in het collegeprogramma voldoende aandacht te besteden aan het belang van de HaFa´s voor Kerkrade. Dit artikel is een samenvating van de brief aan de politieke partijen.

Bijdragen van de HaFa´s
De HaFa´s zijn geworteld in de Kerkraadse geschiedenis en spelen een wezenlijke rol in het sociaal-maatschappelijke leven. HaFa´s vangen jongeren op en bieden hen een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast leveren de HaFa-verenigingen een belangrijk aandeel in de samenhang van onze gemeenschap, zeker in tijden dat het economisch slecht gaat.
Kort samengevat zorgen HaFa verenigingen voor muziek en sfeer, opvang en vorming van jongeren, samenhang van de gemeenschap en ze zijn ambassadeur van Kerkrade. De HaFa´s zorgen voor levende muziek bij feestelijke gelegenheden: volksfeesten, aubades, processies, begeleiding communicantjes, optochten en WMC. Zonder die muziek zouden onze feesten minder sfeervol zijn. De HaFa verenigingen zorgen ook voor een vitale bijdrage aan de amateurpodiumkunst in Kerkrade, door het geven van concerten in Theater, Campus, Focus of een van de andere podia in de Klankstad.

Opvang en vorming van jongeren
HaFa korpsen vangen jongeren op, zorgen voor hun muzikale vorming en geven hen een zinvolle en mooie hobby, waar ze hun hele leven plezier aan hebben. Muzikale vorming van kinderen heeft een aantal bijzondere effecten. Het maken van muziek maakt kinderen slimmer en socialer. Dit wordt onderbouwd door een reeks van internationale wetenschappelijke onderzoeken (zie voor details de website: www.muziekmaaktslim.nl), die aantonen dat muziekeducatie leidt tot een significant hoger IQ, betere lees- en uitdrukkingsvaardigheden en spraakontwikkeling en een beter wiskundig en natuurkundig inzicht. Tevens is gebleken dat muziekeducatie leidt tot een hoger (sociaal) acceptatieniveau, een sterker groepsgevoel en meer zelfvertrouwen. Actief muziek maken blijkt ook een geschikt middel om de conflicten van de puberteit te verzachten en bij musicerende mensen zijn de rechter (gevoel) en linker hersenhelft (intellect en spraak) sterker met elkaar verbonden.

Cement van de samenleving
Op sociaal maatschappelijk gebied zijn verenigingen het cement van onze samenleving. Het in stand houden van de verenigingsinfrastructuur is van cruciaal belang om de samenhang van onze gemeenschap ook in de toekomst te borgen. Kerkrade is op weg om kleiner (minder inwoners), ouder (vergrijzing) en armer (inkomens dalen gemiddeld) te worden. Juist in deze omstandigheden zijn verenigingen, en zeker HaFa´s, van groot belang voor de saamhorigheid in de wijken, om cultuurparticipatie van minima te stimuleren en om de gemeenschappen leefbaar te houden. Door te musiceren heb je spelenderwijs sociale contacten: muzikanten zijn gelukkiger dan andere mensen.
HaFa´s dragen de naam Kerkrade Klankstad uit. Dat doen ze als ze een concert verzorgen in binnen- en buitenland, bij deelname aan concoursen en bij concertreizen. De HaFa´s zijn de ambassadeurs en de levende PR voor de Klankstad!

Gevraagd: beleid en waardering
De meest dringende behoefte die de HaFa Federatie heeft is beleid en waardering:

