Terugblik 2005

Het jaar 2005 was voor St. Aemiliaan, zeker in muzikaal opzicht, een bijzonder succesvol jaar. Zo gaven we in totaal 10 concerten, waarbij het meest in het oog springend was het galaconcert in de Stadthalle te Alsdorf, dat door ruim 1100 toeschouwers werd bijgewoond. Ook de concertavond in het kader van het jubileum van het KSO tijdens het Wereld Muziekconcours, die door circa 900 toeschouwers werd bezocht, was - muzikaal gezien ? een topper. Niet onvermeld mag blijven het optreden van onze harmonie als testorkest (samen met St. Jozef Kaalheide) bij de internationale dirigentenwedstrijd tijdens het Wereld Muziekconcours, waarbij twee dagenlang met in totaal 24 dirigenten, afkomstig uit diverse landen succesvol werd gerepeteerd.

Het absolute hoogte punt in 2005 was echter de deelname aan het bondsconcours te Roermond. Hierbij behaalde onze harmonie in de Concertdivisie 93,5 punten, resultaat ?goed?; door dit resultaat werd St. Aemiliaan tevens landskampioen FKM in 2005.

Echter ook de plaatselijke activiteiten werden niet vergeten door onze harmonie. Zo namen we deel aan de 2 carnavalsoptochten te Kerkrade-C, luisterden we de communieviering van de 2 Bleijerheidse basisscholen op en gaven acte de presence bij de processie te Bleijerheide. Ook de St. Maartenoptocht Bleijerheide werd muzikaal opgeluisterd, terwijl we onze bejaarden in Vroenhof op een avond met kerstmuziek hebben getrakteerd. De jaarlijkse rondgang over Bleijerheide als dank aan onze donateurs en het brengen van serenades bij een aantal gouden bruidsparen maakten in 2005 eveneens deel uit van onze activiteiten.

Voor het jaar 2006 staan wederom een aantal leuke concerten geprogrammeerd met als hoogte punt de concertreis van 18 tot 22 oktober naar Kiefersfelden.

De voorzitter, Jo Mijnes

Lees meer >

Kerstwens 2005

Alle leden van harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig en muzikaal 2006 toe.Lees meer >

Roderlandtoernooi 2006

Harmonie St. Aemiliaan organiseert in 2006 de 21e editie van het Roderlandtoernooi. Jeugdige muzikanten kunnen bij ons in een prettige sfeer hun beste beentje voorzetten, uiteraard onder beoordeling van een deskundige jury. (Onder auspici?n van de L.B.M.) Het toernooi vindt plaats op in het weekend van 22 en 23 april in ons verenigingslokaal ?t Patronaat Bleijerheide, Ursulastraat 232 te Kerkrade. Deelname aan een solistentoernooi is mogelijk op elk muzikaal niveau. Het deelnemersveld varieert daardoor van pas startende tot volleerde muzikanten.

De juryleden zijn dhr. Ad Lamerigts en dhr. Harrie Wolters. De pianiste voor eventuele begeleiding is mevr. Gaby Devies.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: jeugd (t/m 12 jaar), vijfde, vierde, derde, tweede, eerste. De plaatsing in een bepaalde divisie is afhankelijk van de plaatsing van de uit te voeren solo(?s) in het NIB-repertorium. De hoogst scorenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist ? 5,-, voor duo?s ? 10,- en voor ensembles ? 15,-.
Het inschrijfformulier kunt u sturen of e-mailen naar het secretariaat.
Wij verzoeken u aan uw jeugdige muzikanten en/of leerlingen een kopie van de wervingsbrief uit te reiken, samen met een kopie van het aanmeldingsformulier. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 april 2006. In de afgelopen jaren hebben wij tot onze vreugde geconstateerd dat de belangstelling voor ons toernooi toeneemt. Bij de vorige editie hebben wij een aantal deelnemers niet op de dag die de voorkeur had kunnen plaatsen. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving. Wij adviseren u daarom om de inschrijvingsformulieren tijdig te sturen of te mailen.

De wervingsbrief kunt u hier downloaden.
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Lees meer >

Kerstconcert Bleijerheide 2005

Op zondag 18 december a.s. wordt in de kerk van de Sint Antonius van Padua te Bleijerheide voor de 28e keer het traditionele Kerstconcert gehouden.

Aan dit concert zal medewerking worden verleend door:
Harmonie ?St. Aemiliaan? Bleijerheide o.l.v. Sef Suilen;
Gemengd koor ?Con Amore? Kerkrade o.l.v. Bart van Kerkvoort (organist: Rob Peters);
Mandoline Orkest ?Napoli? Kerkrade o.l.v. Leo Bogaard.

De harmonie heeft voor dit kerstconcert de sopraan Janine Kitzen uitgenodigd een aandeel in het concert te verzorgen. Zij zal samen met de harmonie ?Rusalka?s lied aan de maan" van Dvorak en ?Pie Jesu? van Faur? ten gehore brengen.

Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaansfeest heeft Gemengd koor ?Con Amore? de sopraan Fleur Coenen gevraagd een extra bijdrage aan het concert te geven. Zij zal samen met het koor Canthique de No?l en Mari? Wiegenlied uitvoeren.
Voor het Mandoline Orkest Napoli arrangeerde dirigent Leo Bogaard voor dit concert O mio babbino Caro van Puccini en een fragment uit ?Concert voor klarinet? en orkest van W.A. Mozart.

