Contributie: € 12,50 per maand, elk 2de lid per gezin € 6,- per maand.
Lesgeld: € 22,50 per maand.

Contributie en lesgeld op basis van 12 termijnen per jaar.
Er zijn geen lessen tijdens de basisschoolvakanties.

Rekeningnummer harmonie:
Rabobank: 12.52.08.022 t.n.v. harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide

De harmonie stelt een blokfluit / ander muziekinstrument in bruikleen ter beschikking aan elke leerling.
De harmonie stelt lesmateriaal ter beschikking.
In overleg met ouders verzorgt de harmonie een ervaren docent die wij aantrekken voor de eigen opleiding of een docent bij de muziekschool Kerkrade.

Alle leerlingen worden betrokken bij alle (jeugd)activiteiten van de harmonie.

Alle leerlingen zijn welkom om tijdens repetities en concerten van de harmonie te komen luisteren. Repetities vinden plaats in het Patronaat aan de Ursulastraat 232 te Bleijerheide.

Repetitie harmonieorkest:
Zondag: 10.00 – 12.30uur

Repetitie opleidingsorkest:
Vrijdag: 19.00 – 20.30uur