 • Kerkrade heeft geen expliciet HaFa-beleid (als onderdeel van het amateur-kunstbeleid). Wij dringen erop aan om dit te ontwikkelen en zijn bereid daar als Federatie een actieve bijdrage aan te leveren.
 • De HaFa Federatie zou, individueel of als onderdeel van een op te richten Cultuurraad (net als dat het geval is bij de Sportstichting), als adviesorgaan m.b.t. HaFa-beleid voor College en Raad moeten worden erkend.
 • De subsidie voor HaFa´s is pas onlangs en maar ten dele geïndexeerd. Wij bevelen ten zeerste aan om de subsidieaanbeveling van Kunstfactor in de toekomst als leidraad te gebruiken, met een automatische indexering (N.B. Kunstfactor is het landelijke instituut voor de amateurkunsten in Nederland). Daarnaast is er dringend behoefte aan een lesgeldsubsidie voor jonge leerlingen, om te voorkomen dat zij al in de beginfase worden afgeschrikt door de relatief hoge kosten en daarmee verloren gaan voor de muziek.
 • Volgens de huidige subsidieverordening zijn HaFa´s verplicht om mee te lopen in de carnavalsoptochten om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie (art.25). Gezien de kosten en de teruglopende belangstelling van muzikanten (velen gaan met carnaval op vakantie) is deze verplichting in de toekomst moeilijk vol te houden. De Kerkraadse HaFa´s vinden deze verplichting niet terecht en niet in balans met verplichtingen t.a.v. andersoortige verenigingen.
 • Concerten in Theater Kerkrade moeten gestimuleerd worden. Was dit in het verleden (door capaciteitsgebrek in het theater als gevolg van de verbouwing van het Theater Heerlen) geen haalbare kaart, in de toekomst zullen er veel meer lege avonden zijn. Een ruimere financiële bijdrage van de gemeente is daarbij een absolute voorwaarde: laat de HaFa´s zonder (veel) kosten gebruik maken van ons Kerkraadse theater.

Lees meer >

[De Limburger] Jubileum Concert door en voor Josef Suilen

Sint Aemiliaan viert feest met zijn dirigent

Kerkrade - Harmonie Sint Aemiliaan Bleijerheide zet dezer dagen zijn eigen dirigent Josef Suilen in de spotlights. Suilen is al twintig jaar als dirigent aan de Kerkraadse harmonie verbonden en heeft met Aemiliaan niet alleen de nodige buitenlandse concerten gemaakt, maar ook onder zijn leiding de nodige eerste prijzen met lof weggesleept bij concoursen in de superieure afdeling.

Sint Aemiliaan wil de twintig jaar durende verbintenis op zondag 15 november groots vieren met een concertavond in het Parkstad Limburg Theater van Kerkrade. De harmonie staat ook die avond onder leiding van de eigen dirigent. Aemiliaan brengt pop, klassiek en musical. Medewerking wordt verleend door onder andere Paul Souren, Joan Handels, Joyce Robijna, Robbert Suilen en Gé Titulear.

De harmonie verzorgde onlangs een concertreis naar Bad Staffelstein, Zuid-Duitsland. Trombonist Harry Ries reisde mee als solist.

De concertavond begint om 20.00, de entree bedraagt 15 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Buck Office aan de Einderstraat in Kerkrade.

[bron: "De Limburger"]

Lees meer >

Niederländische Alphornbläser und ein rotes Tuch

Mitreißender Konzertabend des Symphonischen Orchesters St. Aemiliaan und des Kreisorchesters Lichtenfels / Ein grandioser Harry Ries

Von Birgid Röder

Harry Ries BAD STAFFELSTEIN - Wirbelnde Klarinetten, strahlende Trompeten, mächtige Posaunen und drei Niederländer, die Alphorn blasen: Das Gemeinschaftskonzert des Symphonischen Orchesters St. Aemiliaan aus Kerkrade und des Kreisorchesters Lichtenfels begeisterte die Besucher am Freitag in der Adam-Riese-Halle restlos.

