Aemiliaan uniformen voor Roemenie

Onlangs werden 65 harmonie-uniformen van Harmonie St.Aemiliaan die door de aankoop van nieuwe uniformen overbodig waren geschonken aan een harmonieorkest in Roemenie. De contacten hiervoor werden gelegd door B.B.K. gemeenteraadslid Hans Housen.
Hiervoor werd de voorzitter van het Duits-Roemeense hulp en samenwerkingsverband Josef Poqué uit Herzogenrath benaderd.

De stad Bistritz in Roemenie waar de uniformen uiteindelijk naar toe gaan is een Partnerstad van de gemeente Herzogenrath.
De bevolking is daar arm en er is daar voor kort een harmonieorkest samengesteld dat dringend behoefte had aan uniformen.

In het verleden zijn van Nederlandse kant al vaker donaties naar Bistritz gaan waaronder ook giften van de Kerkraadse Brandweer.

De vertegenwoordiger van de Stad Herzogenrath Josef Poqué beloofde dat de uniformen op een goede plek terecht zullen komen en hij zal op de uiteindelijke overdracht in Roemenie hier later nog terugkomen.

Aemiliaan uniformen voor Roemenie

Links, Anemie Fischer bestuurslid Harmonie St. Aemiliaan
Midden, BBK Gemeenteraadslid Hens Housen
Rechts, voorzitter van het Duits-Roemeense hulp en samenwerkingsverband Josef Poqué uit Herzogenrath

Lees meer >

Patroonsfeest St. Aemiliaan

In het weekend van 29 november vindt het patroonsfeest van harmonie Sint Aemiliaan uit Bleijerheide plaats.

Hierbij zal Patrick Körver, die 25 jaar lid is, gehuldigd worden. Het jaarlijkse patroonsfeest start op vrijdag 28 november met de traditionele dropping. Zaterdag 29 november is er om 20.00 uur een discoavond voor jong en oud in café ’t Patronaat. Op zondagmorgen 30 november brengt Harmonie St. Aemiliaan eerst een bezoek aan het kerkhof en onder leiding van Bart Schäfer wordt er dan om 10.30 uur de eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Bleijerheide opgeluisterd. Aansluitend is er een koffietafel voor de gehele harmoniefamilie en tevens een interne huldiging voor de jubilaris.
Vanaf 12.15 tot 12.45 krijgt Patrick Körver in het Patronaat een receptie aangeboden en is er voor familie, vrienden en kennissen gelegenheid tot feliciteren.
Dit alles vindt plaats in het verenigingslokaal ’t Patronaat aan de Ursulastraat 232 te Bleijerheide

Patrick Körver Patrick Körver werd in 1983 als trompettist lid van harmonie St. Aemiliaan. In de 25 jaar die hij lid, is hij op diverse terreinen binnen de vereniging actief geweest. Zo is hij bestuurslid geweest, maar ook actief geweest bij het opleiden van jeugdige muzikanten en bij het begeleiden van muzikanten bij solistenconcoursen. Ook heeft hij een aantal jaren deel uit gemaakt van de drumband, van de werkgroep jeugd en van de werkgroep projecten. Naast trompettist is hij nu nog steeds lid van de muziekcommissie en fungeert hij als marsleider bij St. Aemiliaan.

Lees meer >

[Zuid-Limburger] Zes ton voor ´t Patronaat

´t Patronaat van Bleijerheide krijgt meer dan zes ton voor een opknapbeurt. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar alternatieven en bestemmingen.

Eerst was het de bedoeling ´t Patronaat te sluiten en de verenigingen onder te brengen in een nieuw te realiseren buurtcentrum op de plek van de nog aan te kopen Maria Gorettikerk. Hier zou een zorgcentrum met wijkfunctie moeten verrijzen. Zorggroep Meander heeft onlangs al aangegeven deze variant niet te ondersteunen. Het zorgcentrum komt er wel, alleen dan zonder een gemeenschapshuisfunctie.

