Gouden KSO vervat Kerkrade in klanken

In t Patronaat van Bleijerheide hebben het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) en harmonie Sint-Aemiliaan gisteren een nieuwe compositie van Ludo Claesen gepresenteerd: Eurode Fantasia, speciaal geschreven voor het komende WMC.

Het is ook voor componist Ludo Claesen een spannend moment, bekent hij: "Natuurlijk heb je in je hoofd wel een voorstelling hoe het stuk klinkt. Maar pas bij de eerste uitvoering blijkt of de werkelijkheid overeenkomt met jouw idee?n. Ik heb al meer werken geschreven, maar dit blijft een heel bijzonder ogenblik."

In opdracht van het Kerkraads Symfonie Orkest, dat 50 jaar bestaat, heeft Claesen een nieuwe compositie geschreven over het thema Kerkrade: Eurode Fantasia. Het stuk gaat tijdens het komende WMC in premi?re. Het KSO voert het samen met harmonie Sint-Aemiliaan uit Bleijerheide uit. Op die manier wil het jubilerende orkest een brug slaan tussen zijn symfonische muziek en de blaasmuziek van het WMC.

Claesen, zelf dirigent van het KSO, heeft gekozen voor een ??ndelig werk. "Ik ga uit van het symfonieorkest", legt hij uit. "De harmonie heb ik opgedeeld in vier groepen die ik rond het symfonieorkest neerzet. Op die manier ontstaat vanzelf een ruimtelijke werking. Je kunt een motief dat de blazers van het orkest inzetten laten terugkomen in de blazersgroep van de harmonie. Omdat die op een andere plek staat hoor je de muziek door de zaal bewegen."

De relatie met Kerkrade heeft Claesen gezocht in twee motieven die iedere Kerkradenaar meteen zal herkennen: de mijnwerkersmars Gl?ck auf! en het officieuze volkslied van Kerkrade, t Sjunste op de welt. Hij heeft dat kunstje afgekeken van beroemde voorgangers als Kurt Weil en Gustav Mahler: "Zij gebruikten die vorm om hun muziek iets humoristisch te geven, of juist iets sarcastisch. Ik pas deze stijlfiguur toe om te laten zien hoe de mensen uit deze streek in tijden van onrust telkens weer kracht putten uit het verenigingsleven."

De compositie gaat over Kerkrade, maar kan volgens Claesen net zo goed in Brussel of Amsterdam worden gespeeld. "De klanken van Gl?ck auf! zullen ze ook daar meteen associ?ren met de mijnen", verwacht hij. "Met t Sjunste op de welt ligt dat natuurlijk wat moeilijker, dat herkennen ze daar waarschijnlijk niet. Maar dat is geen probleem, voor de mensen daar is het gewoon een opgewekt stukje muziek."

Claesen heeft zijn stuk gisteravond officieel aangeboden aan voorzitter Harrie Kruijss van het jubileumcomit?. Die heeft het meteen doorgespeeld naar Theo Iding van het WMC-bestuur. "Het stuk is geschreven voor het KSO", benadrukt Claesen, "maar het zou jammer zijn als het bij ??n uitvoering blijft."

Het Kerkraads Symfonie Orkest en harmonie Sint-Aemiliaan voeren "Eurode Fantasia" voor het eerst uit tijdens de Kerkrade-dag van het WMC op dinsdag 19 juli. De uitvoering vindt plaats in de Rodahal, aanvang 20 uur.

[Bron:Dagblad De Limburger]

Lees meer >

Kerkrade-avond KSO en WMC: Symfonie in Harmonie

Het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) viert in 2005 zijn 50-jarig jubileum. Bij die gelegenheid werd al een kunstmarkt op Rolduc georganiseerd en het project ?Music Vision? voor basisscholen, er zal een jubileumkrant worden uitgegeven en natuurlijk wordt er een aantal concerten uitgevoerd. Een van die concerten vindt plaats op dinsdag 19 juli tijdens het 15e WMC in de Rodahal te Kerkrade.

Het WMC-concert van KSO heeft een aantal invalshoeken gekregen. Dirigent Ludo Claesen heeft van de Vlaamse Overheid, het WMC en het Jubileumcomit? KSO50 de opdracht gekregen om voor deze gelegenheid een speciaal werk te componeren voor de bijzondere combinatie van symfonie- en harmonie-orkest. Hiermee wordt verwezen naar de verwevenheid van het KSO met de blaasmuziekcultuur van Kerkrade. Het zal worden uitgevoerd door het KSO en Harmonie St.Aemiliaan Bleijerheide. De verschillende instrumentgroepen uit de harmonie zullen rondom het KSO worden opgesteld. Het moest ook qua thematiek een typisch Kerkraads werk worden, wat tot uiting komt in de titel ?Eurode Fantasia? en de herinneringen aan het mijnverleden. Volgens Ludo Claesen verwijzen de verschillende blazersgroepen rondom het KSO naar de kerkdorpen waaruit Kerkrade is opgebouwd. In deze compositie zijn verder diverse herkenbare streekmelodie?n verwerkt, met als rode draad het bekende ?Gl?ck Auf? thema.

Na de pauze zal het KSO het bekende werk ?Carmina Burana? van Carl Orff uitvoeren. Daarbij wordt meegewerkt door maar liefst zes koren: het Chevremonts Mannenkoor, Vokaal Ensemble Kerkrade, Koninklijk Kerkraads Mannankoor St.Lambertus uit Kerkrade, Gemengd Koor ?Vivace? en Jongerenkoor ?Giocoso? uit Weert en Dameskoor ?F:e-m@il? uit Lummen (B). Als solisten zullen optreden de sopraan Ellen Schuring, tenor Ludwig van Gijsegem en bariton Frans Kokkelmans. Namen die garant staan voor een spetterende uitvoering van deze bijzondere middeleeuwse liederencyclus.