De presentatie van het concert wordt verzorgd door de heer Winand Heijltjes.
Aanvang van het concert is 18.00 uur en entree is vrij.

Lees meer >

Patroonsfeest Harmonie St. Aemiliaan

In het weekend van 26 en 27 november a.s. vindt de jaarlijkse Aemiliaanviering plaats, waarbij de volgende jubilarissen in het zonnetje worden gezet:

Henk Lommen, 25 jaar lid
Jo Handels, 40 jaar lid
Jo Sch?fer, 60 jaar muzikant
Jo Mijnes, 50 jaar lid

Op zondag 27 november a.s. wordt eerst het kerkhof bezocht en zal ons harmonieorkest om 10.00 uur de eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Bleijerheide opluisteren. Aansluitend is er een koffietafel voor de gehele harmoniefamilie waarna er een korte interne huldiging is voor de jubilarissen. Dit alles vindt plaats in het verenigingslokaal ?t Patronaat aan de Ursulastraat 232 te Bleijerheide.

Van 12.30 uur tot 13.15 uur op zondag, 27 november a.s. krijgen de jubilarissen in het Patronaat een receptie aangeboden en is er voor familie vrienden en kennissen gelegenheid de jubilarissen te feliciteren. Hierna gaat het feest verder met muziek in het caf?.

Lees meer >

Dropping Aemiliaansfeest

Zaterdag 26 november vindt de jaarlijkse dropping plaats. U kunt uw groep nog opgeven om mee te doen. De bijdrage voor niet leden is 5 euro, leden van de harmonie mogen gratis mee. Het opgaveformulier voor uw groep kunt u hier dowloaden en inleveren bij onze secretaris. U kunt ook de namen van de personen die in uw groep zitten mailen naar de secretaris. Het verschuldigde bedrag kunt betalen op de dag van de dropping.
De samenstelling van de groepen dienen uiterlijk zondag 20 november bij de secretaris bekend te zijn.

Lees meer >

Uitslag "Raad het aantal punten"

De uitslag van de gokwedstrijd "Raad het aantal punten dat we halen tijdens het concours" is als volgt:
1e prijs: Harry Thoren en Joyce Pisters
2e prijs: Tim Weijers
3e prijs: Joyce Pisters

Prijzen kunnen worden afgehaald bij onze eerste of tweede penningmeester.

Lees meer >

Trompetter: St. Aemiliaan door B&W ge?erdKlik op het artikel voor een vergrote versie

Lees meer >

TVL: "Van Toeten En Blazen"

In het programma "Toeten En Blazen" van TV Limburg werd op 26 oktober een interview uitzgezonden met de dirigent van harmonie St. Aemiliaan Josef Suilen. In dit programma ging hij onder andere in op de concoursvoorbereiding van Aemiliaan, zijn ervaringen tijdens het laatste WMC en zijn opleiding tot dirigent.
Klik hier om de uitzending te bekijken.

Lees meer >

LD: "Harmonie Sint Aemiliaan steelt de show op Bondsconcours"

Lees meer >

DdL: 'Als landskampioen tel je opeens mee'

De uitstekende prestatie van harmonie Sint-Aemiliaan op het bondsconcours in Roermond heeft het muziekkorps uit Bleijerheide een aardig extraatje opgeleverd: de score van 93,5 punten blijkt goed te zijn voor de nationale kampioenswimpel in de hoogste afdeling.

,,We hebben het beter gedaan dan Linne en Wolder op het WMC'', constateert voorzitter Jo Mijnes trots, ,,zodat we en passant ook nog Nederlands kampioen zijn geworden.''

Lees meer >

Uitnodiging receptie

Op zondag, 23 oktober heeft harmonie St. Aemiliaan in de Oranjerie te Roermond deelgenomen aan het bondsconcours van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. Nadat ons harmonieorkest in de afdeling superieur vijf keer achtereenvolgens een eerste prijs met lof der jury heeft behaald, zijn wij er in geslaagd bij onze eerste concoursdeelname in de concertdivisie te scoren en wel 93,5 punten, Predikaat C. Daarenboven dagprijswinnaar met het hoogste puntenaantal en Landskampioen.

Lees meer >

Aemiliaan Landskampioen Concertdivisie

Op 23 oktober is Harmonie St. Aemiliaan landskampioen geworden in de concertdivisie harmonie. Aemiliaan behaalde in het laatste concoursweekend in de Oranjerie in Roermond met 93,5 punten het predikaat goed. Met dit aantal punten haalde men ook de dagprijs binnen.

Even na acht uur werd de spits afgebeten met Das Rheingold van Richard Wagner. Gevolgd door Reflections van Henk Badings, De Vuurvogel van Igor Strawinsky. Het concours werd afgesloten door Concerto for Clarinet van Artie Shaw met als solist Hans Zegers, die een gigantisch applaus kreeg van zowel de zaal als de harmonie.

Terwijl de jury nog in beraad was over het aantal te geven punten, speelde Aemiliaan nog haar huismars Regimentskinder. De zaal klapte enthousiast mee.

Na de bekendmaking van de punten, waar menig muzikant en fan overrompeld werd door het aantal punten, vertrok de bus weer richting Bleijerheide. Daar aangekomen pakte iedere muzikant zijn of haar instrument en vertrok spelend naar het verenigingslokaal t Patronaat. Daar waren de supporters al druk aan het feesten. Na de gebruikelijke toespraken van de voorzitter van de commisie concours, Andr? Coumans, de voorzitter van de harmonie, Jo Mijnes en de dirigent, Josef Suilen, werd er nog tot in de late uurtjes feest gevierd.Lees meer >

DdL: "Bleijerheide scoort 'goed' in concertdivisie"

Harmonie Sint Aemiliaan uit Bleijerheide heeft gisteravond moeiteloos zijn plek in de hoogste klasse van de blaasmuziek veiliggesteld. Dirigent Josef Suilen leidde het honderd muzikanten tellend orkest overtuigend naar de score van 93,5 punten.

Alle ogen in De Oranjerie in Roermond waren het afgelopen weekeinde gericht op de beide harmonieorkesten in de Concertdivisie. Tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) bleek deze zomer dat handhaving op het hoogste niveau geen vanzelfsprekendheid is. Acht van de vijftien harmonieorkesten haalden in Kerkrade niet het vereiste aantal punten om hun met veel bloed, zweet en tranen veroverde plek in de superklasse te behouden. Sint Aemiliaan liet er gisteravond geen twijfel over bestaan dat het orkest thuishoort in deze klasse. Met 93,5 punten legde het gezelschap beslag op het predikaat 'goed'. Vooral in Reflections van Henk Badings kwamen de veelzijdige kwaliteiten van het orkest volop aan het licht. Eendracht Maak Macht uit Wessem wist zich onder leiding van Hardy Mertens met 90 punten ternauwernood te handhaven in de Concertdivisie.

Promotie was er voor fanfare Sint Donatus uit Grijzegrubben-Nuth. Met onder meer een concert voor soloslagwerker (Sander Simons) en orkest klom de fanfare met 85,75 punten naar de eerste divisie. Dirigent Guido Swelsen sprak van 'een waardige beloning'. ,,We hadden een mooie voorbereiding en hebben het aangedurfd om met een vernieuwend programma te komen. Het orkest verdient het om te promoveren.''

De uitslag:
Harmonie Diligentia uit Eckelrade, brassband Sint Gerlach uit Houthem-Sint Gerlach, harmonie Inter Nos uit Epen en fanfare Eendracht uit Waubach scoorden allemaal boven de 83 punten, maar kwamen te kort voor promotie.

Concertdivisie: sectie harmonie: Sint Aemiliaan Bleijerheide, 93,5 pnt, predikaat 'goed'; Eendracht Maakt Macht Wessem, 90 pnt, predikaat 'voldoende'.

Eerste divisie: sectie harmonie: Koninklijke Harmonie Horst, 94 pnt; Sint Caecilia Blerick, 92 pnt; Eendracht Meijel, 91 pnt; Sint Caecilia Swalmen, 85,5 pnt.

Tweede divisie: sectie fanfare: Wilhelmina Vlodrop, 87 pnt, promotie; Sint Donatus Grijzegrubben-Nuth, 85,75 pnt, promotie; Eendracht Waubach, 83,25 pnt; sectie brassband: Sint Gerlach, Houthem-Sint Gerlach, 83,58 pnt.

Derde divisie: sectie harmonie: Sint Stephanus Stevensweert, 85 pnt, promotie; Sint Antonius Weert, 85 pnt, promotie; Inter Nos Epen, 84 pnt; Diligentia Eckelrade, 83,67 pnt.

Vierde divisie: Excelsior Buggenum, 85,75 pnt, promotie; Muziekvereniging Egchel, 81,25 pnt.

Bron: Dagblad De Limburger

Lees meer >

L1: Meer gemeentegeld voor amateurmuziekverenigingen

Burgemeester Margot Hofman van Heel vindt dat de Limburgse gemeenten veel meer geld moeten besteden aan hun amateur-muziekverenigingen.

Hofman zei dat gisteren bij het laatste bondsconcours van dit jaar, dat werd georganiseerd door harmonie Crescendo uit Beegden - gemeente Heel. Volgens de burgemeester van Heel hebben steeds meer orkesten geldnood. Hofman riep vooral de nieuwe gemeenteraden, die in maart worden gekozen, op om de subsidies voor de muziekverenigingen sterk te verbeteren.
Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide en de Koninklijke harmonie van Horst werden gisteren de belangrijkste winnaars van het laatste bondsconcours van dit jaar. Bleijerheide won de concertdivisie Harmonie en Horst won in de eerste divisie. Verleden week had Hulsberg al de eerste divisie gewonnen bij de fanfares en Brassband Limburg had al de Concertdivisie brassband gewonnen.


Radio verslag L1

Lees meer >

Juryrapporten online!

Hier kunt u de juryrapporten vinden van het bondsconcours 2005. Klik op de naam van het jurylid om het rapport te bekijken.

L. Adams
D. Bolt
L. Tuinstra

Lees meer >

Info concertreis 2006

Op de algemene jaarvergadering 2005 hebben wij jullie ge?nformeerd over een in voorbereiding zijnde concertreis in 2006 naar Boedapest Hongarije. Gebleken is echter, dat de kosten voor deze concertreis ? vooral gelet op de grote reisafstand ? nogal hoog uitvielen, reden waarom de werkgroep concertreizen naar alternatieven heeft gezocht.

Via inne Kirchr?adsjer jong uit Heel, Jac. Geerards, zijn wij er in geslaagd om contacten te leggen in Kiefersfelden (Duitsland), hetgeen er uiteindelijk heeft toe geleid, dat we de concertreis 2006 naar dat plaatsje kunnen maken. Hier zijn we te gast bij de plaatselijke Musikkapelle; zie: www.kiefersfelden.de (Kunst und Kultur, Musikkapelle Kiefersfelden).
Kiefersfelden ligt in Beieren (Zuid Duitsland), direct aan de grensovergang Kufstein (Oostenrijk).

Lees hier de volledige brief...

Lees meer >

Trompetter: Harmonie St. Aemiliaan naar bondsconcours

Zondag 23 oktober zal Harmonie St.Aemiliaan onder leiding van hun dirigent Josef Suilen om 20.00 uur deelnemen aan het bondsconcours in de Oranjerie te Roermond.

Zoals bekend treedt zij voor de eerste keer op in de concertafdeling. Hiertoe is men gerechtigd omdat er gedurende de laatste vijf concoursen steeds een eerste prijs met lof is behaald.

De verwachtingen zijn daarom niet voor niets hoog gespannen, maar toch is hier enige bescheidenheid wel op zijn plaats.

De eisen die in deze afdeling gesteld worden, alleen al om zich te kunnen handhaven, zijn hoog. Dit is tijdens het laatste WMC wel duidelijk geworden toen enkele korpsen met een goede naam uit deze divisie zijn verdwenen door een te laag puntenaantal. Het streven is er om in ieder geval de magische grens van 90 punten te halen om zodoende het verblijf in deze afdeling zeker te stellen.

Aan het concoursprogramma wordt onder de bezielende leiding van dirigent Josef Suilen hard gewerkt, op een manier die niet veel afwijkt van de voorgaande keren omdat deze formule in het verleden steeds succesvol is gebleken.

Het programma dat wordt uitgevoerd is als volgt:
Das Rheingold Orkestmuziek van Richard Wagner
Reflections - Henk Badings
Concerto for Clarinet - Artie Shaw (Solist: Hans Zegers)
De Vuurvogel - Igor Strawinsky

In dit programma is bewust gekozen voor een mix van muziekgenres zoals moderne, klassieke en romantische muziek evenals big band jazz.

Ook de werkzaamheden van het hard en onder grote druk werkende concourscomit? o.l.v. Andr? Coumans liggen op schema. De draaiboeken voor een succesvol concours zijn gereed. De uitnodigingen voor de generale repetitie op 22 oktober 20.00 uur in de Campus te Spekholzerheide zijn de deur uit; op 23 oktober staan de supportersbussen om 18.00uur gereed bij het patronaat te Bleijerheide en bij goed resultaat zal het comit? op zondag 30 oktober zorgen voor een feestprogramma. Dit uiteraard als dank voor de vele uren inspanning tijdens de repetities van de spelende leden. Wij wensen hen alle succes toe.

Lees meer >

LD: Aemiliaan naar concertafdeling

Kerkrade - Harmonie Sint-Aemiliaan heeft al heel wat bondsconcoursen achter de rug. Maar het komende concours wordt ook voor de muzikanten uit Bleijerheide spannend: voor het eerst komt Sint-Aemiliaan uit in de hoogste klasse, de concertafdeling.

De erelijst van harmonie Sint-Aemiliaan uit Bleijerheide in de superieure afdeling is indrukwekkend:

- 1885: 324,5 punten, 1ste met lof
- 1986: 330 punten, landstitel
- 1990: 324 punten, 1ste met lof
- 1995: 339 punten, 1ste met lof
- 2000: 328,5 punten, 1ste met lof


En t?ch is er in Bleijerheide lang gediscussieerd over de vraag of de harmonie voor het bondsconcours van dit jaar wel de overstap naar de concertafdeling moet maken. ,,Er zijn veel voordelen te bedenken'', legt voorzitter Jo Mijnes uit, ,,maar er kleven ook heel wat nadelen aan.''

Vijf jaar geleden gaven die nadelen nog de doorslag. Driekwart van de muzikanten gaf er de voorkeur aan om gewoon in de superieure afdeling te blijven. ,,De concertafdeling riep bij veel leden allerlei spookbeelden op'', zegt woordvoerder Harry Thoren. ,,Moeilijke muziek, lange repetities, dure solisten: de meeste muzikanten hadden daar geen trek in.''

Ook nu is die vraag weer uit en te na besproken. Maar ditmaal is de uitkomst dat Sint-Aemiliaan w?l naar de concertafdeling gaat. Komend weekeinde presenteert de harmonie van Bleijerheide zich tijdens het bondsconcours van de LBM in Roermond voor het eerst op het hoogste niveau.

