TVL: "Van Toeten En Blazen"

In het programma "Toeten En Blazen" van TV Limburg werd op 26 oktober een interview uitzgezonden met de dirigent van harmonie St. Aemiliaan Josef Suilen. In dit programma ging hij onder andere in op de concoursvoorbereiding van Aemiliaan, zijn ervaringen tijdens het laatste WMC en zijn opleiding tot dirigent.
Klik hier om de uitzending te bekijken.

Lees meer >

LD: "Harmonie Sint Aemiliaan steelt de show op Bondsconcours"

Lees meer >

DdL: 'Als landskampioen tel je opeens mee'

De uitstekende prestatie van harmonie Sint-Aemiliaan op het bondsconcours in Roermond heeft het muziekkorps uit Bleijerheide een aardig extraatje opgeleverd: de score van 93,5 punten blijkt goed te zijn voor de nationale kampioenswimpel in de hoogste afdeling.

,,We hebben het beter gedaan dan Linne en Wolder op het WMC'', constateert voorzitter Jo Mijnes trots, ,,zodat we en passant ook nog Nederlands kampioen zijn geworden.''

Lees meer >

Uitnodiging receptie

Op zondag, 23 oktober heeft harmonie St. Aemiliaan in de Oranjerie te Roermond deelgenomen aan het bondsconcours van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. Nadat ons harmonieorkest in de afdeling superieur vijf keer achtereenvolgens een eerste prijs met lof der jury heeft behaald, zijn wij er in geslaagd bij onze eerste concoursdeelname in de concertdivisie te scoren en wel 93,5 punten, Predikaat C. Daarenboven dagprijswinnaar met het hoogste puntenaantal en Landskampioen.

Lees meer >

Aemiliaan Landskampioen Concertdivisie

Op 23 oktober is Harmonie St. Aemiliaan landskampioen geworden in de concertdivisie harmonie. Aemiliaan behaalde in het laatste concoursweekend in de Oranjerie in Roermond met 93,5 punten het predikaat goed. Met dit aantal punten haalde men ook de dagprijs binnen.

Even na acht uur werd de spits afgebeten met Das Rheingold van Richard Wagner. Gevolgd door Reflections van Henk Badings, De Vuurvogel van Igor Strawinsky. Het concours werd afgesloten door Concerto for Clarinet van Artie Shaw met als solist Hans Zegers, die een gigantisch applaus kreeg van zowel de zaal als de harmonie.

Terwijl de jury nog in beraad was over het aantal te geven punten, speelde Aemiliaan nog haar huismars Regimentskinder. De zaal klapte enthousiast mee.

Na de bekendmaking van de punten, waar menig muzikant en fan overrompeld werd door het aantal punten, vertrok de bus weer richting Bleijerheide. Daar aangekomen pakte iedere muzikant zijn of haar instrument en vertrok spelend naar het verenigingslokaal t Patronaat. Daar waren de supporters al druk aan het feesten. Na de gebruikelijke toespraken van de voorzitter van de commisie concours, Andr? Coumans, de voorzitter van de harmonie, Jo Mijnes en de dirigent, Josef Suilen, werd er nog tot in de late uurtjes feest gevierd.Lees meer >

DdL: "Bleijerheide scoort 'goed' in concertdivisie"

Harmonie Sint Aemiliaan uit Bleijerheide heeft gisteravond moeiteloos zijn plek in de hoogste klasse van de blaasmuziek veiliggesteld. Dirigent Josef Suilen leidde het honderd muzikanten tellend orkest overtuigend naar de score van 93,5 punten.

Alle ogen in De Oranjerie in Roermond waren het afgelopen weekeinde gericht op de beide harmonieorkesten in de Concertdivisie. Tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) bleek deze zomer dat handhaving op het hoogste niveau geen vanzelfsprekendheid is. Acht van de vijftien harmonieorkesten haalden in Kerkrade niet het vereiste aantal punten om hun met veel bloed, zweet en tranen veroverde plek in de superklasse te behouden. Sint Aemiliaan liet er gisteravond geen twijfel over bestaan dat het orkest thuishoort in deze klasse. Met 93,5 punten legde het gezelschap beslag op het predikaat 'goed'. Vooral in Reflections van Henk Badings kwamen de veelzijdige kwaliteiten van het orkest volop aan het licht. Eendracht Maak Macht uit Wessem wist zich onder leiding van Hardy Mertens met 90 punten ternauwernood te handhaven in de Concertdivisie.