"Musik verbindet--Musik kennt keine Grenzen" lautet das Motto des Abends, der die große Bandbreite der Blasmusik präsentiert. Das Kreisorchester bestreitet den ersten Teil: Gänsehaut bei Puccinis "Nessun Dorma", Träumen bei "Tanz der Vampire" und Mitklatschen bei "Mars de Medici". Dirigent Christian Stenglein hat seine Musikerschar, in unterschiedlichsten Trachten, vom D1-Schüler bis zum "Fast-Profi", zu einer harmonischen Einheit geformt. Die Ehrengäste des Abends, die Musiker aus Kerkrade in Limburg, betreten die Bühne in dezenten dunklen Anzügen, einziger Farbtupfer: das knallrote Einstecktuch des leidenschaftlichen Kapellmeisters Josef Suilen, der dieses Symphonische Orchester bereits seit 20 Jahren führt.

Symphonisches Orchester deshalb, weil das Holz einen großen Raum einnimmt, als Ersatz für die Klangfarbe der Streicher.

Prof. Harry Ries, in Kerkrade geboren: Er hat den Abend initiiert, er moderiert, er verspricht ein "Rüberfunken" zum Publikum, und er hält sein Versprechen. Natürlich nimmt der begnadete Musiker selbst teil, einmal in den hinteren Reihen am Euphonium, dann an vorderster Stelle mit dem grandiosen Posaunensolo in "Colours for Trombone", schließlich mit zwei Mitstreitern beim Alphorn-Trio. Verrückte Rhythmen und die außergewöhnliche Instrumentierung überraschen in "4. Symphonie" von Alfred Reed, in "Oblivion" von Astor Piazolla verzaubert das wunderbare Sopransaxophon.

"Ins Ohr geschmaust"

Die Evergreens in der "Solistenparade" "schmausen sich ins Ohr", von den Trompeten bei "In the Mood" bis zu den Klarinetten beim "Klarinettenmuckl" nutzen die einzelnen Instrumentengruppen die Chance, sich abzuheben, indem Themen unter ihnen in teilweise rasendem Tempo hin- und herfliegen. es jazzt und swingt und die Halle brodelt.

Das Publikum erklatscht sich Zugaben, und schließlich stehen die Lichtenfelser und die Niederländischen Musiker gemeinsam auf der Bühne, spielen den "Klankstadmars" und zum Abschluss, unterstützt vom schallenden Chor der Konzertbesucher, das Frankenlied.

Symphonischen Orchesters St. Aemiliaan aus Kerkrade und des Kreisorchesters Lichtenfels

Eingerahmt ist der gelungene Abend von der Begrüßung durch Bürgermeister Jürgen Kohmann, den Dankesworten von Horst Sünkel, Kreisvorsitzendem des Nordbayerischen Musikbundes, an alle Verantwortlichen und der Verabschiedung durch Stadtrat Walter Mackert, der als Geschenk der Besucher aus den Niederlanden an die Stadt Bad Staffelstein einen "Tröötemann" aus Kerkrade in Empfang nehmen darf.

Mit anspruchsvolle Arrangements, Leidenschaft und überspringender Freude an der Musik haben die beiden Orchester einen großartigen Abend gestaltet. Lieve Kerkrader: De avond met der orkest was een fantastische vertier! Dank je wel en tot ziens!

[bron: http://www.obermain.de/nachrichten/4245/details_38.htm]

Lees meer >

St. Aemiliaan musiceert 20 jaar onder leiding van Josef Suilen

Harmonie St. Aemiliaan musiceert 20 jaar onder leiding van Josef Suilen Niet echt een jubileum maar toch beslist een mijlpaal om met een en dezelfde dirigent 20 jaar samen te werken. Onder de leiding van Josef Suilen heeft het orkest vele successen geboekt denk bijvoorbeeld aan de landstitel in de concert divisie 2005.

Deze samenwerking krijgt op zondag 15 november een officiële tint door middel van een concertavond in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade.

Het zal een avond worden met harmonie St.Aemiliaan als podiumorkest met veel variatie in de genres zoals pop, klassiek en musical. Hieraan werken verder mee:
Joan Handels, Paul Souren, Joyce Robijns en Robbert Suilen. Als "special Guest" zal de bekende zanger Gé Titulaer een belangrijke rol tijdens deze avond vervullen. De professionele carrière van zanger, componist en multi-instrumentalist Gé Titulaer, begon in de zeventiger jaren bij de popgroep "PAT COOL".

