Harmonie St. Aemiliaan organiseert al 30 jaar lang het Roderlandtoernooi onder auspicien van de LBM. We merken dat veel muzikanten moeite hebben om als solist op te treden terwijl ze wekelijks in een orkest spelen. Deze muzikanten treffen we dus zelden op een solistentoernooi. We vinden bovendien dat samenspel extra aandacht moet krijgen. Wij hebben daarom als werkgroep besloten om in dit jubileumjaar op 10 mei een extra toernooi te organiseren met uitsluitend ensembles.

Dit Roderland Ensemble Toernooi is net als het solistentoernooi een van de voorrondes van de LBM Finale Jonge Solisten. Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende divisies: jeugd (t/m 12 jaar), vijfde, vierde, derde, tweede, eerste.

Wij introduceren naast de zes gebruikelijke divisies een vrije divisie omdat wij dit toernooi laagdrempelig willen maken. Deze vrije divisie is voor ensembles die niet gebonden willen zijn aan het repertorium en de zes voorgeschreven divisies. In de vrije divisie zijn de meest uiteenlopende samenstellingen mogelijk. Als je inschrijft voor de vrije divisie is deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten niet van toepassing.

Uiteraard wordt de prestatie van het ensemble beoordeeld door onze vakkundige jury in een juryrapport. Dus als je het wedstrijdelement minder belangrijk vindt en toch beoordeeld wilt worden is dit een mooie kans. Wij hopen dat veel nieuwe ensembles zullen ontstaan.

De volgende alinea geldt niet voor de vrije divisie. De plaatsing in de gebruikelijke divisies is afhankelijk van de plaatsing van het uit te voeren muziekstuk in het repertorium (http://www.knmo.nl/repertoria-blaasmuziek-2/). Muziekstukken die niet in het “Repertorium voor solisten en ensembles” staan dienen door het ensemble ter beoordeling worden aangeboden aan het RIC ( http://www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/incidentele-beoordeling-van-werken-voor-blaasmuziekconcoursen-via-ric/ ). Dit dient tijdig te gebeuren (2 maanden voor het toernooi). De kosten hiervan zijn voor rekening van het ensemble.

De hoogst scorenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de LBM Finale Jonge Solisten.

Het ensembletoernooi vindt plaats in het verenigingslokaal ’t Patronaat, Ursulastraat 232 te Kerkrade.

De juryleden zijn dhr. Steven Walker en dhr. Noël Speetjens. De pianiste voor eventuele begeleiding is mevr. Gaby Devies. Wanneer een repetitie met de pianiste gewenst is, kan contact opgenomen worden met mevr. Gaby Devies. (tel: 046-4852399, gabydevies@hotmail.com).

Pianopartijen van de hogere afdelingen dienen uiterlijk één week voor het concours te zijn ingeleverd bij het concourssecretariaat of bij de pianiste.

Voor een goede beoordeling dient de jury een directiepartij te krijgen en niet de individuele muzikantpartijen. Deze jurypartijen verwachten wij uiterlijk 1 week voor het toernooi in 2-voud te ontvangen op roderlandtoernooi@gmail.com of op adres:

Rob Crombach
Angelastraat 17
6462 CE Kerkrade

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per ensemble.

Inschrijven voor deelname aan het Roderlandtoernooi kan alleen via het e-mailadres roderlandtoernooi@gmail.com. Het inschrijfgeld kan vooraf aan het toernooi over gemaakt worden op rekeningnummer 125208022 t.n.v. “Harmonie St. Aemiliaan” o.v.v. “naam ensemble” + “Ensembletoernooi 2015”. Het inschrijfgeld kan ook op de dag zelf voldaan worden. De aanmelding kan alleen gedaan worden via het excel-bestand (download hier). U ontvangt van de organisatie een retourmail dat de aanmelding is ontvangen samen met eventuele opmerkingen over fouten en onvolledigheden. Onvolledige aanmeldingen worden niet ingeschreven.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 april 2015. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van de ontvangst van de inschrijving.

Wij hopen dat wij u op ons toernooi mogen begroeten.

 

Download het infschrijfformulier

 

Bekijk ook de speciale Facebook pagina >