Promotie was er voor fanfare Sint Donatus uit Grijzegrubben-Nuth. Met onder meer een concert voor soloslagwerker (Sander Simons) en orkest klom de fanfare met 85,75 punten naar de eerste divisie. Dirigent Guido Swelsen sprak van 'een waardige beloning'. ,,We hadden een mooie voorbereiding en hebben het aangedurfd om met een vernieuwend programma te komen. Het orkest verdient het om te promoveren.''

De uitslag:
Harmonie Diligentia uit Eckelrade, brassband Sint Gerlach uit Houthem-Sint Gerlach, harmonie Inter Nos uit Epen en fanfare Eendracht uit Waubach scoorden allemaal boven de 83 punten, maar kwamen te kort voor promotie.

Concertdivisie: sectie harmonie: Sint Aemiliaan Bleijerheide, 93,5 pnt, predikaat 'goed'; Eendracht Maakt Macht Wessem, 90 pnt, predikaat 'voldoende'.

Eerste divisie: sectie harmonie: Koninklijke Harmonie Horst, 94 pnt; Sint Caecilia Blerick, 92 pnt; Eendracht Meijel, 91 pnt; Sint Caecilia Swalmen, 85,5 pnt.

Tweede divisie: sectie fanfare: Wilhelmina Vlodrop, 87 pnt, promotie; Sint Donatus Grijzegrubben-Nuth, 85,75 pnt, promotie; Eendracht Waubach, 83,25 pnt; sectie brassband: Sint Gerlach, Houthem-Sint Gerlach, 83,58 pnt.

Derde divisie: sectie harmonie: Sint Stephanus Stevensweert, 85 pnt, promotie; Sint Antonius Weert, 85 pnt, promotie; Inter Nos Epen, 84 pnt; Diligentia Eckelrade, 83,67 pnt.

Vierde divisie: Excelsior Buggenum, 85,75 pnt, promotie; Muziekvereniging Egchel, 81,25 pnt.

Bron: Dagblad De Limburger

Lees meer >

L1: Meer gemeentegeld voor amateurmuziekverenigingen

Burgemeester Margot Hofman van Heel vindt dat de Limburgse gemeenten veel meer geld moeten besteden aan hun amateur-muziekverenigingen.

Hofman zei dat gisteren bij het laatste bondsconcours van dit jaar, dat werd georganiseerd door harmonie Crescendo uit Beegden - gemeente Heel. Volgens de burgemeester van Heel hebben steeds meer orkesten geldnood. Hofman riep vooral de nieuwe gemeenteraden, die in maart worden gekozen, op om de subsidies voor de muziekverenigingen sterk te verbeteren.
Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide en de Koninklijke harmonie van Horst werden gisteren de belangrijkste winnaars van het laatste bondsconcours van dit jaar. Bleijerheide won de concertdivisie Harmonie en Horst won in de eerste divisie. Verleden week had Hulsberg al de eerste divisie gewonnen bij de fanfares en Brassband Limburg had al de Concertdivisie brassband gewonnen.


Radio verslag L1

Lees meer >

Juryrapporten online!

Hier kunt u de juryrapporten vinden van het bondsconcours 2005. Klik op de naam van het jurylid om het rapport te bekijken.

L. Adams
D. Bolt
L. Tuinstra

Lees meer >

Info concertreis 2006

Op de algemene jaarvergadering 2005 hebben wij jullie ge?nformeerd over een in voorbereiding zijnde concertreis in 2006 naar Boedapest Hongarije. Gebleken is echter, dat de kosten voor deze concertreis ? vooral gelet op de grote reisafstand ? nogal hoog uitvielen, reden waarom de werkgroep concertreizen naar alternatieven heeft gezocht.

Via inne Kirchr?adsjer jong uit Heel, Jac. Geerards, zijn wij er in geslaagd om contacten te leggen in Kiefersfelden (Duitsland), hetgeen er uiteindelijk heeft toe geleid, dat we de concertreis 2006 naar dat plaatsje kunnen maken. Hier zijn we te gast bij de plaatselijke Musikkapelle; zie: www.kiefersfelden.de (Kunst und Kultur, Musikkapelle Kiefersfelden).
Kiefersfelden ligt in Beieren (Zuid Duitsland), direct aan de grensovergang Kufstein (Oostenrijk).

Lees hier de volledige brief...

