Dagelijks bestuur

Voorzitter: Thei Iding
Vicevoorzitter: Jos Quaedflieg
Secretaris: Renie Thoren
Penningmeester: Carin Deckers-Rinkens


Bestuursfuncties

Muziekzaken: Mariëlle Wetzelaer
Jeugd & Opleidingen: Mariëlle Wetzelaer
PR & Sponsoring: Janine Herberichs
Drumband: Thei Iding


Preses

Preses: Sjef Wallz


Bijzondere vermeldingen

Erevoorzitter: Jo Mijnes
Erebestuurslid: Jan Bodelier
Erebestuurslid: Cor Kluijtmans
Erecommissielid: Jo Schäfer
Eredirigent: Josef Suilen
Lid van Verdienste: Jo Schäfer


Beheer

Archivaris: Marcel Renkens
Instrumenten: Franz Nitsche & Harry Thoren
Uniformen: Silvana Essers
Website: Ludo Bloemen & Floris Courtens
Media/PR: Joëlle Renkens
Club van 100: Janine Herberichs
Com. van Donateurs: Hans Franssen