Terugblik 2005

Het jaar 2005 was voor St. Aemiliaan, zeker in muzikaal opzicht, een bijzonder succesvol jaar. Zo gaven we in totaal 10 concerten, waarbij het meest in het oog springend was het galaconcert in de Stadthalle te Alsdorf, dat door ruim 1100 toeschouwers werd bijgewoond. Ook de concertavond in het kader van het jubileum van het KSO tijdens het Wereld Muziekconcours, die door circa 900 toeschouwers werd bezocht, was - muzikaal gezien ? een topper. Niet onvermeld mag blijven het optreden van onze harmonie als testorkest (samen met St. Jozef Kaalheide) bij de internationale dirigentenwedstrijd tijdens het Wereld Muziekconcours, waarbij twee dagenlang met in totaal 24 dirigenten, afkomstig uit diverse landen succesvol werd gerepeteerd.

Het absolute hoogte punt in 2005 was echter de deelname aan het bondsconcours te Roermond. Hierbij behaalde onze harmonie in de Concertdivisie 93,5 punten, resultaat ?goed?; door dit resultaat werd St. Aemiliaan tevens landskampioen FKM in 2005.

Echter ook de plaatselijke activiteiten werden niet vergeten door onze harmonie. Zo namen we deel aan de 2 carnavalsoptochten te Kerkrade-C, luisterden we de communieviering van de 2 Bleijerheidse basisscholen op en gaven acte de presence bij de processie te Bleijerheide. Ook de St. Maartenoptocht Bleijerheide werd muzikaal opgeluisterd, terwijl we onze bejaarden in Vroenhof op een avond met kerstmuziek hebben getrakteerd. De jaarlijkse rondgang over Bleijerheide als dank aan onze donateurs en het brengen van serenades bij een aantal gouden bruidsparen maakten in 2005 eveneens deel uit van onze activiteiten.

Voor het jaar 2006 staan wederom een aantal leuke concerten geprogrammeerd met als hoogte punt de concertreis van 18 tot 22 oktober naar Kiefersfelden.

De voorzitter, Jo Mijnes

Lees meer >

Kerstwens 2005

Alle leden van harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig en muzikaal 2006 toe.Lees meer >

Roderlandtoernooi 2006

Harmonie St. Aemiliaan organiseert in 2006 de 21e editie van het Roderlandtoernooi. Jeugdige muzikanten kunnen bij ons in een prettige sfeer hun beste beentje voorzetten, uiteraard onder beoordeling van een deskundige jury. (Onder auspici?n van de L.B.M.) Het toernooi vindt plaats op in het weekend van 22 en 23 april in ons verenigingslokaal ?t Patronaat Bleijerheide, Ursulastraat 232 te Kerkrade. Deelname aan een solistentoernooi is mogelijk op elk muzikaal niveau. Het deelnemersveld varieert daardoor van pas startende tot volleerde muzikanten.

De juryleden zijn dhr. Ad Lamerigts en dhr. Harrie Wolters. De pianiste voor eventuele begeleiding is mevr. Gaby Devies.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: jeugd (t/m 12 jaar), vijfde, vierde, derde, tweede, eerste. De plaatsing in een bepaalde divisie is afhankelijk van de plaatsing van de uit te voeren solo(?s) in het NIB-repertorium. De hoogst scorenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist ? 5,-, voor duo?s ? 10,- en voor ensembles ? 15,-.
Het inschrijfformulier kunt u sturen of e-mailen naar het secretariaat.
Wij verzoeken u aan uw jeugdige muzikanten en/of leerlingen een kopie van de wervingsbrief uit te reiken, samen met een kopie van het aanmeldingsformulier. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 april 2006. In de afgelopen jaren hebben wij tot onze vreugde geconstateerd dat de belangstelling voor ons toernooi toeneemt. Bij de vorige editie hebben wij een aantal deelnemers niet op de dag die de voorkeur had kunnen plaatsen. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving. Wij adviseren u daarom om de inschrijvingsformulieren tijdig te sturen of te mailen.

De wervingsbrief kunt u hier downloaden.
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Lees meer >

Kerstconcert Bleijerheide 2005

Op zondag 18 december a.s. wordt in de kerk van de Sint Antonius van Padua te Bleijerheide voor de 28e keer het traditionele Kerstconcert gehouden.

Aan dit concert zal medewerking worden verleend door:
Harmonie ?St. Aemiliaan? Bleijerheide o.l.v. Sef Suilen;
Gemengd koor ?Con Amore? Kerkrade o.l.v. Bart van Kerkvoort (organist: Rob Peters);
Mandoline Orkest ?Napoli? Kerkrade o.l.v. Leo Bogaard.

De harmonie heeft voor dit kerstconcert de sopraan Janine Kitzen uitgenodigd een aandeel in het concert te verzorgen. Zij zal samen met de harmonie ?Rusalka?s lied aan de maan" van Dvorak en ?Pie Jesu? van Faur? ten gehore brengen.

Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaansfeest heeft Gemengd koor ?Con Amore? de sopraan Fleur Coenen gevraagd een extra bijdrage aan het concert te geven. Zij zal samen met het koor Canthique de No?l en Mari? Wiegenlied uitvoeren.
Voor het Mandoline Orkest Napoli arrangeerde dirigent Leo Bogaard voor dit concert O mio babbino Caro van Puccini en een fragment uit ?Concert voor klarinet? en orkest van W.A. Mozart.

De presentatie van het concert wordt verzorgd door de heer Winand Heijltjes.
Aanvang van het concert is 18.00 uur en entree is vrij.

Lees meer >