Lees meer >

Trompetter: Harmonie St. Aemiliaan naar bondsconcours

Zondag 23 oktober zal Harmonie St.Aemiliaan onder leiding van hun dirigent Josef Suilen om 20.00 uur deelnemen aan het bondsconcours in de Oranjerie te Roermond.

Zoals bekend treedt zij voor de eerste keer op in de concertafdeling. Hiertoe is men gerechtigd omdat er gedurende de laatste vijf concoursen steeds een eerste prijs met lof is behaald.

De verwachtingen zijn daarom niet voor niets hoog gespannen, maar toch is hier enige bescheidenheid wel op zijn plaats.

De eisen die in deze afdeling gesteld worden, alleen al om zich te kunnen handhaven, zijn hoog. Dit is tijdens het laatste WMC wel duidelijk geworden toen enkele korpsen met een goede naam uit deze divisie zijn verdwenen door een te laag puntenaantal. Het streven is er om in ieder geval de magische grens van 90 punten te halen om zodoende het verblijf in deze afdeling zeker te stellen.

Aan het concoursprogramma wordt onder de bezielende leiding van dirigent Josef Suilen hard gewerkt, op een manier die niet veel afwijkt van de voorgaande keren omdat deze formule in het verleden steeds succesvol is gebleken.

Het programma dat wordt uitgevoerd is als volgt:
Das Rheingold Orkestmuziek van Richard Wagner
Reflections - Henk Badings
Concerto for Clarinet - Artie Shaw (Solist: Hans Zegers)
De Vuurvogel - Igor Strawinsky

In dit programma is bewust gekozen voor een mix van muziekgenres zoals moderne, klassieke en romantische muziek evenals big band jazz.

Ook de werkzaamheden van het hard en onder grote druk werkende concourscomit? o.l.v. Andr? Coumans liggen op schema. De draaiboeken voor een succesvol concours zijn gereed. De uitnodigingen voor de generale repetitie op 22 oktober 20.00 uur in de Campus te Spekholzerheide zijn de deur uit; op 23 oktober staan de supportersbussen om 18.00uur gereed bij het patronaat te Bleijerheide en bij goed resultaat zal het comit? op zondag 30 oktober zorgen voor een feestprogramma. Dit uiteraard als dank voor de vele uren inspanning tijdens de repetities van de spelende leden. Wij wensen hen alle succes toe.

Lees meer >

LD: Aemiliaan naar concertafdeling

Kerkrade - Harmonie Sint-Aemiliaan heeft al heel wat bondsconcoursen achter de rug. Maar het komende concours wordt ook voor de muzikanten uit Bleijerheide spannend: voor het eerst komt Sint-Aemiliaan uit in de hoogste klasse, de concertafdeling.

De erelijst van harmonie Sint-Aemiliaan uit Bleijerheide in de superieure afdeling is indrukwekkend:

- 1885: 324,5 punten, 1ste met lof
- 1986: 330 punten, landstitel
- 1990: 324 punten, 1ste met lof
- 1995: 339 punten, 1ste met lof
- 2000: 328,5 punten, 1ste met lof


En t?ch is er in Bleijerheide lang gediscussieerd over de vraag of de harmonie voor het bondsconcours van dit jaar wel de overstap naar de concertafdeling moet maken. ,,Er zijn veel voordelen te bedenken'', legt voorzitter Jo Mijnes uit, ,,maar er kleven ook heel wat nadelen aan.''

Vijf jaar geleden gaven die nadelen nog de doorslag. Driekwart van de muzikanten gaf er de voorkeur aan om gewoon in de superieure afdeling te blijven. ,,De concertafdeling riep bij veel leden allerlei spookbeelden op'', zegt woordvoerder Harry Thoren. ,,Moeilijke muziek, lange repetities, dure solisten: de meeste muzikanten hadden daar geen trek in.''

Ook nu is die vraag weer uit en te na besproken. Maar ditmaal is de uitkomst dat Sint-Aemiliaan w?l naar de concertafdeling gaat. Komend weekeinde presenteert de harmonie van Bleijerheide zich tijdens het bondsconcours van de LBM in Roermond voor het eerst op het hoogste niveau.

,,De nadelen die we vijf jaar geleden zagen gelden natuurlijk nog steeds'', erkent Mijnes. ,,Maar we proberen die te beperken door op een aantal punten compromissen te sluiten. We laten g??n eigen compositie schrijven. En we huren geen dure solisten uit, maar schuiven met klarinettist Hans Zegers een uitstekende solist uit onze eigen gelederen naar voren. Op die manier blijft het voor ons in elk geval betaalbaar.''