Na ampel beraad werd besloten ´t Patronaat een opknapbeurt te geven. Volgens wethouder Krewinkel is dit resultaat naar tevredenheid van de aanwezige verenigingen. "We kunnen natuurlijk niet zomaar beginnen. Het probleem zijn de komende feestdagen. Rond de kerst zal dat nog loslopen, maar rond de carnaval kun je niet bezig zijn met een verbouwing. Dat zou nadelig zijn voor de exploitatie van het gebouw. Daarom hebben we besloten na de vasteloavend te beginnen met de verbouw van het buurtcentrum aan de Ursulastraat. Dat is ook naar tevredenheid van de verenigingen die in het gebouw huisvesten." Die rusttijd is ook nodig omdat de aanbesteding van het project nog wat tijd vergt.

[bron: Zuid-Limburger 29 oktober 2008]

Lees meer >

Jeugdorkest treedt op tijdens klank- en spektakelfestijn in de Efteling

Op 12 oktober was het al vroeg druk bij het Patronaat. Rond 8 uur ´s morgens verzamelden de eerste leden zich om maar niet te laat te komen. Anderen, die niet zo goed uit bed konden komen, kwamen precies op tijd. Nadat alle instrumenten waren ingeladen, vaders en moeders en onze voorzitter waren uitgezwaaid, kon de bus vertrekken richting de Efteling. De reis verliep voorspoedig, zodat we omstreeks half elf bij het park aankwamen.

Harmonie Sint Aemiliaan - Efteling

Harmonie Sint Aemiliaan - Efteling


Alvorens we konden genieten van de attracties borgen we eerst onze instrumenten zorgvuldig op. Sommige groepjes gingen heel handig te werk en zorgden er voor dat ze het eerste uur gebruik maakten van de top-attracties, aangezien het toen nog niet zo druk was. Anderen waren zo enthousiast dat ze van de ene kant van het park naar de andere kant renden.

Harmonie Sint Aemiliaan - Efteling


Na de middag waren de twee concerten. Het jeugdorkest van Sint Aemiliaan betrad met 51 muzikanten het podium. Ja, ook onze jongste leden speelden enkele stukken mee. Voor Gillian, Thom, Ruben, Lisa en Mariska was het hun eerste optreden. De concentratie was optimaal, waardoor de muziek prachtig klonk op het openlucht-podium. Vele bezoekers van de Efteling, waaronder ook een aantal fans uit Bleijerheide, bleven staan om te genieten van ons aandeel aan het klank- en spektakel festijn.

Harmonie Sint Aemiliaan - Efteling

Harmonie Sint Aemiliaan - Efteling


Tijdens de concerten was het leuk dat er zoveel publiek was. Daarentegen stonden wij na de concerten weer lang in de rij bij de attracties. Dat betekende dat er keuzes gemaakt moesten worden, want om 6 uur moesten we weer bij de uitgang verzamelen. Zo koos de één er voor om toch zeker de "Pandadroom, de Python, of de Pyrana" niet te missen en de ander de "Vliegende Hollander". Helaas kwam aan deze mooie, gezellige herfstdag, met twee prachtige concerten eigenlijk te vroeg een einde. Rond 8 uur ´s avonds bracht de bus ons weer veilig terug bij het Patronaat.

Harmonie Sint Aemiliaan - Efteling
Klik hier om meer foto's te bekijken

Lees meer >

Patronaat Bleijerheide blijft bestaan

Het gemeentebestuur van Kerkrade heeft een onderzoek doen instellen naar de levensvatbaarheid van een zestal gemeenschapshuizen (waaronder het Patronaat Bleijerheide) in Kerkrade.

Optie 1, voortvloeiende uit dit onderzoek, was om in Nulland, op de plaats waar nu nog de Maria Gorettiekerk staat, in combinatie met een bejaardenvoorziening ook een nieuwe gemeenschapshuis te realiseren; dit zou o.a. als consequentie de sloop van het Patronaat hebben gehad.

Optie 2 was om het Patronaat Bleijerheide op te knappen. Uiteindelijk bleek optie 1 niet haalbaar, zodat het gemeentebestuur thans definitief gekozen heeft voor het instandhouden en de renovatie van het Patronaat Bleijerheide.

