Carnavalsrevue 2006

Na een tweejarige regeerperiode van prins Michiel I (Dijkman) was de tijd van aftreden toch echt gekomen. Nadat de carnavalsrevue vorig jaar door de perikelen omtrent ons verenigingslokaal caf? ?t Patronaat geen doorgang kon vinden, was het op vrijdag 17 februari weer zover. De werkgroep feesten had kosten nog moeite gespaard om er een knalfeest van te maken.

De avond werd geopend door het jeugdorkest van onze harmonie, dat sinds mensenheugenis onder leiding van Jo Wetzelaer staat. De dirigent had zich speciaal voor deze gelegenheid, overigens net als alle bezoekers, in een schitterende carnavalsoutfit gehuld. Het jeugdorkest begeleidde de Raad van Elf naar de b?hne, voorzover de Raad van Elf niet op een of andere manier muzikaal bij het optreden van het jeugdorkest betrokken was.

Daarna opende onze president, Jo Voncken, de avond. Jo Voncken was voor het tweede jaar spreekstalmeester, een rol waarin hij elk jaar groeit. Hij had dan ook de eer om de eerste groep aan te kondigen: het ballet ?Kirchr?adsjer Maedsjer?. Deze bekende dansgroep uit Kerkrade danste op muziek uit de musical ?Grease?. De groep kon op veel support uit de zaal rekenen, omdat ze onze eigen Silvana Essers in de gelederen hebben. Het was een spetterend optreden en de dames kwamen er dan ook niet zonder toegift vanaf.

Na de ?Kirchr?adsjer Maedsjer? volgde de eerste plichtpleging van avond: Michiel I werd onttroont als prins en hij werd opgenomen in de prinsenraad. Gelukkig was het geen emotionele gebeurtenis voor Michiel I, omdat hij twee jaar met volle teugen van zijn ambttijd had genoten.

E?n van de kartrekkers van de carnavalsrevue is Finy Lohuis. Finy is saxofoniste in de harmonie en fervent carnavalsvierder. Ze mobiliseert elk jaar de gelederen van de vereniging om een bijdrage aan de carnavalsrevue te leveren. Zelf deed ze dat dit jaar voor de tweede keer als ?b?ttereedner?. Finy treedt dan op als ??t Rauweles?. Ook dit jaar besprak ze het leven binnen en buiten onze vereniging op geheel eigen wijze. Finy kreeg een staande ovatie van de zaal. Opmerkelijk was overigens dat ze haar eigen ?B??t? had meegnomen, want zoals het een echt ?Rauweles? betaamt, was volgens Finy natuurlijk niets goed geregeld bij de Aemiliaan. Zelfs de ?B??t? ontbrak!

Na het optreden van Finy volgde een optreden van de mannen van de harmonie die onder de naam ??t Regiment van der blanke saebel? optraden, compleet met ?Dreigestirn? en ?dansmarie?. Nadat de heren van het regiment hun opwindende danskunsten hadden vertoond, was het eerst de beurt aan ?bauer? Paul Sch?fer. Daarna werd de b?hne vrijgemaakt voor de uiterst aimabele verschijning ?jungfrau? Rob Kebeck. Hij bracht het hart van menige man in de zaal op hol. Tot slot werd de b?hne vrijgemaakt voor de prins. Echter, het bleek slechts een vermomming! Onder die vermomming zat namelijk onze kersverse prinses Lisette I (Spitz) verborgen. Met haar onthulling maakte ze een einde aan maandenlange speculaties binnen de vereniging over wie prins of prinses zou worden. Nadat Lisette I haar elf regeringspunten had voorgedragen, was het de beurt aan ?dansmarie? Majorie Beetz. Na haar prachtige dans blies het ??t Regiment van der blanke saebel? de aftocht.

Hierna volgde het optreden van carnavalsgroep ?J?d Jek?. Deze groep is uit de wijk Bleijerheide afkomstig en sinds vele jaren een graag geziene gast op de carnavalsrevue. ?J?d Jek? kreeg de zaal dan ook goed los met hun schitterende ?meezingers?. Ook hier vroeg de zaal om een toegift, die de conditie van de mensen van ?J?d Jek? aardig op de proef stelde.

Na ?J?d Jek? volgde, hetgeen later bleek, de klapper van de avond. We kregen een optreden te zien van de ?Regimentsmaedsjer van de Aemiliaan?: de dames van de harmonie. De dames refereren met hun naam aan de huismars van de harmonie, ?Regimentskinder? van Julius Fucik. Ook hier waren kosten nog moeite gespaard, want de dames hadden zelf professionele hulp ingeroepen van een danslerares. Dat was te zien ook! Een spetterend optreden werd op de planken gelegd en ook de ?Regimentsmaedsjer van de Aemiliaan? moesten eraan geloven: de zaal scandeerde om een ?zugabe?.

