vrijdag 28 oktober 2016
  • volg harmonie sint aemiliaan op twitter


Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide huldigt 4 jubilarissen tijdens Aemiliaansfeest.

In de herfst maakt harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide zich elk jaar weer op voor het jaarlijkse Aemiliaansfeest. Dit jaar zal dit plaatsvinden op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november a.s.
Traditioneel zal het feest starten met een dropping op 4 november. Voor het eerst sinds enige jaren zullen de deelnemers met een bus naar een nog onbekende plek gebracht worden om aldaar een dropping/speurtocht te lopen.

Zaterdag 5 november start met een heilige mis om 18.00 uur in de Antonius van Paduakerk in Bleijerheide, die door de harmonie uiteraard zelf zal worden opgeluisterd. Aansluitend vindt in verenigingslokaal ’t Patronaat de huldiging plaats van vier jubilarissen.

Lees meer

1e prijs voor St. Aemiliaan tijdens LBM Concertconcours

Tijdens het op 25 oktober 2015 in de Oranjerie te Roermond gehouden LBM Concertconcours heeft onze harmonie een 1e prijs behaald in de 1e divisie harmonie. De jury kende aan St. Aemiliaan 83 punten toe. Veel belangrijker voor de leden was echter de staande ovatie van de volle zaal na het optreden. Het publiek beoordeelde het optreden met een uitbundig applaus. Tijdens het optreden werd onze harmonie gesteund door de aanwezigheid van vele supporters in de zaal, die per eigen auto of met de supportersbus naar Roermond waren gegaan. Met dit optreden heeft onze harmonie aangetoond dat met grotendeels eigen leden, waaronder vele jeugdige leden, in de 1e divisie een goed resultaat kan worden behaald. Het optreden zelf, maar vooral ook de daaraan voorafgaande maandenlange voorbereidingen hebben de onderlinge band tussen de leden verder versterkt. Samen met en onder leiding van dirigent Loek Smeijsters is een prima prestatie geleverd.
 

Lees meer

Overige actualiteiten: