donderdag 21 februari 2019
  • volg harmonie sint aemiliaan op twitter

Commissie van Donateurs

Bij elke vereniging wordt er regelmatig aandacht gevraagd voor een financiële bijdrage.

In de gemeente Kerkrade neemt Harmonie Sint Aemiliaan al sinds jaar en dag met de vele jeugdleden een vooraanstaande rol in. Dit kunnen we niet waarmaken zonder hulp van onze donateurs, instellingen en bedrijven die de muziekwereld een warm hart toedragen. Door deze donaties kunnen onder andere ons instrumentarium en reportoir op peil gehouden worden.

Ieder voorjaar zullen onze commissieleden u bezoeken voor uw donatie. We hopen dat onze Commissie van Donateurs, die al meer dan honderd jaar bestaat, weer kan rekenen op uw steun.

Bent u nog geen donateur en wilt u donateur worden? Neem contact op met de voorzitter van de commissie van donateurs of onze secretaris.

Wij bedanken u in ieder geval voor uw financiële steun en hopen hierdoor dat de harmoniemuziek tot in de toekomst gewaarborgd is en vooral blijft.

Hans Franssen, voorzitter