donderdag 21 februari 2019
  • volg harmonie sint aemiliaan op twitter

Bestuur


Dagelijks bestuur

Voorzitter: Thei Iding
Secretaris: Reny Thoren
Penningmeester: Carin Deckers-Rinkens
Vice-voorzitter: Jos Quaedflieg

Overige bestuursfuncties

Muziekzaken en opleidingen: Mariëlle Wetzelaer-van Proemeren
Jeugdzaken: Mariëlle Wetzelaer-van Proemeren
PR en sponsoring: Janine Herberichs
Contact drumband: Thei Iding
   

Verdere taken

Archivaris:

Marcel Renkens

Uniformen: Silvana Essers