Na een tijdje ontstond bij Gé de behoefte om als zangsolist zijn weg te zoeken.Hij wist een uitgever te winnen voor zijn songs en in 1980 verscheen zijn eerste solo-elpee. "WHAT´S NEW", geproduceerd door Cees Schrama, deze werd door Polydor gerealiseerd en meteen onderscheiden met een EDISON. Hij wordt door vooraanstaande muziekjournalisten op één lijn geplaatst met namen als Frank Sinatra, Tony Bennett en George Benson. Vanuit heel Europa ontvangt hij uitnodigingen voor concerten, TV-shows en radioprogramma´s. In zijn carrière deelde Gé het podium met wereldsterren als Toots Thielemans, Eddie Daniëls, Buddy Colette, Clark Terry, Norma Winston, Diane Schuur, John Clayton en vele anderen. Zijn meest recente concertreizen brachten hem in 2004 naar New York. Samen met het fantastische Orkest van de Koninklijke Luchtmacht verbleef hij in juni 2005 in Canada en verzorgde optredens in Hamilton, Toronto, Montreal en Fredericton.

De avond begint om 20.00 uur en de entree is € 15,--
Voorverkoop: Buck Office BV, Einderstraat, Kerkrade C

Lees meer >

Renovatie Patronaat van start

De renovatie van het gemeenschapshuis Patronaat in Bleijerheide is in volle gang.

Onlangs werd het officiële startschot gegeven. Wethouder Ralf Krewinkel en het stichtingsbestuur van het Patronaat hebben de eerste sloophandelingen verricht.
De totale verbouwing kost ruim 650.000 euro en is als alles volgens planning verloopt eind 2009 afgerond.
Het pand krijgt een nieuwe geluidsisolatie en de kozijnen en de beglazing worden gedeeltelijk vervangen zodat het gemeenschapshuis aan de eisen van de huidige tijd voldoet.

Renovatie Patronaat van start

Andere werkzaamheden die op de planning staan, zijn onder meer het vernieuwen van plafonds en vloeren, het renoveren van de toiletgroepen en het plaatsen van een mindervalidentoilet. Om de zaalcapaciteit te verhogen en de ruimte flexibeler te maken, wordt het podium gesloopt.
Wethouder Ralf Krewinkel is nauw betrokken bij de verbouwing:"We hebben de afgelopen periode in goed overleg met het stichtingsbestuur en de gebruikers afgesproken wat we in het Patronaat gaan verbouwen. Daar waar mogelijk is rekening gehouden met hun wensen. Deze grondige aanpak onderstreept dat investeren in gemeenschapshuizen niet alleen geld beschikbaar stellen voor stenen is, maar dat we sociaal investeren in de mensen en wijken."

Kwaliteitsimpuls
Na het Sjtaater Hoes is het Patronaat het tweede gemeenschapshuis in het Plan van aanpak Gemeenschapshuizen "Sociaal investeren in mensen en wijken" dat grootschalig wordt gerenoveerd. Voor de uitvoering van dit plan stelde de gemeenteraad vorig jaar totaal een bedrag van 5,4 miljoen euro beschikbaar.

Bron: Weekblad Parkstad - Woensdag 19 augustus 2009

Lees meer >

Programma Miliz- und Trachtenkapelle Oberharmersbach WMC 2009

Op vrijdag 24 juli zullen onze gasten uit Oberharmersbach arriveren.
Klik hier voor het complete programma.

Lees meer >

Maak kennis met onze nieuwste leden!

Op deze foto ziet u de jongste en nieuwste leden van onze vereniging: Lisa Körber en Dino Pasic.

Onze nieuwste leden: Lisa & Dino

Beiden zijn eind mei gestart met blokfluitlessen en spelen inmiddels al de eerste liedjes. Hieronder stellen zij zich voor.

