Patroonsfeest St. Aemiliaan

In het weekend van 29 november vindt het patroonsfeest van harmonie Sint Aemiliaan uit Bleijerheide plaats.

Hierbij zal Patrick Körver, die 25 jaar lid is, gehuldigd worden. Het jaarlijkse patroonsfeest start op vrijdag 28 november met de traditionele dropping. Zaterdag 29 november is er om 20.00 uur een discoavond voor jong en oud in café ’t Patronaat. Op zondagmorgen 30 november brengt Harmonie St. Aemiliaan eerst een bezoek aan het kerkhof en onder leiding van Bart Schäfer wordt er dan om 10.30 uur de eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Bleijerheide opgeluisterd. Aansluitend is er een koffietafel voor de gehele harmoniefamilie en tevens een interne huldiging voor de jubilaris.
Vanaf 12.15 tot 12.45 krijgt Patrick Körver in het Patronaat een receptie aangeboden en is er voor familie, vrienden en kennissen gelegenheid tot feliciteren.
Dit alles vindt plaats in het verenigingslokaal ’t Patronaat aan de Ursulastraat 232 te Bleijerheide

Patrick Körver Patrick Körver werd in 1983 als trompettist lid van harmonie St. Aemiliaan. In de 25 jaar die hij lid, is hij op diverse terreinen binnen de vereniging actief geweest. Zo is hij bestuurslid geweest, maar ook actief geweest bij het opleiden van jeugdige muzikanten en bij het begeleiden van muzikanten bij solistenconcoursen. Ook heeft hij een aantal jaren deel uit gemaakt van de drumband, van de werkgroep jeugd en van de werkgroep projecten. Naast trompettist is hij nu nog steeds lid van de muziekcommissie en fungeert hij als marsleider bij St. Aemiliaan.

Lees meer >

[Zuid-Limburger] Zes ton voor ´t Patronaat

´t Patronaat van Bleijerheide krijgt meer dan zes ton voor een opknapbeurt. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar alternatieven en bestemmingen.

Eerst was het de bedoeling ´t Patronaat te sluiten en de verenigingen onder te brengen in een nieuw te realiseren buurtcentrum op de plek van de nog aan te kopen Maria Gorettikerk. Hier zou een zorgcentrum met wijkfunctie moeten verrijzen. Zorggroep Meander heeft onlangs al aangegeven deze variant niet te ondersteunen. Het zorgcentrum komt er wel, alleen dan zonder een gemeenschapshuisfunctie.

Na ampel beraad werd besloten ´t Patronaat een opknapbeurt te geven. Volgens wethouder Krewinkel is dit resultaat naar tevredenheid van de aanwezige verenigingen. "We kunnen natuurlijk niet zomaar beginnen. Het probleem zijn de komende feestdagen. Rond de kerst zal dat nog loslopen, maar rond de carnaval kun je niet bezig zijn met een verbouwing. Dat zou nadelig zijn voor de exploitatie van het gebouw. Daarom hebben we besloten na de vasteloavend te beginnen met de verbouw van het buurtcentrum aan de Ursulastraat. Dat is ook naar tevredenheid van de verenigingen die in het gebouw huisvesten." Die rusttijd is ook nodig omdat de aanbesteding van het project nog wat tijd vergt.

[bron: Zuid-Limburger 29 oktober 2008]

Lees meer >