De voordelen die er tegenover staan zijn evident, benadrukt Thoren: ,,In de concertafdeling ontmoet je harmonie?n uit de hoogste afdelingen die je anders niet zo snel tegenkomt op het concertpodium. Dat is heel leerzaam. Bovendien is het heel plezierig als je kunt zeggen dat je op het hoogste niveau speelt.''

Het belangrijkste is echter dat zo'n debuut in de concertafdeling voor de muzikanten van Sint-Aemiliaan een nieuwe uitdaging is, vindt Mijnes: ,,In de superieure afdeling hebben we alles bereikt wat er te bereiken valt. Maar de concertafdeling is voor ons nieuw, daar zet iedereen toch weer een stapje extra voor.''

In overleg met dirigent Sef Suilen heeft de muziekcommissie een gevarieerd programma samengesteld voor het bondsconcours in Roermond. Het korps brengt 'Das Rheingold' van Richard Wagner, 'Reflections' van Henk Badings, 'Concerto for Clarinet' van Arthie Shaw en 'De vuurvogel' van Igor Strawinsky.

,,Een zwaar programma'', concludeert Mijnes, die zelf meespeelt in het orkest. ,,Waar wel gevarieerd. Dat maakt het ook voor de muzikanten aantrekkelijk: smaken verschillen, en op deze manier komt iedereen aan zijn trekken. De vraag is wat de jury ervan vindt. Maar dat horen we zondagavond wel, als de jury de uitslag bekendmaakt.''

De generale repetitie voor het bondsconcours wordt zaterdag om 20.00 uur gehouden in de aula van de campus Kerkrade-West. Zondag treedt Sint-Aemiliaan in De Oranjerie in Roermond aan voor het bondsconcours, eveneens om 20.00 uur.

[Bron: LD]

Lees meer >

Nieuwe website online

Vanaf heden is de website van Harmonie St. Aemiliaan geheel vernieuwd. Naast het nieuwe domein, www.aemiliaan.nl, dat al enkele weken actief is, is nu ook de site compleet in een nieuw jasje gestoken. Onder leiding van Ludo Bloemen en Floris Courtens is niet alleen het design van de website op de schop genomen, maar ook de achterliggende techniek. De hoeveelheid informatie is fors toegenomen in vergelijking met de vorige website. Enkele nieuwe onderdelen die vanaf heden op de vernieuwde website te vinden zijn:

Kaarten reserveren
Vanaf vandaag kunt u online kaarten reserveren, zodat u geen enkel concert meer hoeft te missen. Zodra er kaarten voor een concert te verkrijgen zijn, zal dit op de eerste pagina, de zogenaamde HOME-pagina verschijnen.

Donateur worden
Bent u nog geen donateur van de harmonie en wilt u de harmonie een (kleine) jaarlijkse bijdragen geven, dan kunt u zich online opgeven. Als u de gegevens hebt ingevuld zal een lid van de Commisie van Donateurs contact met u opnemen.

De Voorstelling
"De Voorstelling" was misschien wel de meest bekendste rubriek van ons verenigingsblad Familiaan. Helaas wordt de Familiaan niet meer uitgegeven en daarom leek het ons leuk om "De Voorstelling" voort te zetten op internet. Olaf K?rver zal het spits afbijten.

Poll
Een aantal keer per jaar komt hier een stelling te staan over een onderwerp dat de harmonie bezig houdt. Geef uw mening en bekijk wat anderen er van vinden.

Column
Hier krijgt iedereen de mogelijkheid om een column over iets te schrijven. Geef je mening over iets.

Zoals u misschien wel zult merken zijn er nog veel meer nieuwe dingen te vinden op de website. Helaas zijn sommige onderdelen nog niet actief. Dit zal binnenkort gebeuren. Het loont dus om regelmatig Aemiliaan.nl te bezoeken.

Lees meer >

Harmonie St. Aemiliaan naar bondsconcours

Harmonie St. Aemiliaan zal op zondag 23 oktober onder leiding van dirigent Josef Suilen in de Roermondse Oranjerie deelnemen aan het bondsconcours. Het optreden staat geprogrammeerd voor 20.00 uur. Aemiliaan zal debuteren in de concertafdeling. Hiertoe is de Bleijerheidse muziekvereniging gerechtigd omdat er gedurende de laatste 5 concoursen steeds een eerste prijs met lof is behaald.

Bekijk het hele artikel

Lees meer >