Hallo, ik ben Dino en ik ben zeven jaar. Op 20 november word ik acht. Ik zag m´n zus klarinet spelen en toen dacht ik: "Dat lijkt me ook leuk." Ik denk dat ik later saxofoon ga spelen, maar misschien ook wat anders. Naast blokfluiten vind ik ook voetballen erg leuk. Vroeger, toen ik zes was, zat ik op zwemles.

Hoi, ik ben Lisa en ben ook zeven jaar. Vroeger speelde m´n zus ook blokfluit. Ik was toen pas vier jaar en was er nog te klein voor. Nu ben ik wel groot genoeg en kan ik wel meespelen. Ik weet nog niet welk instrument ik later in de grote harmonie wil gaan spelen. Ik zit ook nog op zwemles en houd van tekenen.

Zoals jullie kunnen lezen zijn beide nieuwe leerlingen besmet met het harmonie-virus door hun oudere zussen, Lea Körber en Ejla Pasic. Deze meisjes spelen allebei klarinet in het jeugdorkest.

Lees meer >

Bekijk de youtube filmpjes voorspeelavond

Tijdens de voorspeelavond zijn door Floris Courtens opnames gemaakt van verschillende optredens.

Om de eerste resultaten te bekijken, kun je hier klikken.

Houdt deze pagina in de gaten, er zullen nog meer filmpjes gaan volgen.

Lees meer >

Resultaten Ronderlandtoernooi

Hieronder volgt een overzicht van alle winnaars van het Roderlandtoernooi.
Voor een overzicht van alle resultaten, klik hier.

Winnaar toernooi
Karlijn Salden (Bugel, Fanfare St. Caecilia Guttecoven)
97 punten

Divisie Jeugd
Hugo Pieters (Hoorn, Koninklijke Harmonie De berggalm Klimmen)
87 punten

5e Divisie
Fleur Zelissen (Klarinet, Harm. St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven)
88 punten

4e Divisie
Maurice Belleflame (saxofoon, Koninklijke Philharmonie Bocholtz)
87.5 punten

3e Divisie
Jelle Martens (Klarinet, Harmonie St. Gerardus Heksenberg) 91 punten
Jessica Jansen (Klarinet, Koninklijke Harmonie Thorn & Harmonie de Boekend)
91 punten

2e Divisie
Ellen Janssen (Dwarsfluit, Harm. St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven)
94 punten

1e Divisie
Karlijn Salden (Bugel, Fanfare St. Caecilia Guttecoven)
97 punten

Ensemble
Monique/Maurice Sleijpen (Klarinet, Harmonie Sint-Petrus)
88.5 punten

Winnaar verenigingsbeker
Lotte Handels (Saxofoon, Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide)
86 punten

Lees meer >

Voorspeelavond 2009

Voorspeelavond 2009 Op 24 april 2009 vindt onze jaarlijkse Voorspeelavond plaats. Dé generale repetitie voor de leden die zich hebben aangemeld voor het Roderlandtoernooi. Deze avond zal, als voorproefje op het naderende Wereld Muziek Concours, geheel in het teken van dit WMC staan. Ons jeugdorkest maakt een reis rond de wereld en zal met haar muziek enkele landen bezoeken.

De voorspeelavond begint om 19.00. De entree is gratis voor deze avond.

Kortom: met een gezellige en muzikale avond halen wij de wereld naar Bleijerheide!!!


Lees meer >

0prichters WMC In Concert (120 musici)

0prichters WMC In Concert De oorsprong van het WMC ligt in 1949. Twee harmonieorkesten te weten Harmonie St.Pancratius Nulland en Harmonie St.Aemiliaan Bleijerheide uit het mijnstadje Kerkrade nodigen een Engelse mijnwerkersbrassband uit Yorkshire uit voor een concert. De Carlton Main Frickley Colliery Band, en Kerkrade had zijn ‘wereldmuziekconcours’.