De avond zal beginnen met de ?Piet Hein Rhapsody? (P.G. van Anrooy), uitgevoerd door het KSO o.l.v. Ludo Claesen. Hierna neemt Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide o.l.v. Josef Suilen het over. Zij zullen uitvoeren ?Reflections? (Henk Badings) en ?Concerto for Clarinet? (Artie Shaw). B ij dit laatste werk zal Hans Zegers optreden als solist op klarinet. Tot slot van het eerste deel zal door KSO en Harmonie St.Aemiliaan ?Eurode Fantasia? (Ludo Claesen) worden uitgevoerd o.l.v. de componist. Na de pauze volgt dan de uitvoering van ?Carmonia Burana? door KSO en de koren o.l.v. Ludo Claesen.

Het concert vindt plaats op dinsdag 19 juli in de Rodahal en begint om 20.00 uur. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via Ticketservice WMC ? tel. 0900 300 50 00 of kijk op www.wmc.nl.

[Bron www.wmc.nl]

Lees meer >

Uitslag verloting St.Aemiliaan

Tijdens het tuinfeest van harmonie St.Aemiliaan op zondag 19 juni heeft de trekking plaatsgevonden van de jaarlijkse verloting. Hier volgen de winnende lotnummers:

prijs 1: beertender lotnummer 2812
prijs 2: televisie lotnummer 1812
prijs 3: senseo lotnummer 1692
prijs 4: cd speler lotnummer 1715
prijs 5: staafmixer lotnummer 0393
prijs 6: broodrooster lotnummer 1505
prijs 7: theeglazen lotnummer 2901
prijs 8: thermometer lotnummer 2455

Lees meer >

St. Aemiliaan concerteerde op Focus

Op zondag 12 juni trok harmonie St. Aemiliaan door de straten van Bleijerheide. Dit werd gedaan om de donateurs in de Bleijerheidse wijk te bedanken voor de financi?le steun in het afgelopen jaar.

Aansluitend hierop trok St. Aemiliaan naar Kerkrade centrum waar men op Focus een populair concert ten gehore bracht.

Ook dit jaar was de belangstelling, net als in de voorgaande jaren, zeer groot.

Het programma was populair en bestond uit licht verteerbare kost net als de drankjes en hapjes die men op de terrasjes en kraampjes van onze gezellige markt kon nuttigen.

Lees meer >

Jeugdorkest musiceert samen met St. Aemiliaan

Zondagmorgen a.s. organiseert harmonie St. Aemiliaan uit Bleijerheide haar jaarlijks Vriendenconcert.

Dit concert is bedoelt voor ieder die St.Aemiliaan een warm hart toedraagt en is gratis toegankelijk. Onder leiding van dirigent Josef Suilen musiceert het jeugdorkest samen met de "grote" harmonie. De muzikanten zullen met een aanbod van populair tot licht klassieke stukken een voor de zondagmorgen licht verteerbaar programma presenteren. De drumband o.l.v. Rutger Courtens zal eveneens voor het voetlicht treden.

Voor de jeugd, maar ook de ouderen, die een instrument willen gaan bespelen of diegene die zich op een of andere manier met Harmonie St. Aemiliaan willen verbinden is dit tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met "de Harmonie va Blieerhei".

Zoals gewoonlijk zullen de jubilerende donateurs tijdens dit concert in het zonnetje worden gezet.

Het concert begint om 11.00 uur en vindt plaats in het verenigingslokaal t Patronaat te Bleijerheide.

Vanaf 15.00 uur is er weer het jaarlijks tuinfeest in de tuin van het verenigingslokaal t Patronaat te Bleijerheide. Voor deze altijd gezellige middag zijn alle sponsors, leden, vrienden en kennissen van harte welkom.

Lees meer >

Cor Kluytmans krijgt koninklijke onderscheiding

Op donderdag 28 april j.l. werd Cor Kluytmans uit handen van burgemeester Jos Som onderscheidden met een lintje en hij werd daarmee lid in de orde van Oranje Nassau.

Cor Kluytmans geboren als zoon van het legendarisch kasteleinsechtpaar Karl en Louisje Kluytmans die sinds mensenheugenis caf? en harmoniezaal Kluytmans beheerden werd in 1964 lid van harmonie St.Aemiliaan. Hij koos voor de trompet en dit is het instrument dat hij tot op heden nog altijd bespeelt.

In 1975 werd Cor bestuurslid. Na een aanloopperiode van twee jaar werd hij tweede secretaris en in 1979 eerste secretaris, welke functie hij maar liefst 20 jaar bekleedde. Van 2001 tot 2003 was hij bestuurslid muziekzaken. In 1999 werd hij door harmonie
St.Aemiliaan benoemd tot erebestuurslid.

Naast zijn activiteiten bij harmonie St.Aemiliaan is Cor Kluytmans sinds 1980 ook nog actief binnen het W.M.C; bij het W.M.C. bekleedt hij momenteel de functie van voorzitter van de commissie mars en showwedstrijden.

Bovenstaande toont aan dat Cor Kluytmans heel, heel veel tijd in zijn hobby heeft gestoken en bovendien is bekend dat hij als bestuurder maar ook als muzikant zijn zaken altijd perfect in orde heeft. Daarom is dit lintje voor Cor Kluytmans beslist op zijn plaats.

Lees meer >