,,De nadelen die we vijf jaar geleden zagen gelden natuurlijk nog steeds'', erkent Mijnes. ,,Maar we proberen die te beperken door op een aantal punten compromissen te sluiten. We laten g??n eigen compositie schrijven. En we huren geen dure solisten uit, maar schuiven met klarinettist Hans Zegers een uitstekende solist uit onze eigen gelederen naar voren. Op die manier blijft het voor ons in elk geval betaalbaar.''

De voordelen die er tegenover staan zijn evident, benadrukt Thoren: ,,In de concertafdeling ontmoet je harmonie?n uit de hoogste afdelingen die je anders niet zo snel tegenkomt op het concertpodium. Dat is heel leerzaam. Bovendien is het heel plezierig als je kunt zeggen dat je op het hoogste niveau speelt.''

Het belangrijkste is echter dat zo'n debuut in de concertafdeling voor de muzikanten van Sint-Aemiliaan een nieuwe uitdaging is, vindt Mijnes: ,,In de superieure afdeling hebben we alles bereikt wat er te bereiken valt. Maar de concertafdeling is voor ons nieuw, daar zet iedereen toch weer een stapje extra voor.''

In overleg met dirigent Sef Suilen heeft de muziekcommissie een gevarieerd programma samengesteld voor het bondsconcours in Roermond. Het korps brengt 'Das Rheingold' van Richard Wagner, 'Reflections' van Henk Badings, 'Concerto for Clarinet' van Arthie Shaw en 'De vuurvogel' van Igor Strawinsky.

,,Een zwaar programma'', concludeert Mijnes, die zelf meespeelt in het orkest. ,,Waar wel gevarieerd. Dat maakt het ook voor de muzikanten aantrekkelijk: smaken verschillen, en op deze manier komt iedereen aan zijn trekken. De vraag is wat de jury ervan vindt. Maar dat horen we zondagavond wel, als de jury de uitslag bekendmaakt.''

De generale repetitie voor het bondsconcours wordt zaterdag om 20.00 uur gehouden in de aula van de campus Kerkrade-West. Zondag treedt Sint-Aemiliaan in De Oranjerie in Roermond aan voor het bondsconcours, eveneens om 20.00 uur.

[Bron: LD]

Lees meer >

Nieuwe website online

Vanaf heden is de website van Harmonie St. Aemiliaan geheel vernieuwd. Naast het nieuwe domein, www.aemiliaan.nl, dat al enkele weken actief is, is nu ook de site compleet in een nieuw jasje gestoken. Onder leiding van Ludo Bloemen en Floris Courtens is niet alleen het design van de website op de schop genomen, maar ook de achterliggende techniek. De hoeveelheid informatie is fors toegenomen in vergelijking met de vorige website. Enkele nieuwe onderdelen die vanaf heden op de vernieuwde website te vinden zijn:

Kaarten reserveren
Vanaf vandaag kunt u online kaarten reserveren, zodat u geen enkel concert meer hoeft te missen. Zodra er kaarten voor een concert te verkrijgen zijn, zal dit op de eerste pagina, de zogenaamde HOME-pagina verschijnen.

Donateur worden
Bent u nog geen donateur van de harmonie en wilt u de harmonie een (kleine) jaarlijkse bijdragen geven, dan kunt u zich online opgeven. Als u de gegevens hebt ingevuld zal een lid van de Commisie van Donateurs contact met u opnemen.

De Voorstelling
"De Voorstelling" was misschien wel de meest bekendste rubriek van ons verenigingsblad Familiaan. Helaas wordt de Familiaan niet meer uitgegeven en daarom leek het ons leuk om "De Voorstelling" voort te zetten op internet. Olaf K?rver zal het spits afbijten.

Poll
Een aantal keer per jaar komt hier een stelling te staan over een onderwerp dat de harmonie bezig houdt. Geef uw mening en bekijk wat anderen er van vinden.

Column
Hier krijgt iedereen de mogelijkheid om een column over iets te schrijven. Geef je mening over iets.

Zoals u misschien wel zult merken zijn er nog veel meer nieuwe dingen te vinden op de website. Helaas zijn sommige onderdelen nog niet actief. Dit zal binnenkort gebeuren. Het loont dus om regelmatig Aemiliaan.nl te bezoeken.

Lees meer >

Harmonie St. Aemiliaan naar bondsconcours

Harmonie St. Aemiliaan zal op zondag 23 oktober onder leiding van dirigent Josef Suilen in de Roermondse Oranjerie deelnemen aan het bondsconcours. Het optreden staat geprogrammeerd voor 20.00 uur. Aemiliaan zal debuteren in de concertafdeling. Hiertoe is de Bleijerheidse muziekvereniging gerechtigd omdat er gedurende de laatste 5 concoursen steeds een eerste prijs met lof is behaald.

Bekijk het hele artikel

Lees meer >

KSO stelt geduld publiek op proef

'Toute Kerkrade' was gisteravond aanwezig in de rodahal om het Kerkraads Symfonie orkest (KSO) - versterkt met een groot aantal andere ensembles - aan het werk te zien. Het geduld werd danig op de proef gesteld.

Bekijk het hele artikel

Lees meer >

Gouden KSO vervat Kerkrade in klanken

In t Patronaat van Bleijerheide hebben het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) en harmonie Sint-Aemiliaan gisteren een nieuwe compositie van Ludo Claesen gepresenteerd: Eurode Fantasia, speciaal geschreven voor het komende WMC.

