Patronaat Bleijerheide blijft bestaan

Het gemeentebestuur van Kerkrade heeft een onderzoek doen instellen naar de levensvatbaarheid van een zestal gemeenschapshuizen (waaronder het Patronaat Bleijerheide) in Kerkrade.

Optie 1, voortvloeiende uit dit onderzoek, was om in Nulland, op de plaats waar nu nog de Maria Gorettiekerk staat, in combinatie met een bejaardenvoorziening ook een nieuwe gemeenschapshuis te realiseren; dit zou o.a. als consequentie de sloop van het Patronaat hebben gehad.

Optie 2 was om het Patronaat Bleijerheide op te knappen. Uiteindelijk bleek optie 1 niet haalbaar, zodat het gemeentebestuur thans definitief gekozen heeft voor het instandhouden en de renovatie van het Patronaat Bleijerheide.

Lees meer >