Het concert was zo succesvol, dat het idee geboren werd om in Kerkrade een internationaal festival voor amateur orkesten te houden, gekoppeld aan een reeks concerten door professionele orkesten. De internationale verbroederingsgedachte, die na de 2e Wereldoorlog sterk leefde en de internationale samenstelling van de beroepsbevolking in de Limburgse mijngebieden, gekoppeld aan een hoog ontwikkelde amateur muziek wezen, bleek de juiste voedingsbodem voor dit destijds unieke initiatief.
Ter gelegenheid van het feit dat dit nu 60 jaar geleden is organiseren deze twee harmonieën samen met het WMC op 9 mei een concertavond in het Parkstad Theater Kerkrade.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en het beloofd een muzikaal spektakel te worden. 120 muzikanten in één groot orkest zullen afwisselend onder leiding van Guido Swelsen (dirigent van Harmonie St.Pancratius) en dirigent Josef Suilen (dirigent van Harmonie St.Aemiliaan) een populair/klassiek concert ten gehore brengen.
Het concert begint om 20.00 uur, de entree bedraagt € 10,-- aan de avondskassa en € 8,-- in de voorverkoop. Kaarten zijn in de voorverkoop te krijgen bij Kantoorvakhandel Buck, Tabakszaak Fuchs, Assurantiekantoor Kerres en kapsalon Tillie.

Het Programma ziet er als volgt uit:

WMC tune
Elsa´s Procession to the Cathedral, Richard Wagner
Hymn of the Highlands, Philip.Sparke,
Bolero, Maurice Ravel

Pirates of the Caribbean, Klaus Badel
Misty, E.Carner (solist Luc Scholtes trombone)
Two Worlds, Phil Collins
Klarinet concert, Artie Shaw (solist Hans Zegers, klarinet)
Solistenparade, Arr.H.J.Rhinow Selectie evergreens met diverse solisten
Riverdance Bill Whelan

Lees meer >

Bijzonder concert in Kerkrade

Het is dit jaar 60 jaar geleden, dat de Kerkraadse harmonieorkesten St. Aemiliaan-Bleijerheide en St. Pancratius-Nulland de Carlton Main Frickley Colliery Band, een mijnwerkersbrassband uit Yorkshire Engeland, uitnodigden voor een concert in Kerkrade. Dit concert was zo succesvol, dat het idee werd geboren om in Kerkrade een internationaal muziekfestival te houden; hiermede was de oorsprong van het Wereld Muziek Concours geboren.

Harmonie St. Aemiliaan en harmonie St. Pancratius geven op zaterdag, 9 mei a.s. een gezamenlijk concert in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Het bijzondere aan dit concert is, dat deze verenigingen als één groot harmonieorkest, bestaande uit circa 110 muzikanten, een avondvullend programma zullen uitvoeren; de muziekwerken zullen afwisselend gedirigeerd worden door Sef Suilen en Guido Swelsen.

Op het programma staan o.a.:

 • Bolero - Maurice Ravel
 • Elsa’s procession to the cathedral - Richard Wagner
 • Hymn of the Highlands - Philip Sparke
 • Pirates of the Caribbean - Klaus Badel
 • Concerto for clarinet - Artie Shaw
 • Two Worlds - Phil Collins
Het concert begin om 20.00 uur en de entree bedraagt € 10,00.

Lees meer >

Filmcompilatie carnavalsrevue

Bekijk hieronder een filmcompilatie van de carnavalsrevue, samengesteld door Floris Courtens.Voor meer video, klik hier!