Het is ook voor componist Ludo Claesen een spannend moment, bekent hij: "Natuurlijk heb je in je hoofd wel een voorstelling hoe het stuk klinkt. Maar pas bij de eerste uitvoering blijkt of de werkelijkheid overeenkomt met jouw idee?n. Ik heb al meer werken geschreven, maar dit blijft een heel bijzonder ogenblik."

In opdracht van het Kerkraads Symfonie Orkest, dat 50 jaar bestaat, heeft Claesen een nieuwe compositie geschreven over het thema Kerkrade: Eurode Fantasia. Het stuk gaat tijdens het komende WMC in premi?re. Het KSO voert het samen met harmonie Sint-Aemiliaan uit Bleijerheide uit. Op die manier wil het jubilerende orkest een brug slaan tussen zijn symfonische muziek en de blaasmuziek van het WMC.

Claesen, zelf dirigent van het KSO, heeft gekozen voor een ??ndelig werk. "Ik ga uit van het symfonieorkest", legt hij uit. "De harmonie heb ik opgedeeld in vier groepen die ik rond het symfonieorkest neerzet. Op die manier ontstaat vanzelf een ruimtelijke werking. Je kunt een motief dat de blazers van het orkest inzetten laten terugkomen in de blazersgroep van de harmonie. Omdat die op een andere plek staat hoor je de muziek door de zaal bewegen."

De relatie met Kerkrade heeft Claesen gezocht in twee motieven die iedere Kerkradenaar meteen zal herkennen: de mijnwerkersmars Gl?ck auf! en het officieuze volkslied van Kerkrade, t Sjunste op de welt. Hij heeft dat kunstje afgekeken van beroemde voorgangers als Kurt Weil en Gustav Mahler: "Zij gebruikten die vorm om hun muziek iets humoristisch te geven, of juist iets sarcastisch. Ik pas deze stijlfiguur toe om te laten zien hoe de mensen uit deze streek in tijden van onrust telkens weer kracht putten uit het verenigingsleven."

De compositie gaat over Kerkrade, maar kan volgens Claesen net zo goed in Brussel of Amsterdam worden gespeeld. "De klanken van Gl?ck auf! zullen ze ook daar meteen associ?ren met de mijnen", verwacht hij. "Met t Sjunste op de welt ligt dat natuurlijk wat moeilijker, dat herkennen ze daar waarschijnlijk niet. Maar dat is geen probleem, voor de mensen daar is het gewoon een opgewekt stukje muziek."

Claesen heeft zijn stuk gisteravond officieel aangeboden aan voorzitter Harrie Kruijss van het jubileumcomit?. Die heeft het meteen doorgespeeld naar Theo Iding van het WMC-bestuur. "Het stuk is geschreven voor het KSO", benadrukt Claesen, "maar het zou jammer zijn als het bij ??n uitvoering blijft."

Het Kerkraads Symfonie Orkest en harmonie Sint-Aemiliaan voeren "Eurode Fantasia" voor het eerst uit tijdens de Kerkrade-dag van het WMC op dinsdag 19 juli. De uitvoering vindt plaats in de Rodahal, aanvang 20 uur.

[Bron:Dagblad De Limburger]

Lees meer >

Kerkrade-avond KSO en WMC: Symfonie in Harmonie

Het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) viert in 2005 zijn 50-jarig jubileum. Bij die gelegenheid werd al een kunstmarkt op Rolduc georganiseerd en het project ?Music Vision? voor basisscholen, er zal een jubileumkrant worden uitgegeven en natuurlijk wordt er een aantal concerten uitgevoerd. Een van die concerten vindt plaats op dinsdag 19 juli tijdens het 15e WMC in de Rodahal te Kerkrade.

Het WMC-concert van KSO heeft een aantal invalshoeken gekregen. Dirigent Ludo Claesen heeft van de Vlaamse Overheid, het WMC en het Jubileumcomit? KSO50 de opdracht gekregen om voor deze gelegenheid een speciaal werk te componeren voor de bijzondere combinatie van symfonie- en harmonie-orkest. Hiermee wordt verwezen naar de verwevenheid van het KSO met de blaasmuziekcultuur van Kerkrade. Het zal worden uitgevoerd door het KSO en Harmonie St.Aemiliaan Bleijerheide. De verschillende instrumentgroepen uit de harmonie zullen rondom het KSO worden opgesteld. Het moest ook qua thematiek een typisch Kerkraads werk worden, wat tot uiting komt in de titel ?Eurode Fantasia? en de herinneringen aan het mijnverleden. Volgens Ludo Claesen verwijzen de verschillende blazersgroepen rondom het KSO naar de kerkdorpen waaruit Kerkrade is opgebouwd. In deze compositie zijn verder diverse herkenbare streekmelodie?n verwerkt, met als rode draad het bekende ?Gl?ck Auf? thema.

Na de pauze zal het KSO het bekende werk ?Carmina Burana? van Carl Orff uitvoeren. Daarbij wordt meegewerkt door maar liefst zes koren: het Chevremonts Mannenkoor, Vokaal Ensemble Kerkrade, Koninklijk Kerkraads Mannankoor St.Lambertus uit Kerkrade, Gemengd Koor ?Vivace? en Jongerenkoor ?Giocoso? uit Weert en Dameskoor ?F:e-m@il? uit Lummen (B). Als solisten zullen optreden de sopraan Ellen Schuring, tenor Ludwig van Gijsegem en bariton Frans Kokkelmans. Namen die garant staan voor een spetterende uitvoering van deze bijzondere middeleeuwse liederencyclus.

De avond zal beginnen met de ?Piet Hein Rhapsody? (P.G. van Anrooy), uitgevoerd door het KSO o.l.v. Ludo Claesen. Hierna neemt Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide o.l.v. Josef Suilen het over. Zij zullen uitvoeren ?Reflections? (Henk Badings) en ?Concerto for Clarinet? (Artie Shaw). B ij dit laatste werk zal Hans Zegers optreden als solist op klarinet. Tot slot van het eerste deel zal door KSO en Harmonie St.Aemiliaan ?Eurode Fantasia? (Ludo Claesen) worden uitgevoerd o.l.v. de componist. Na de pauze volgt dan de uitvoering van ?Carmonia Burana? door KSO en de koren o.l.v. Ludo Claesen.

Het concert vindt plaats op dinsdag 19 juli in de Rodahal en begint om 20.00 uur. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via Ticketservice WMC ? tel. 0900 300 50 00 of kijk op www.wmc.nl.

[Bron www.wmc.nl]

Lees meer >

Uitslag verloting St.Aemiliaan

Tijdens het tuinfeest van harmonie St.Aemiliaan op zondag 19 juni heeft de trekking plaatsgevonden van de jaarlijkse verloting. Hier volgen de winnende lotnummers:

prijs 1: beertender lotnummer 2812
prijs 2: televisie lotnummer 1812
prijs 3: senseo lotnummer 1692
prijs 4: cd speler lotnummer 1715
prijs 5: staafmixer lotnummer 0393
prijs 6: broodrooster lotnummer 1505
prijs 7: theeglazen lotnummer 2901
prijs 8: thermometer lotnummer 2455

Lees meer >

St. Aemiliaan concerteerde op Focus

Op zondag 12 juni trok harmonie St. Aemiliaan door de straten van Bleijerheide. Dit werd gedaan om de donateurs in de Bleijerheidse wijk te bedanken voor de financi?le steun in het afgelopen jaar.

Aansluitend hierop trok St. Aemiliaan naar Kerkrade centrum waar men op Focus een populair concert ten gehore bracht.

Ook dit jaar was de belangstelling, net als in de voorgaande jaren, zeer groot.

Het programma was populair en bestond uit licht verteerbare kost net als de drankjes en hapjes die men op de terrasjes en kraampjes van onze gezellige markt kon nuttigen.

Lees meer >

Jeugdorkest musiceert samen met St. Aemiliaan

Zondagmorgen a.s. organiseert harmonie St. Aemiliaan uit Bleijerheide haar jaarlijks Vriendenconcert.

Dit concert is bedoelt voor ieder die St.Aemiliaan een warm hart toedraagt en is gratis toegankelijk. Onder leiding van dirigent Josef Suilen musiceert het jeugdorkest samen met de "grote" harmonie. De muzikanten zullen met een aanbod van populair tot licht klassieke stukken een voor de zondagmorgen licht verteerbaar programma presenteren. De drumband o.l.v. Rutger Courtens zal eveneens voor het voetlicht treden.

Voor de jeugd, maar ook de ouderen, die een instrument willen gaan bespelen of diegene die zich op een of andere manier met Harmonie St. Aemiliaan willen verbinden is dit tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met "de Harmonie va Blieerhei".

Zoals gewoonlijk zullen de jubilerende donateurs tijdens dit concert in het zonnetje worden gezet.

Het concert begint om 11.00 uur en vindt plaats in het verenigingslokaal t Patronaat te Bleijerheide.

Vanaf 15.00 uur is er weer het jaarlijks tuinfeest in de tuin van het verenigingslokaal t Patronaat te Bleijerheide. Voor deze altijd gezellige middag zijn alle sponsors, leden, vrienden en kennissen van harte welkom.

Lees meer >

Cor Kluytmans krijgt koninklijke onderscheiding

Op donderdag 28 april j.l. werd Cor Kluytmans uit handen van burgemeester Jos Som onderscheidden met een lintje en hij werd daarmee lid in de orde van Oranje Nassau.

Cor Kluytmans geboren als zoon van het legendarisch kasteleinsechtpaar Karl en Louisje Kluytmans die sinds mensenheugenis caf? en harmoniezaal Kluytmans beheerden werd in 1964 lid van harmonie St.Aemiliaan. Hij koos voor de trompet en dit is het instrument dat hij tot op heden nog altijd bespeelt.

In 1975 werd Cor bestuurslid. Na een aanloopperiode van twee jaar werd hij tweede secretaris en in 1979 eerste secretaris, welke functie hij maar liefst 20 jaar bekleedde. Van 2001 tot 2003 was hij bestuurslid muziekzaken. In 1999 werd hij door harmonie
St.Aemiliaan benoemd tot erebestuurslid.

