De Club van 100 is zich steeds meer aan het ontwikkelen als een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze vereniging. Wij zijn dan ook blij dat het ledenaantal van de Club van 100 jaarlijks blijft stijgen. Zoals u ongetwijfeld zult weten wordt het steeds moeilijker om als vereniging in deze tijd het hoofd boven water te houden. Toch mogen wij als St. Aemiliaan niet klagen: er is een goede jeugdopleiding, een goede muzikale leiding, er wordt op niveau gemusiceerd en de uitstraling samen met ons ledenaantal mag er ook wel wezen.

Natuurlijk hoort u als lid van de Club van 100 ook bij onze vereniging en houden wij u per brief, e-mail of nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte van onze activiteiten. Voor belangrijke evenementen krijgt u een uitnodiging.

Passend bij deze tijd en met trots vermelden wij onze leden van de Club van 100 op onze website.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u meer weten? Voor verdere informatie over de Club van 100 kunt u terecht bij ons bestuurslid Janine Herberichs (janineherberichs@gmail.com of 06-43009406) of onze penningmeester Carin Deckers-Rinkens (06-40723565).

Wij hopen u te mogen begroeten als lid van onze Club van 100!
Alvast onze bijzondere dank.
 

 • dhr. P. Aussems
 • dhr. Ballas
 • dhr. H. Bremen
 • mevr. A. Bruns
 • Buck Office Kerkrade
 • dhr. W. Buck
 • dhr. L. Charlier
 • mevr. J. Coenen
 • dhr. A. Coumans
 • fam. Debets
 • dhr. A. Deckers
 • dhr. R. Deckers
 • dhr. M. Dijkman
 • fam. Dohmen
 • dhr. L. Enens
 • mevr. J. Fanchamps
 • Gasterij ’t Oude Poorthuys
 • dhr. L. Heijenrath
 • dhr. W. Heijltjes
 • Homminga Accountantskantoor
 • dhr. H. Iding
 • dhr. M. Jaminon
 • dhr. F. Kousen
 • dhr. F. ter Laak
 • dhr. W. Lambie
 • dhr. M. Lempers
 • Lunchroom de Holz "Mijn Passie"
 • Macu Logistics
 • dhr. M. Mahr
 • Paffen Uitvaartverzorging
 • dhr. R. Paffen
 • mevr. M. Peerboom
 • mevr. M. Ploum
 • dhr. M. Plum
 • PLUS Franssen Kerkrade
 • dhr. J. Pöttgens
 • dhr. M. Schlebach
 • dhr. H. Schlijper
 • dhr. H. Schroe
 • Senden Consulting BV
 • dhr. R. Simons
 • dhr. G. Smeets
 • dhr. K. Starmans
 • dhr. H. Thoren
 • mevr. Y. Verbruggen
 • Weegels Hoorbeleving
 • Westlands Bloemenhuis