Op 14 juli 1901 ontstond er animo tot de officiële oprichting van een harmonie te Bleijerheide. De vereniging werd opgericht onder de naam St. Aemillian. In het lokaal van J. Kousen-Schings zou de harmonie gaan repeteren. In 1906 kreeg de harmonie haar eerste verenigingsvaandel. Na de bevrijding werd de naamsverandering van St. Aemillian (Duitstalig) naar St. Aemiliaan (Nederlandstalig) doorgevoerd. In 1950 kreeg de harmonie haar eigen uniformen.

In 1951 stond de Bleijerheidse harmonie aan de wieg van een internationale muziekfestival, dat inmiddels is uitgegroeid tot het beroemde Wereld Muziek Concours Kerkrade. Men was zeer vereerd om in 1953 voor koningin Juliana te kunnen optreden en een concertreis naar Esslingen (D) te kunnen ondernemen. Vele concertreizen naar Duitsland, Oostenrijk, België en Bulgarije volgden.

Vooral deze laatste reis, in 1984 was speciaal. In het kader van het Cultureel Akkoord Nederland-Bulgarije verzorgde de harmonie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia twee concerten. Een reis die om velerlei redenen niet gauw vergeten wordt.

In 1984 en 1985 was St. Aemiliaan bij de Vara-televisie te gast en trad ze op in twee programma’s, daartoe uitgekozen door Jean Fournet en Hans Vonk. Een ander hoogtepunt was in 1987. Rond de 75e verjaardag van de Limburgse musicus en componist Piet Stalmeier werd een gala-avond gehouden, waaraan niet alleen St. Aemiliaan deelnam maar ook vele van zijn oud-leerlingen.

Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide is in de voorbije decennia steeds een vereniging geweest die op hoog niveau musiceerde. Grote concourssuccessen werden behaald met de dirigenten Harrie Biesen, Harrie Sipers, Harrie Ries, Peter van Tilburg en Pieter Jansen. Met Pieter Jansen behaalde de harmonie in 1985 het landskampioenschap in de superieure afdeling FKM. Onder leiding van dirigent Josef Suilen behaalde St. Aemiliaan tijdens drie concoursen in de superieure afdeling een eerste prijs met lof der jury.

Het orkest groeide vooral na 1988 enorm, waardoor er behoefte ontstond aan een eigen opleiding voor jonge muzikanten, het instellen van een leerlingenorkest en een jeugdorkest. Tijdens het WMC fungeerde St. Aemiliaan al drie keer als testorkest voor de vele jonge dirigenten.

In 1992 werden de plannen gepresenteerd voor een groot concert voor een breed publiek. Het concert kreeg de naam Concert à La Carte en vond voor het eerst plaats in 1993. Het betrof een twee uur durend showachtig concertprogramma van opera’s, musical, lichtklassiek, film- en popmuziek. Harmonie St. Aemiliaan bereikte hiermee nieuwe doelgroepen vanwege het publieksvriendelijke karakter.

In 2004 besloot de harmonie om tijdens het bondsconcours van 2005 deel te nemen in de hoogste divisie, de concertdivisie. Hiertoe was de harmonie gerechtigd aangezien zij vier keer achter elkaar een eerste prijs met lof in de superieure afdeling (nu eerste divisie) had behaald. Op 23 oktober nam de harmonie voor het eerst deel in deze concertdivisie en behaalde men het predicaat C met 93,5 punten. Dit aantal punten was goed voor zowel de dagprijs als de titel “Landskampioen Concertdivisie 2005”.

In 2010 nam Josef Suilen na 22 jaar afscheid van Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide. Bij zijn afscheid werd Josef Suilen, voor zijn enorme inzet bij de vereniging, benoemd tot ere-dirigent. Suilen werd opgevolgd door de Belgische dirigent Dirk De Caluwé.
Loek Smeijsters nam in 2011 de dirigeerstok van Dirk De Caluwé over en na een periode van 11 jaar werd in 2015 wederom aan een bondsconcours deelgenomen. Onder leiding van Loek Smeijsters behaalde de harmonie op 25 oktober een 1e prijs in de eerste divisie.

In de zomer van 2016 nam Loek Smeijsters afscheid en sinds januari 2017 is Txemi Etxebarria de nieuwe dirigent van St. Aemiliaan. In de tussenliggende periode hebben achtereenvolgens Jos Zegers, Paul Souren en Josef Suilen enkele concerten gedirigeerd.


Voorzitters St. Aemiliaan

 • 2022 - heden | Toon Deckers
 • 2015 – 2022 | Thei Iding
 • 2010 – 2015 | André Coumans
 • 2004 – 2010 | Jo Mijnes
 • 1998 – 2004 | Wim Bost †
 • 1989 – 1998 | Jo Handels †
 • 1969 – 1989 | Frans Poettgens †
 • 1962 – 1968 | Jo Vanhouten †
 • 1960 – 1962 | Jo Maassen †
 • 1941 – 1960 | Mathieu Bindels †
 • 1926 – 1941 | Willen Laumen †
 • 1910 – 1926 | Hendrik Thomas †
 • 1901 – 1910 | Wilhelm Engels †

Dirigenten St. Aemiliaan

 • 2017 – heden | Txemi Etxebarria
 • 2011 – 2016 | Loek Smeijsters
 • 2010 – 2011 | Dirk De Caluwé
 • 1988 – 2010 | Josef Suilen
 • 1983 – 1988 | Pieter Jansen
 • 1977 – 1983 | Peter van Tilburg
 • 1976 – 1977 | Jo Vliex
 • 1970 – 1976 | Harrie Ries
 • 1963 – 1970 | Henri Sipers
 • 1962 – 1963 | Harrie Biesen
 • 1941 – 1962 | Matthieu Schmeets †
 • 1926 – 1941 | André Schmeets †
 • 1920 – 1926 | Egidius Gerards †
 • 1901 – 1920 | Mathieu Gerards †