Naast zijn activiteiten bij harmonie St.Aemiliaan is Cor Kluytmans sinds 1980 ook nog actief binnen het W.M.C; bij het W.M.C. bekleedt hij momenteel de functie van voorzitter van de commissie mars en showwedstrijden.

Bovenstaande toont aan dat Cor Kluytmans heel, heel veel tijd in zijn hobby heeft gestoken en bovendien is bekend dat hij als bestuurder maar ook als muzikant zijn zaken altijd perfect in orde heeft. Daarom is dit lintje voor Cor Kluytmans beslist op zijn plaats.

Lees meer >

Twee winnaars toernooi Roderlandtoernooi

Twee muzikanten wonnen in Bleijerheide de twintigste editie van het Roderlandsolistentoernooi. Zowel trombonist Rolf Oligschl?ger van fanfare Kunst en Vriendschap uit Partij-Wittem (derde divisie) als klarinettiste Mieke Hollanders van harmonie Sint Augustinus uit Geleen (eerste divisie) kreeg 95 van de honderd te behalen punten. Daarmee waren ze de topscorers in een deelnemersveld van 93 solisten en ensembles. Het Roderlandtoernooi telt mee als kwalificatiewedstrijd voor de Finale Jonge Solisten.

Eerste divisie:
1. Mieke Hollanders (klarinet) Sint Augustinus Geleen, 95 pnt;
2. Anja Frosch (euphonium) Sint Barbara Landgraaf, 93 pnt;

Tweede divisie:
1. Aggie van Winssen (klarinet) Born, 88 pnt;
2. Martine Hermans (hobo) Sint Gerardus Heksenberg, 85 pnt;

Derde divisie:
1. Rolf Oligschl?ger (trombone) Partij-Wittem, 95 pnt;
2. Madeleine Stevens (klarinet) Geleen, 90 pnt;

Vierde divisie:
1. Sandra Nohlmans (hobo) Obbicht, 92 pnt;
2. Michelle Maijntz (dwarsfluit) Sint Gregorius Haanrade, 91 pnt;
3. Lisanne Evers (dwarsfluit) Sint Caecilia, 90 pnt.

Jeugddivisie:
1. Jelle Martens (klarinet) Sint Gerardus Heksenberg, 94 pnt.

[Bron: Dagblad de Limburger]

Lees meer >

Uitslagen Roderlandtoernooi 2005

Uitslagen Roderlandtoernooi 2005
De uitslagen van het roderlandtoernooi 2005 kunt u HIER downloaden. Om het bestand te bekijken heeft u Adobe Acrobat (Reader) nodig.

Lees meer >

Voorjaarsconcert

Momenteel wordt er druk gerepeteerd aan het voorjaarsconcert van harmonie St.Aemiliaan en dit concert vindt plaats op zondag 24 april in het Parkstad Limburg Theater te Kerkrade Als gastvereniging komt harmonie Lentekrans uit Linne op bezoek. Dit gerenommeerde orkest behoort al jarenlang tot de betere orkesten van onze provincie en staat sinds 2002 onder leiding van dirigent Roger Niese. Harmonie Lentekrans uit Linne zal het komend WMC in de concertafdeling optreden en zij zullen een deel van hun concoursprogramma ten gehore brengen.

Harmonie St.Aemiliaan gaat dit jaar ook in de concertafdeling op concours en wel in oktober in de Oranjerie te Roermond. Men heeft geprobeerd om naar het WMC te gaan maar dit was om logistieke redenen niet mogelijk omdat St.Aemiliaan tijdens het WMC meedoet aan de opening van het WMC en tevens een galaconcert geeft, samen met het jubilerende KSO. Zij fungeert ook samen met harmonie St.Jozef uit Kaalheide als testorkest tijdens de internationale dirigentenwedstrijd van dit WMC. Er moet een gastorkest uit Duitsland worden gehuisvest en er zitten veel mensen van St.Aemiliaan in de organisatie van dit WMC.

In Duitsland doet St.Aemiliaan op zaterdag 23 april nog mee aan een groot Euregio-concert in de "Stadthalle Alsdorf". Begin 19.00 uur. Hieraan werken verder nog vier koren mee uit Duitsland, België en Nederland.

Tijdens het concert op zondag zal St.Aemiliaan ook al een belangrijk deel van het concoursprogramma ten gehore brengen. Het begint om 20.00 uur en de entreeprijs bedraagt € 8,-- Kaarten zijn verkrijgbaar bij kantoorhandel Jos Buck te Kerkrade, Sigarenhandel Fuchs in Bleijerheide en aan de avondkassa.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit.

Harmonie St.Aemiliaan o.l.v. Josef Suilen
1. St. Florian choral Thomas Doss
2. Reflections Henk Badings
3. Hongaarse mars Hector Berloiz
4. Concert for clarinet Artie Shaw Solist: Hans Zegers
5. Nacht op de kale berg Modest Mussorgsky

Harmonie Lentekrans Linne o.l.v. Roger Niese
1. Eventide (A song of Sunset) Alfred Reed
2. Varations on a pentatonic theme Rob Goorhuis (verplicht werk WMC 2005)
3. Ballata delle Gnomidi Ottorino Respighi

Lees meer >