Lees meer >

Carnavalsrevue en Kindercarnaval St.Aemiliaan

Carnavalsrevue en Kindercarnaval St.Aemiliaan Harmonie St.Aemiliaan uit Bleijerheide houdt op vrijdag 13 februari net als andere jaren weer haar carnavalsrevue. De bedoeling dat iedereen verkleed aan deze zitting deelneemt. Er is alles aan gedaan om wederom een zo afwisselend mogelijk programma op de planken te brengen en hieraan werken mee:

 • Jeugdorkest Harmonie St.Aemiliaan
 • Proclamatie nieuwe Prins(es)
 • Stadtgarde Herzogenrath 1993 eV met prins Josef VII
 • Büttereedner Wieltje Vinken
 • C.V. De Hampelemensjer
 • Regiment "d’r Blanke Sabel"
 • De Martino´s (Winnaar Sjlajer 2009)
 • Groep "Ummer Dezelfde"
 • K.V.V. 1936 met Stadsprins Marcel II

Zoals het programma reeds laat zien zal ook onze stadsprins Marcel II met de raad van elf aan deze avond een bezoek brengen.

De zitting zal plaatsvinden in de versierde zaal van ’t Patronaat aan de Ursulastraat 232 te Bleijerheide. De zaal gaat open om 19.30 uur, het programma begint om 20.11 uur en de entree is slechts € 3.50.

Op carnavalszaterdag 21 februari steekt het damescomité van Harmonie St.Aemiliaan de handen stevig uit de mouwen en organiseert dan volgens de traditie het steeds druk bezochte "Kinger Carnaval".

De jeugd kan dan dansen en springen op muziek van de vertrouwde DJ en hierbij zijn de ouders natuurlijk ook van harte welkom. Het begint om 14.00 uur, de entree is gratis en deze happening vindt eveneens plaats in ´t Patronaat te Bleijerheide.

Lees meer >

24e Roderlandtoernooi

Harmonie St. Aemiliaan organiseert in 25 en 26 april 2009 de 24e editie van het Roderlandtoernooi op verenigingslokaal ´t Patronaat, Ursulastraat 232 te Kerkrade. De organisatie hoopt, net als bij de voorafgaande edities van het toernooi, solisten variërend van pas startende tot volleerde muikanten te mogen begroeten.

De juryleden zijn dhr. Ad Lamerigts en dhr. Harrie Wolters. De pianiste voor eventuele begeleiding is mevr. Gaby Devies. Wanneer een repetitie met de pianiste gewenst is, kan contact opgenomen worden met mevr. Devies (Tel: 046-4852399). Pianopartijen van de hogere afdelingen dienen uiterlijk één week voor het concours te zijn ingeleverd bij het concourssecretariaat of bij de pianiste.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: jeugd (t/m 12 jaar), vijfde, vierde, derde, tweede, eerste. De plaatsing in een bepaalde divisie is afhankelijk van de plaatsing van de uit te voeren solo(´s) in het NIB-repertorium. De hoogst scorenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist € 7,50 voor duo´s en ensembles € 12,50. Het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u sturen naar: secretariaat Harmonie St. Aemiliaan, Kieskoel 13, 6461 GX Kerkrade. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden en uw inschrijvingen E-mailen aan: secretariaat[at]aemiliaan.nl.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 28 maart 2009. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten.

Lees meer >

Terugblik op het jaar 2008

2008 gaat de annalen in als een goed jaar voor harmonie St. Aemiliaan. Naast meerdere kleine concerten stonden een viertal grote concerten op het programma. Zo gaf St. Aemiliaan o.l.v. hun vaste dirigent Josef Suilen twee concerten in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade, waarbij de symfonische blaasmuziek centraal stond. Verder werd o.l.v. Alex Schillings een tweetal bijzonder succesvolle concerten gegeven in het kader van de Ne9ende van Kerkrade.

In 2008 kon St. Aemiliaan Jos Buck als nieuwe preses verwelkomen. Ook de 17 jaar oude uniformen werden, dank zij een bijzonder actief uniformencomité o.l.v.André Coumans, vervangen door nieuwe uniformen.

Optiek Bemelmans en Installatiebedrijf Caumon werden als nieuwe hoofdsponsoren verwelkomd.

Het gemeentebestuur van Kerkrade verraste St. Aemiliaan door te besluiten, dat het verenigingslokaal het Patronaat niet zal worden gesloopt, maar dat het in 2009 helemaal zal worden gerenoveerd.

Lees meer >