Lees meer >

Uitbreiding aantal hoofdsponsoren voor harmonie St. Aemiliaan

Optiek Bemelmans Kerkrade en Installatiebedrijf Caumon Kerkrade zijn nieuwe hoofdsponsoren van harmonie St. Aemiliaan; het zijn 2 Kerkraadse bedrijven, die St. Aemiliaan een warm hart toedragen en dit onderstrepen door een jaarlijkse substantiële financiele ondersteuning. Hiermee komt het aantal hoofdsponsoren van St. Aemiliaan op 6, te weten:

  • Mupro b.v. Kerkrade
  • Iso-techniek Boomen Landgraaf
  • Kantoorvakhandel Jos Buck Kerkrade
  • Dakdekkersbedrijf Borgans Kerkrade
  • Optiek Bemelmans Kerkrade
  • Installatiebedrijf Caumon Kerkrade
Voor meer informatie over onze hoofdsponsoren, klik hier

Lees meer >

LD: Kerkrade lanceert Ne9ende

Zo'n 1500 mensen kunnen op 12 en 13 september genieten van het tweedaagse muziekevenement 'De Ne9ende van Kerkrade'. Dit concert met tal van Kerkraadse artiesten moet het negenhonderdjarig bestaan van de Sint Lambertuskerk luister bijzetten.

Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Rode Events. Zij wil 'een muzikale wandeling' door de geschiedenis van Kerkrade maken.
Zo wordt op de Markt een groot podium gebouwd waar onder anderen Jack Vinders, operettezanger Jean van Ree en meester trombonist Harrie Ries zullen optreden. De begeleiding is in handen van harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide. Naast muzikale optredens van bekende Kerkradenaren, zijn er ook tal van toneelsketches.
Dirigent Alex Schillings is directeur van het tweedaagse programma. 'We gaan met schwung terug naar de twaalfde eeuw. Met de oprichting van de Lambertuskerk is immers ook Kerkrade geboren'.

De show krijgt een hoog 'zapgehalte'. Naast de blaasmuziek waar Kerkrade om bekend staat, is er ook een opera met onder meer Kim Savelsbergh en Janine Kitzen. Schillings: 'Maar we kunnen ook zomaar wegzappen, naar een dj of popband Solid'.

Naast het podium komt een mega-videowall. Op dit scherm wordt ook regelmatig 'gezapt' naar andere plekken in Kerkrade. Een deel van de presentatie en optredens vindt namelijk plaats vanuit de kerk of op nader te benoemen locaties.
'Het is de bedoeling dat we de Markt omtoveren tot een soort San Marcoplein van Veneti',' aldus Schillings. 'Zo zijn er stadsomroepers. Zij leidden vroeger de mensen de kerk in, maar bij ons leiden ze de mensen naar het concert.'
De naam van het muziekevenement heeft zowel een link met Kerkrade als met de muziek. De 9, in de 'Ne9ende van Kerkrade', staat voor de negen eeuwen dat Kerkrade bestaat. Daarnaast is het een knipoog naar de negende symfonie van Beethoven: Alle menschen werden Br'der. Dit is ook de tekst die op het standbeeld 'D'r Knub' in de Nieuwstraat staat. Deze verbroedering wil de organisatie ook laten terugkomen in het concert.
Enkele eeuwen geleden deelden de Kerkradenaren de Lambertuskerk nog met de Duitsers. Daarom is de organisatie nu bezig om naast de bekende Kerkraadse artiesten ook enkele Duitse artiesten te strikken. De entreeprijzen voor de Ne9ende' vari'ren van 22,50 euro tot 27,50. Verder zullen er nog speciale plaatsen op terrassen beschikbaar zijn.

www.dene9ende.nl

[bron: Limburgs Dagblad, vrijdag 23 mei 2008]

Lees meer >

Aemiliaan heeft eigen Youtube-site

Sinds kort heeft Aemiliaan een eigen Youtube-site. De primeur is voor de voorspeelavond die op 25 april j.l. plaats vond. U kunt nu nog een keer genieten van bijna alle optredens. Een optreden is door technische redenen helaas verloren gegaan. Hiervoor onze excuses.
De site is te vinden op http://www.youtube.nl/aemiliaan.

Alvast een voorproefje:

Het leerlingenorkest


De drumband


Het jeugdorkest


Zou u op een video staan en heeft u hier problemen mee, stuur dan een mail naar floris@aemiliaan.nl en de video zal worden verwijderd

Lees meer >

Voorjaarsconcert en Suilen terug bij St. Aemiliaan

Momenteel wordt er druk gerepeteerd aan het voorjaarsconcert van harmonie St.Aemiliaan uit Bleijerheide.
Dit concert vindt plaats op zondag 13 april in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade en begint om 20.00 uur. De entree is € 7,50 en de entreekaarten zijn verkrijgbaar aan de avondkassa en in de voorverkoop bij Kantoorvakhandel Jos Buck te Kerkrade.