Zoals elk jaar, was ook dit jaar een moment ingelast waarop de nieuwe prins of prinses haar bijzondere dank kon tonen voor een aantal mensen die op verdienstelijke wijze actief zijn voor onze harmonie. Als eerste onderscheidde prinses Lisette I Ludo Bloemen, die gestalte heeft gegeven aan onze schitterende homepage, met de huisorde. Daarna volgde een onderscheiding voor Andr? Coumans, die kartrekker was van de ?werkgroep concours?. Tot slot kreeg Hub Fischer een onderscheiding, vanwege zijn vele, vaak praktische, hand- en spandiensten voor de harmonie. Prinses Lisette I onderscheidde ook haar twee nichtjes met een prachtige orde.

Nadat bovengenoemde mensen in het zonnetje waren gezet, volgde een optreden van ?Sjpaskloeb Verkierd-Erum?. Ook deze groep maakte furore! De zaal zat vol energie en dat werd helemaal uitgebuit door ?Sjpaskloeb Verkierd-Erum?: de polonaise liep door de zaal.

Het einde van de avond kwam in zicht. Echter, de carnavalsrevue kan niet afgesloten worden zonder dat de heren van de ?Kirchr?adsjer Vasteloavendsverain? op bezoek zijn geweest. Dit jaar hadden ze prins Joris I (Bok) in de gelederen, die geen onbekende is in de Kerkraadse HaFa-wereld. President Walter Sterk had gehoord dat het optreden van de dames van de harmonie in goede aarde gevallen was bij de mensen in zaal en vroeg de dames nogmaals hun kunsten te vertonen voor prins Joris I. De ?Regimentsmaedsjer van de Aemiliaan? worden gekenmerkt door hun uitstekende conditie, dus gaven de dames gehoor aan de oproep van de president. Zijne hooglustigheid was dan ook zeer gecharmeerd van het optreden. Vervolgens onderscheidde Joris I Heinz-Josef Kebeck met de huisorde vanwege zijn vele verdiensten, met name de organisatie van de jaarlijkse dropping, voor de harmonie. Joris I speelde tot slot van de avond nog samen met zijn huiskapel een liedje op de hoorn. Opmerkelijk detail was dat Joris I dit lied niet uit z?n hoofd kon spelen?

Met het optreden van Joris I en zijn gevolg werd de avond afgesloten. Natuurlijk werd daarna nog tot in de kleine uurtjes gevierd in ?t Patronaat. Concluderend kan gezegd worden dat het met dat eerder genoemde knalfeest wel goed gekomen is. Heel goed zelfs!


Meer foto?s van de carnavalsrevue kunt u vinden in ons fotoalbum.

Lees meer >

Carnavalsrevue en Kindercarnaval St.Aemiliaan

Na een jaar overgeslagen te hebben organiseert harmonie St.Aemiliaan op vrijdag 17 februari alweer haar carnavalsrevue. Deze keer is deze carnavalsrevue, om een oude traditie in ere te herstellen, gekostumeerd.
De werkgroep brengt een afwisselend en amusant programma op de planken en hierin treden op:

Het jeugdorkest van Harmonie St.Aemiliaan
Ballet Kirchroadsjer Maedsjer
?t Rauweles
Jod-J?k
Regiments Maedsjer
Raad van elf met onze stadsprins Joris I
Sjpaskloeb Verkierd-Erum.

Michiel Dijkman die, door omstandigheden, twee jaar mocht regeren treed af als Prins Michiel I en zal natuurlijk deze avond een waardige opvolger of opvolgster krijgen.
De zitting zal plaatsvinden in de mooi versierde zaal van ?t Patronaat aan de Ursulastraat 232 te Bleijerheide. De zaal gaat open om 19.30 uur, het programma begint om 20.11 uur en de entree is slechts ? 3,--

Op carnavalszaterdag 25 februari steekt het damescomit? van Harmonie St.Aemiliaan de handen stevig uit de mouwen en organiseert dan volgens de traditie het steeds druk bezochte ?Kinger Karnaval?.
De jeugd kan dan dansen en springen op muziek van DJ ?t Moellejensje en hierbij zijn de ouders natuurlijk ook van harte welkom. Het begint om 14.00 uur, de entree is gratis en deze happening vind eveneens plaats in ?t Patronaat te Bleijerheide

Lees meer >