Harmonie St. Aemiliaan organiseert op 5 mei 2019 de 33e editie van het Roderlandtoernooi. Het solistenconcours vindt plaats in het verenigingslokaal ’t Patronaat, Ursulastraat 232 te Kerkrade. De organisatie hoopt, net als bij de voorafgaande edities van het toernooi, weer solisten van diverse niveaus van veel verenigingen te mogen begroeten.

Het Roderlandtoernooi is net als in het afgelopen jaar een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: introductie-, vijfde, vierde, derde, tweede en eerste divisie. Er is geen jeugddivisie meer. Bij deelname in de introductiedivisie (1ste deelname aan een solistenconcours) wordt een advies gegeven voor de divisie bij de volgende deelname en worden punten gegeven alsof er is opgetreden in de geadviseerde divisie. In de introductiedivisie en de 5de divisie is het mogelijk om een audio-opname als begeleiding te gebruiken (opgeven bij aanmelding).
De speeltijd is voor Solisten en Ensembles zijn max. 7 minuten voor de divisies introductie, 3, 4 en 5 en max. 10 minuten voor de divisies 1 en 2. De werkelijke speelduur moet bij aanmelding worden opgegeven.
De hoogst scorende solisten kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

De plaatsing in een bepaalde divisie en de bijbehorende repertoria is afhankelijk van het opleidingsnivo van de muzikanten(zie volgende link (http://www.repertoireinformatiecentrum.nl/nederlands/solisten-en-ensembles/repertoria-solisten-en-ensembles.htm). Muziekstukken die niet in het repertorium staan, dienen door de solist ter beoordeling worden aangeboden aan het Repertoire Informatie Centrum (http://www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/incidentele-beoordeling-van-werken-voor-blaasmuziekconcoursen-via-ric/ ). Dit dient tijdig te gebeuren (3 maanden voor het toernooi). De kosten hiervan zijn voor rekening van de solist.Het vernieuwde reglement is hier te downloaden: http://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2017/10/reglement-solisten-en-ensembles-blaasmuziek-2017-2018.pdf

Het inschrijfgeld bedraagt voor een solist € 10,- en voor duo’s en ensembles € 15,-.
Inschrijven voor deelname aan het Roderlandtoernooi kan alleen via het e-mailadres roderlandtoernooi@gmail.com. Het inschrijfgeld kan vooraf aan het toernooi overgemaakt worden op rekeningnummer NL82 RABO0125208022 t.n.v. “Harmonie St. Aemiliaan” o.v.v. uw naam/naam vereniging + “Roderland 2019”. Het inschrijfgeld kan ook op de dag zelf voldaan worden. De aanmelding kan alleen gedaan worden via het excel-bestand (download hier). U ontvangt van de organisatie een retourmail dat de aanmelding is ontvangen samen met eventuele opmerkingen over fouten en onvolledigheden. Onvolledige aanmeldingen worden niet ingeschreven.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 14 april 2019. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten.