Uw financiële steun is onontbeerlijk.

Harmonie St. Aemiliaan is een vereniging met meerdere orkesten die regelmatig te bewonderen is tijdens concerten in ons verenigingslokaal ’t Patronaat in Bleijerheide of het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade. Onze harmonie heeft gedeeltelijk een eigen muziekopleiding. Instrumenten, uniformen, dirigent(en), muziekdocenten enz. brengen jaarlijks flinke kosten met zich mee.
De financiële steun van onze donateurs is ieder jaar weer een belangrijke inkomstenbron om bij te dragen aan een positief, financieel en muzikaal resultaat.

Door uw steun kunnen wij onze doelen realiseren. In de voorbije jaren heeft uw steun bijgedragen aan de aanschaf van een nieuw verenigingsvaandel. Naast donateur worden, is het ook mogelijk om (als bedrijf of particulier) lid te worden van onze Club van 100!

Waardeert u wat wij doen en wilt u ons steunen? Vul dan onderstaand formulier in en steun onze harmonie als donateur. Na het verzenden van het formulier nemen wij spoedig contact met u op! Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via secretariaat@aemiliaan.nl.