Als gastvereniging komt harmonie St. Petrus en Paulus uit Wolder-Maastricht op bezoek.
Dit gerenommeerde orkest behoort al jarenlang tot de betere orkesten van ons land en staat momenteel onder leiding van Fried Dobbelstein.
Net als harmonie St.Aemiliaan komt harmonie St.Petrus en Paulus ook uit in de concertafdeling.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit.

Harmonie St. Aemiliaan o.l.v. Josef Suilen

El Torico de la Cuerda (Paso doble); Luis Serrano Alarcan
An American in Paris; George Gershwin
Oblivion (Sopraansaxofoon: Hans Zegers); Astor Piazzolla
Fourth Symphony (Elegy-Intermezzo-Tarantella); Alfred Reed

Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder-Maastricht o.l.v. Fried Dobbelstein

Ouverture Benvenuto Cellini; Hector Berlioz
Senza Mamma (uit Suor Angelica); Giacomo Puccini
Intermezzo from Cavalleria Rusticana; Pietro Mascagni
Come Scoglio (uit Cosi fan tutti); Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasy Variations on a theme by Paganini; James Barnes
Banda Scure; Giovanni Orsomando

Na bijna een jaar van afwezigheid is Josef Suilen inmiddels weer de vaste dirigent van St.Aemiliaan.
Josef Suilen die al vanaf 1988 de dirigeerstok bij St.Aemiliaan hanteert is hierdoor toch al weer bijna 20 jaar de muzikale leider van de Bleijerheidse harmonie.
Dirigent/musicus Harry Ries die Josef Suilen gedurende deze periode uitstekend heeft vervangen, blijft verbonden als stand-by aan harmonie St. Aemiliaan.
Deze concertavond staat ook in het teken van de offici?le ingebruikname van de nieuwe uniformen van harmonie St.Aemiliaan. Het uniformencomit? St.Aemiliaan dat onder voorzitterschap staat van Andr? Coumans is in hun opzet geslaagd en heeft hiervoor het geld nagenoeg geheel binnengehaald.
De mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, zowel financieel als door hun inzet, zullen tijdens deze avond speciaal in het zonnetje worden gezet.

Lees meer >

Jos Buck nieuwe preses en Jo Schaefer lid van verdienste

Tijdens de jaarvergadering van harmonie St.Aemiliaan zondag jl. is Jos Buck uit Kerkrade benoemd tot nieuwe Preses van Harmonie St.Aemiliaan. Hij volgt daarmee drs.A.J. Latour op die deze functie meer dan 10 jaar heeft vervuld. De zestigjarige Jos Buck is van oorsprong ?inne Blieerheidjser jong? en zijn ouders runden in de Bleijerheiderstraat een kantoor/boekhandel
In 1970 was Jos Buck stadsprins van Kerkrade. In 1975 is hij samen met echtgenote Marianne in Kerkrade een kantoorhandel begonnen en in deze zelfde branche is familie Buck momenteel nog altijd in Kerkrade centrum actief.
Jos Buck is in het verenigingsleven geen onbekende en hij is o.a. actief betrokken bij het W.M.C.
Harmonie St.Aemiliaan heeft nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan en hij was ook altijd bereid om deel te nemen in comit?s die in het leven werden geroepen voor het organiseren van feesten en zo ook voor het 100 jarig bestaansfeest in 2001.
Jarenlang heeft hij zitting gehad in de commissie van bijstand van St.Aemiliaan en hij is in het verleden altijd een goede financi?le steun geweest voor Harmonie St.Aemiliaan.
Harmonie St.Aemiliaan is dan ook blij dat Jos Buck in de functie van preses actief wil zijn en is ervan overtuigd dat hij een goede invloed zal hebben op het functioneren van Harmonie St.Aemiliaan.
Tijdens deze vergadering is Jo Schaefer benoemd tot lid van verdienste.
Jo Schaefer is jarenlang een grote steunpilaar geweest voor St.Aemiliaan. Zo was hij jarenlang de instructeur van de drumband en vervulde hij jarenlang een heel belangrijke functie in de slagwerkgroep van St.Aemiliaan. Jo Schaefer was ook altijd actief in diverse werkgroepen, in het muziekarchief en in de muziekcommissie. Ook voor technische zaken bij het slagwerk was hij niet weg te denken. Omdat hij de muziekloopbaan een stuk rustiger wil vervolgen is hij met dit bovenstaande sinds kort gestopt.

Lees meer >

HaFa Promotieweekeinde Kerkrade 2008

In het weekeinde van 14 en 15 juni a.s. zal onze Klankstad in het teken staan van de Kerkraadse blaasmuziek. De Federatie van Kerkraadse Harmonie- en Fanfaregezelschappen organiseert dan op zaterdag en zondag een programma waarin diverse aspecten van de blaasmuziek worden gepresenteerd aan een groot publiek. Dat gebeurt op de Campus in Kerkrade West, op de Markt in het centrum, in de St.Lambertuskerk en op straat. Er zal worden geconcerteerd en gemarcheerd, er is een play in voor jonge muzikanten, er wordt show gepresenteerd en iedere avond wordt afgesloten met de blaaskapel de Crombacher Musikanten.

Het promotieweekeinde was oorspronkelijk gepland voor 2007. De weergoden gooiden echter roet in het eten en op het laatste moment moest een en ander worden afgelast. Maar ? wat in het vat zit, verzuurt niet. Het voorbereide programma is verplaatst naar 2008, nu geconcentreerd op twee dagen. De vorig jaar geplande vrijdagavond vervalt omdat Nederland op 13 juni zal spelen tijdens het EK voetbal.

Deelnemers zijn in de eerste plaats natuurlijk de twaalf Kerkraadse HaFa korpsen. Zij zullen op zaterdag en zondag, afzonderlijk of in combinatie, een promenadeconcert verzorgen op de Markt in Kerkrade. Op zaterdagavond zal daarbij ook de popband ?Solid? meewerken. De Politiekapel zal de H. Mis opluisteren op zondagochtend in de St.Lambertuskerk.
Op zaterdagmiddag zal er door de Muziekschool Kerkrade (SMK) een play in worden georganiseerd voor jonge blazers en slagwerkers in de Campus (Kerkrade West). Resultaat hiervan zal later die middag te beluisteren zijn op de Markt in het centrum.
Zondag staat in het teken van gasten. Showkorps ?Kunst en Genoegen? uit Leiden (K&G), vele malen winnaar bij het WMC, is dan in Kerkrade. Eveneens present zijn ?Jong K&G?, de ?Coriovallum Pipe Band? en de Kerkraadse Fluit- en Tamboerkorpsen. Zij zullen meelopen in een streetparade met de Kerkraadse HaFa korpsen door het centrum. K&G en Jong K&G zullen daarbij showoptredens verzorgen.
Beide avonden worden afgesloten met muziek van de ?Crombacher Musikanten?. De presentatie zal worden verzorgd door Raoul Deckers en Michiel Dijkman.
Het promotieweekeinde is voor de HaFa verenigingen een uitgekiende kans om aan de inwoners van Kerkrade te laten zien wat het mooie is aan blaasmuziek in de brede zin van het woord.

Lees meer >

Jeugdorkestleden bieden hun dirigent cd-opname aan

Op vrijdag 29 februari en zaterdag 1 maart is het zo ver! Na vele weken van intensief oefenen is het jeugdorkest van harmonie St. Aemiliaan klaar voor het opnemen van hun eerste eigen cd.
De plannen ontstonden reeds in het voorjaar van 2007. De jeugdleden wilden hun dirigent Jo Wetzelaer, die reeds twintig jaar fanatiek het Bleijerheidse jeugdorkest leidt, bij gelegenheid van zijn 50ste verjaardag verrassen. De jeugd besloot om hem onverwacht thuis, in Vijlen, een serenade te brengen en hem als cadeau een cd opname aan te bieden van zijn eigen jeugdorkest.
Samen met de jeugdcommissie werd er naar geschikte muziek gezocht. Marsmuziek, Pasodobles, film- en musicalmuziek, maar ook originele harmoniewerken moeten zorgen voor een afwisselende cd, waarbij ieder lid aan zijn trekken komt.
Inmiddels zijn de voorbereidingen bijna afgerond en verheugt men zich op twee leerzame en gezellige dagen in de Eurode Music/PBR-Studio van Peter Bartholom? en natuurlijk op een prachtige cd.
Door het samen musiceren laat de jeugd toch weer zien dat er naast de computer en het hangen voor de TV toch echt meer mogelijkheden zijn om de tijd leerzaam door te brengen. Hierbij heb je dan natuurlijk wel weer mensen nodig die het zaakje begeleiden en co?rdineren en Jo Wetzelaer is daarvan een goed voorbeeld.

Lees meer >

[Update] Filmpjes Carnavalsrevue

Manslü ballet Dun Jezieënt
Dansverain Hoch Das Bein Compilatiefilm


Binnenkort volgen er meer filmpjes. Heeft u nog foto’s of filmpjes stuur ze door naar floris@aemiliaan.nl.

Lees meer >

Carnavalsrevue en Kindercarnaval St.Aemiliaan

Harmonie St.Aemiliaan uit Bleijerheide houdt op vrijdag 25 januari net als andere jaren weer haar carnavalsrevue. De bedoeling dat iedereen verkleed aan deze zitting deelneemt.
Er is alles aan gedaan om wederom een zo afwisselend mogelijk programma op de planken te brengen en hieraan werken mee:

Raad van elf van Harmonie St.Aemiliaan met hun president Jo Voncken
Jeugdorkest Harmonie St.Aemiliaan
Proclamatie nieuwe prins(es)
Stadtgarde Herzogenrath
Boney M Revival
B?ttereedner Wim Ploum
Carnavalsgroep Sjeefjewikkeld
Mansl? ballet Dun Jezie?nt
Dansverain Hoch Das Bein
Raad van elf met stadsprins Ido I
Les Froeures Copuleurs

Zoals het programma reeds laat zien zal ook onze stadsprins Ido I met de raad van elf aan deze avond een bezoek brengen.
De zitting zal plaatsvinden in de mooi versierde zaal van ?t Patronaat aan de Ursulastraat 232 te Bleijerheide. De zaal gaat open om 19.30 uur, het programma begint om 20.11 uur en de entree is slechts ? 5,--

Op carnavalszaterdag 2 februari steekt het damescomit? van Harmonie St.Aemiliaan de handen stevig uit de mouwen en organiseert dan volgens de traditie het steeds druk bezochte ?Kinger Carnaval?.
De jeugd kan dan dansen en springen op muziek van de vertrouwde DJ en hierbij zijn de ouders natuurlijk ook van harte welkom. Het begint om 14.00 uur, de entree is gratis en deze happening vindt eveneens plaats in ?t Patronaat te Bleijerheide

Lees meer >

23e Roderlandtoernooi

Harmonie St. Aemiliaan organiseert in 2008 de 23e editie van het Roderlandtoernooi. Het toernooi vindt plaats in het weekend van 26 en 27 april in ons verenigingslokaal ?t Patronaat, Ursulastraat 232 te Kerkrade. Deelname aan het toernooi is mogelijk op elk muzikaal niveau. Het deelnemersveld varieert daardoor van pas startende tot volleerde muzikanten.

De juryleden zijn dhr. Frans Scheepers en dhr. Harrie Wolters. De pianiste voor eventuele begeleiding is mevr. Gaby Devies. Wanneer een repetitie met de pianiste gewenst is, kan contact opgenomen worden met mevr. Devies. Tel: 046-4852399. Pianopartijen van de hogere afdelingen dienen uiterlijk ??n week voor het concours te zijn ingeleverd bij het concourssecretariaat of bij de pianiste.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: jeugd (t/m 12 jaar), vijfde, vierde, derde, tweede, eerste. De plaatsing in een bepaalde divisie is afhankelijk van de plaatsing van de uit te voeren solo(?s) in het NIB-repertorium. De hoogst scorenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist ? 7,50 voor duo?s en ensembles ? 12,50.

U kunt het inschrijfformulier HIER downloaden en E-mailen aan: secretariaat@aemiliaan.nl.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 27 maart 2008. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten.

Download het inschrijfformulier

Lees meer >